80 / ABESE - 15

بِأَيْدِى سَفَرَةٍ

Orjinal

Bi eydî seferah(seferatin).

1. bi : ile, ... e
2. eydî : eller
3. seferatin : sefir, elçi (kâtip)

Çeviri : Transliteral

Yazıcıların ellerinde.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O şanlı sahifeler ki, Allah'ın kendisiyle peygamberleri arasında elçi kıldığı meleklerin elleriyle gönderilip yayılmaktadır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kâtiplerin ellerindedir,


Çeviri : Adem Uğur

Sefere'nin (yazıcı meleklerin) elleri (kuvveleri) ile.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Sefâret-elçilik göreviyle memur kâtiplerin elleriyle yazılan, tertemiz ellerce açılan, okunan, anlatılan, korunan kitaptır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Yazıcıların ellerinde.


Çeviri : Ahmet Varol

Katiplerin ellerinde.


Çeviri : Ali Bulaç

(Meleklerden ibaret) kâtiblerin elleri ile yazılmıştır,


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(13-16) Kur'ân, kutsal sayfalardır. Yüksek tutulan tertemiz sayfalarda, yazıcıların yani değerli, iyi yazıcıların ellerinde.[721]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(15-16) Iyi kimseler, saygideger elcilerin eliyle yazilmistir.


Çeviri : Bekir Sadak

(15-16) İyilik timsâli saygıdeğer kâtiplerin elleriyle (yazılmıştır).


Çeviri : Celal Yıldırım

(15-16) (O Kur'an) şerefli, itaatkâr ve güvenilir kâtiplerin elleri ile yazılmıştır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(13-16) O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir.


Çeviri : Diyanet İşleri

(15-16) İyi kimseler, saygıdeğer elçilerin eliyle yazılmıştır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(11-16) Hayır! Şüphesiz bunlar (âyetler), değerli ve güvenilir kâtiplerin elleriyle (yazılıp) tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde (yazılı) bir öğüttür; dileyen ondan (Kur'an'dan) öğüt alır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Elçilerin elleriyle (yazılmıştır).


Çeviri : Edip Yüksel

Sefere ellerinde


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

yazıcıların ellerinde,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Yazıcıların ellerindedir,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Taşıyıcıların ellerindedirler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Katiplerin ellerinde.


Çeviri : Gültekin Onan

(15-16) Kıymetli, sevgili, takva saahibi kâtiblerin elleriyle (yazılmışdır).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(15-16) Değerli ve itâatkâr yazıcı (melek)lerin elleriyle (yazılmış)tır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Katiblerin elleriyle.


Çeviri : İbni Kesir

Sefirlerin (kâtiplerin) elleri ile.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Kâtiplerin ellerindedir.


Çeviri : Kadri Çelik

elçilerin elleriyle (yayılıp duyurulan),


Çeviri : Muhammed Esed

(14-15) Yüksek tertemiz (levhâlârda). Sefirlerin elleriyle.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Kâtip (melek) lerin elleriyle (yazılmıştır).


Çeviri : Ömer Öngüt

Elçilerin elleriyle..


Çeviri : Şaban Piriş

(13-16) O ayetler şerefli yüce ve tertemiz sahifelerde, iyilik timsali çok değerli kâtiplerin elleriyle yazılıdır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Yazıcıların ellerinde:


Çeviri : Süleyman Ateş

Kâtiplerin ellerinde,


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

(15-16) Saygın ve itaatkâr kâtiplerin elleriyle yazılmıştır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yazıcıların ellerinde;


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk