80 / ABESE - 19

مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ

Orjinal

Min nutfeh(nutfetin), halakahu fe kadderah(kadderahu).

1. min : den
2. nutfetin : nutfe, bir damla su
3. halaka-hu : onu yarattı
4. fe : o zaman, böylece
5. kaddera-hu : ona takdir etti

Çeviri : Transliteral

Bir katre sudan; yaratmıştır onu da halden hâle döndürmüştür.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bir damla sudan yarattı da, bir ölçüye biçime soktu.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona şekil verdi.


Çeviri : Adem Uğur

Bir nutfeden yarattı onu; tabiatını oluşturdu!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onu bir katre sudan, spermden, yumurtadan yarattı. Bir biçime soktu, ölçülerini ayarladı ve şahsiyetini verdi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bir nutfeden yarattı ve belli bir şekle soktu.


Çeviri : Ahmet Varol

Bir damla sudan yarattı da onu 'bir ölçüyle biçime soktu.'


Çeviri : Ali Bulaç

Bir nutfeden (meniden) onu yarattı da (insan) biçimine koydu.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(18-19) Allah onu nereden yaratmış? Onu meniden yaratıp ona biçim vermiştir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onu meniden yaratip merhalelerden gecirerek ona sekil vermis;


Çeviri : Bekir Sadak

Nutfe (sperma)dan yaratmış da (en güzel biçimde) takdîr etmiştir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona (en güzel surette) şekil verdi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi.


Çeviri : Diyanet İşleri

Onu meniden yaratıp merhalelerden geçirerek ona şekil vermiş;


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bir nutfeden (spermadan) yarattı da ona şekil verdi.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bir spermadan onu yarattı; ölçü ve biçim verdi.


Çeviri : Edip Yüksel

Bir nutfeden, yarattı da onu biçimine koydu


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bir damla sudan yarattı da biçimine koydu onu.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bir damla sudan, onu yarattı da biçime koydu.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Nutfe (sperm)den. Onu yarattı ve ona biçim verdi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bir damla sudan yarattı da onu 'bir ölçüyle biçime soktu'.


Çeviri : Gültekin Onan

Bir damla sudan yaratdı da onu biçimine koydu.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(18-19) (Allah) onu hangi şeyden yarattı? Bir nutfeden (hakir bir sudan süzülmüş hulâsadan)! Onu yarattı da ona (bir hayat) takdîr etti.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Meniden yarattı onu da, takdir etti.


Çeviri : İbni Kesir

Nutfeden (bir damladan onu yarattı), sonra da ona kader tayin etti (gelişimini (DNA’larını) programladı ve ömür tayin etti).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bir damla sudan yarattı da biçime koydu.


Çeviri : Kadri Çelik

Bir sperm damlasından yaratır ve sonra onun tabiatını oluşturur;


Çeviri : Muhammed Esed

Onu bir damla sudan yaratmış da onu takdir etmiştir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onu nutfeden (spermadan) yaratıp (merhalelerden geçirerek) şekil verdi.


Çeviri : Ömer Öngüt

Bir sperm damlasından onu yaratıp, güçlendirdi.


Çeviri : Şaban Piriş

(18-22) Yaratan onu neden yarattı? Bir meni damlasından yarattı. Yarattı ve güzel bir biçim verdi. Sonra da hayat yolunu kolaylaştırdı. En sonunda da onu öldürür ve kabre koyar. Daha sonra da, istediği zaman onu diriltir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Nutfe (sperm)den. Onu yarattı, ona biçim verdi.


Çeviri : Süleyman Ateş

Bir damla sudan yarattı da onu 'bir ölçüyle biçime soktu.'


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Bir damla sudan! Onu yarattı, ona biçim verdi.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bir spermden! Yarattı onu, ölçülendirip biçimlendirdi onu.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk