100 / ADİYAT - 11

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌۢ

Orjinal

İnne rabbehum bihim yevme izin le habîr(habîrun).

1. inne : muhakkak
2. rabbe-hum : Rab'lerine
3. bi-him : onlarla
4. yevme izin : izin günü
5. le : mutlaka, elbette, muhakkak
6. habîrun : (çok iyi) haberdar olan

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki Rabbin, o gün, onların her şeyini bilir elbette.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

işte o gün Rableri onların her halinden haberdar olduğunu gösterecektir. İnsanın tüm bunları bilip, ona göre doğru dürüst işler yapması gerekmez mi?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.


Çeviri : Adem Uğur

İşte o süreçte Rableri, Esmâ boyutu itibarıyla, onlar olarak elbette Habiyr'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

İşte o gün, Rableri, onların gizli-açık bütün yaptıklarından haberdardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

İşte o gün Rableri onlardan muhakkak haberdardır.


Çeviri : Ahmet Varol

Şüphesiz, o gün Rableri, kendilerinden gerçekten haberdardır.


Çeviri : Ali Bulaç

Ve (iyi veya kötü) kalblerde ne varsa ayrılıb açıklandığı zaman, o gün Rableri, onlardan (gizli ve aşikâr bütün yaptıklarından) haberdardır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz, Rableri o gün onların yaptıklarından haberdardır.[796]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dogrusu Rableri o gun onlarin her seyinden haberdardir. *


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki Rabları o gün onlardan (onların her hâlinden) haberlidir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Hiç şüphesiz, o gün Rableri, kendilerinin her halinden haberdar (olacak)tır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(9-11) Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her hâlinden mutlaka haberdardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Doğrusu Rableri o gün onların her şeyinden haberdardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(9-11) Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan (halinin ne olacağını) düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Evet o gün Rab'leri onların herşeyinden haberlidir.


Çeviri : Edip Yüksel

O gün o rableri onlara elbette habîrdir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O gün, Rableri onlardan elbette haberdardır!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Doğrusu Rabbleri o gün herşeyinden haberdardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Şüphesiz, o gün rableri, kendilerinden gerçekten haberdardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Hakıykat, o gün Rableri onlar (ın her haalin) den elbette tamâmiyle haberdârdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(9-11) Fakat (insan) bilmez mi ki, kabirlerin içinde bulunanlar (diriltilip dışarı)çıkarıldığı ve sînelerde bulunan (sır)lar ortaya konulduğu zaman, şübhesiz Rableri o gün onlar(ın her yaptıkların)dan elbette hakkıyla haberdar olandır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki Rabbları, o gün, onların her şeyinden haberdardır.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki onların Rabbi, izin günü mutlaka onların herşeyinden haberdar olandır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Doğrusu Rableri o gün onların her şeyinden haberdardır.


Çeviri : Kadri Çelik

işte o Gün Rableri, onların her halinden haberdar (olduğunu gösterecek)tir?


Çeviri : Muhammed Esed

Şüphe yok ki, Rabbleri o gün onlara (ait bütün işlerden) elbette haberdardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki Rableri o gün onların her şeyinden haberdardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Şüphesiz o gün, Rab’leri kendilerinden haberdardır.


Çeviri : Şaban Piriş

İşte bilhassa o gün, Rab’leri, onların bütün yaptıklarından haberdardır.


Çeviri : Suat Yıldırım

O gün Rabbleri onların her halini haber almış (gizli ve açık bütün yaptıklarını bilmiş)tir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hiç şüphesiz, o gün Rableri, kendilerinden gerçekten haberdardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O gün anlaşılır ki Rableri onların herşeyinden haberdardır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Hiç kuşkusuz, o gün, Rableri onlardan iyice haberdar olacaktır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk