80 / ABESE - 5

أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ

Orjinal

Emmâ menistagnâ.

1. emmâ : ama, ...ise
2. men(i) : kim
3. istagnâ : ihtiyaç hissetmedi, kendini müstağni gördü bir şeye muhtaç olmadığını sandı

Çeviri : Transliteral

Fakat ihtiyacı olmayana gelince.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Konuşmakta olduğun Kureyş'in ileri gelenlerinden, kendilerini herşeye yeterli görenlere gelince;


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince,


Çeviri : Adem Uğur

Kendini mustağni görene gelince. . .


Çeviri : Ahmed Hulusi

Ama sen, güçleri, imkânları ve kabiliyetleriyle yeterli donanıma sahip olduklarını, vahyin, Kur’ân’ın rehberliğine ihtiyaçlarının olmadığını ileri sürenlerin üstüne düşüyorsun.


Çeviri : Ahmet Tekin

Fakat kendini ihtiyaçtan uzak görene gelince,


Çeviri : Ahmet Varol

Fakat kendini müstağni gören (hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanan) ise,


Çeviri : Ali Bulaç

Amma (malı ile Allah’a) ihtiyaç göstermiyene gelince;


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(1-10) Kendisine âmâ geldi diye yüzünü ekşitti ve döndü. Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı? Yahut, öğüt dinleyecek de öğüt kendisine yarayacaktı. Kendisini yeterli görüp tenezzül etmeyene gelince; sen ona yöneliyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak sana gelen, saygı duyarak gelmişken, sen onunla ilgilenmiyorsun. [719][720]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(5-6) Ama sen, kendisini ogutten mustagni goren kimseyi karsina alip ilgileniyorsun.


Çeviri : Bekir Sadak

(5-6) Ama öğüt almaya ihtiyaç duymayanı ise, sen ona yönelip ilgi duyuyorsun.


Çeviri : Celal Yıldırım

(5-7) Kendisini zengin görüp tenezzül etmeyene gelince; sen, ona dönüp sözüne kulak veriyorsun. Oysa onun arınmaktan geri kalmasının sorumlusu sen değilsin.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Kendini muhtaç hissetmeyene gelince;


Çeviri : Diyanet İşleri

(5-6) Ama sen, kendisini öğütten müstağni gören kimseyi karşına alıp ilgileniyorsun.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(5-7) Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Kendisini zengin görüp önemsemeyene gelince;


Çeviri : Edip Yüksel

Amma istiğnâ edene gelince


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ama ihtiyaç duymayana gelince,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kendisini yeterli görüp tenezzül etmeyene gelince.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Fakat kendini müstağni gören ise,


Çeviri : Gültekin Onan

Amma (zengin olduğu için) kendisini müstağnî gören adam (yok mu)?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(5-6) (Servetinin gurûruyla) kendisini (îmâna) muhtaç görmeyen kimseye gelince, işte sen (îmâna gelir de İslâma kuvvet verir mi diye) ona yöneliyorsun!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ama kendisini müstağni gören.


Çeviri : İbni Kesir

Fakat kendini müstağni gören (bir şeye muhtaç olmadığını sanan) kimse.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ama kendini müstağni gören kimse olunca.


Çeviri : Kadri Çelik

Ama kendini her şeye yeterli görene gelince,


Çeviri : Muhammed Esed

(5-6) Amma istiğnada bulunan kimseye gelince. İmdi sen ona teveccüh ediyorsun.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Kendini sana muhtaç görmeyene gelince,


Çeviri : Ömer Öngüt

Ama, kendisini ihtiyaçsız görene..


Çeviri : Şaban Piriş

(5-6) Ama irşada ihtiyaç duymayana ise, ona dönüp itibar ediyorsun.


Çeviri : Suat Yıldırım

Kendisini zengin görüp tenezzül etmeyene gelince;


Çeviri : Süleyman Ateş

Fakat kendini müstağni (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan) gören ise,


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Öğüte ihtiyaç duymayan kimseye gelince:


Çeviri : Ümit Şimşek

O, kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görene gelince,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk