100 / ADİYAT - 10

وَحُصِّلَ مَا فِى ٱلصُّدُورِ

Orjinal

Ve hussıle mâ fîs sudûr(sudûri).

1. ve hussıle : ve hasıl olanlar toplandı, toplanıp izhar edildi
2. : olmadı
3. fî es sudûri : göğüslerde

Çeviri : Transliteral

Ve gönüllerdekiler, meydana vurulup bilinince.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

ve insanların kalplerinde gizli olan herşey ortaya döküldüğünde,


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman,


Çeviri : Adem Uğur

Sadırların içindekiler açığa çıkartıldığında,


Çeviri : Ahmed Hulusi

Gönüllerdekiler, sırlar ortaya konduğu zaman, hâlâ, halinin ne olacağını düşünemiyor mu?


Çeviri : Ahmet Tekin

Göğüslerde olanlar devşirilip (ortaya) konduğu zaman,


Çeviri : Ahmet Varol

Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı?


Çeviri : Ali Bulaç

Ve (iyi veya kötü) kalblerde ne varsa ayrılıb açıklandığı zaman, o gün Rableri, onlardan (gizli ve aşikâr bütün yaptıklarından) haberdardır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Sinelerde olanlar ortaya konduğu zaman.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(9-10) Insan, kabirlerde bulunanlarin cikarilacagi ve kalblerde olanlarin ortaya konulacagi bir zamanin gelecegini bilmez mi?


Çeviri : Bekir Sadak

(9-10) Kabirlerdekinin deşilip çıkarılacağı, göğüslerde olanın derlenip ortaya konulacağı zamanı acaba bilmiyor mu ?!


Çeviri : Celal Yıldırım

(9-10) Fakat o insan bilmez mi ki, kabirlerdeki ölüler diriltilip çıkarıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman,


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(9-11) Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her hâlinden mutlaka haberdardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

(9-10) İnsan, kabirlerde bulunanların çıkarılacağı ve kalblerde olanların ortaya konulacağı bir zamanın geleceğini bilmez mi?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(9-11) Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan (halinin ne olacağını) düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ve göğüslerde gizlenenler açığa çıkarıldığı zaman,


Çeviri : Edip Yüksel

Ve derildiği zaman o sadırdakiler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

o göğüslerdekiler derlendiğinde,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ve sinelerin içindekiler derlenecek.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kalplerde olanlar ortaya konulduğu zaman.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı?


Çeviri : Gültekin Onan

göğüslerde ne varsa onlar da derlenib toparlandığı (zaman)?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(9-11) Fakat (insan) bilmez mi ki, kabirlerin içinde bulunanlar (diriltilip dışarı)çıkarıldığı ve sînelerde bulunan (sır)lar ortaya konulduğu zaman, şübhesiz Rableri o gün onlar(ın her yaptıkların)dan elbette hakkıyla haberdar olandır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Göğüslerde bulunanların derlenip toparlanacağını?


Çeviri : İbni Kesir

Ve göğüslerde olanlar (hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler) toplanıp izhar edildiği zaman.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zaman.


Çeviri : Kadri Çelik

ve insanların kalplerinde (gizli) olan her şey ortaya döküldüğünde,


Çeviri : Muhammed Esed

Ve sinelerde olanlar, toptan izhar edildiği vakit,


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Kalplerde olanların da ortaya konulacağı zamanı?


Çeviri : Ömer Öngüt

Kalplerdeki ortaya konduğunda.


Çeviri : Şaban Piriş

(9-10) Peki o insan, kendisinin ve malının âkıbetini hâlâ bilip anlamayacak mı? Kabirlerde olanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman, sinelerin içinde bulunan her şey derlenip ortaya konulduğu zaman,


Çeviri : Suat Yıldırım

Göğüslerde bulunanlar devşirildiği zaman,


Çeviri : Süleyman Ateş

Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Ve gönüllerde olanlar ortaya konacak?


Çeviri : Ümit Şimşek

Göğüslerin içindekiler derlenip toplandığında,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk