80 / ABESE - 42

أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ

Orjinal

Ulâike humul keferetul fecerah(feceratu).

1. ulâike : işte onlar
2. hum(u) : onlar
3. el keferetu : kâfir, inkâr eden
4. el feceratu : facir

Çeviri : Transliteral

İşte onlardır kâfirler, suçlular.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

İşte bunlar hakkı örtbas edip, doğru yoldan sapan kimselerdir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır.


Çeviri : Adem Uğur

İşte bunlar facir (bâtıla meyleden) hakikat bilgisini inkâr edenlerin ta kendileridirler!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlar, işte onlar kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler ve büyük günahlar işleyenlerdir.


Çeviri : Ahmet Tekin

İşte onlar inkarcılar, facirlerdir.


Çeviri : Ahmet Varol

İşte onlar da, kafir, facir olanlardır.


Çeviri : Ali Bulaç

İşte bunlar, kâfirler, facirlerdir...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(40-42) Yine o gün, birtakım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kâfirlerdir, haktan sapanlardır.[724]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Iste bunlar inkarci olanlar, Allah'in buyrugundan cikanlardir.*


Çeviri : Bekir Sadak

İşte bunlar kâfirler ve tacirler (Allah'ı inkâr edenler, günah işleyip haklara tecâvüz edenler)dir.


Çeviri : Celal Yıldırım

İşte onlar, inkârcılardır, günaha dalanlardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

İşte bunlar inkarcı olanlar, Allah'ın buyruğundan çıkanlardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(40-42) Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

İşte onlar inkarcılardır, sapanlardır.


Çeviri : Edip Yüksel

İşte onlar o kefere-i fecere


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İşte onlardır, o kafirler, facirler (yoldan sapmış günahkarlar).


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İşte onlardır kâfirler, haktan sapanlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

İşte onlar hayasız pis kafirlerdir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

İşte onlar da, kafir ve facir (keferetülfecereh) olanlardır.


Çeviri : Gültekin Onan

İşte bunlar kâfirler, fâcirlerdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

İşte onlar, kâfirlerin, fâcirlerin (hakka isyân edenlerin) ta kendileridir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İşte bunlar; kafirler ve facirlerdir.


Çeviri : İbni Kesir

İşte onlar, onlar kâfirdir, facirdir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

İşte bunlar kâfir olanlar, yoldan çıkanlardır.


Çeviri : Kadri Çelik

işte bunlar, hakikati inkar eden ve yoldan sapan kimselerdir.


Çeviri : Muhammed Esed

İşte kâfirler, facirler olan, onlardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İşte kâfirler, fâcirler bunlardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

İşte onlar, kafirler ve facirler, onlardır.


Çeviri : Şaban Piriş

İşte bunlar kâfir, günaha dadanan, haktan sapan kimselerdir.


Çeviri : Suat Yıldırım

İşte onlar kâfirler, Hak'tan sapanlardır.


Çeviri : Süleyman Ateş

İşte onlar da, kâfir, facir olanlardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onlar inkârcı günahkârlardır.


Çeviri : Ümit Şimşek

İşte bunlardır küfre sapanlar, kötülüğe batanlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk