100 / ADİYAT - 5

فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا

Orjinal

Fe vesatne bihî cem’â(cem’an).

1. fe : o zaman, böylece
2. vasatne : ortasına daldılar
3. bi-hî : onunla
4. cem'an : hepsini

Çeviri : Transliteral

Derken düşman topluluğunun tâ ortasına dalanlara.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

derken düşman topluluğunun taa ortasına dalanlara andolsun ki;


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki,


Çeviri : Adem Uğur

Böylece o hâl ile halkın içine dalanlara (çok yazık)!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Andolsun, toz duman arasında düşman birliklerinin merkezine dalanlara, düşman hatlarını yaranlara!


Çeviri : Ahmet Tekin

Derken onunla bir topluluğun tam ortasına dalanlara ki,


Çeviri : Ahmet Varol

Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.


Çeviri : Ali Bulaç

Böylece, o dem, düşman topluluğu ortasına girenlere ki,


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Toplumu derinden yaralarlar.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dusman toplulugunun icine dalanlara ki:


Çeviri : Bekir Sadak

Ve (Düşmanın) bir topluluğuna dalıp ortalayanlara and olsun ki,


Çeviri : Celal Yıldırım

(1-5) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan, sabah erkenden baskın yapan ve orada tozu dumana katarak düşman topluluğunun içine dalan atlara andolsun ki,


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(1-6) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.


Çeviri : Diyanet İşleri

Düşman topluluğunun içine dalanlara ki:


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-8) Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ve topluluğun içine dalanlara ki;


Çeviri : Edip Yüksel

Bir derneği o demde ortalayan kuvvetlere kasem eylerim ki


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

o anda bir derneği ortalayanlara (topluluğun ortasına dalanlara) ki,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Düşman topluluğu içine dalanlara ki,


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.


Çeviri : Gültekin Onan

Bununla bir topluluğun tâ ortasına girenlere (ya'nî atlara) ki,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Derken onunla, bir topluluğun ortasına dalanlara!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Derken bir topluluğun ortasına dalanlara,


Çeviri : İbni Kesir

Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.


Çeviri : Kadri Çelik

(körcesine) bir ordunun içine dalan!


Çeviri : Muhammed Esed

Sonra onunla bir topluluğun ortasına girenlere (andolsun ki),


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O toz duman içinde bir topluluğun ortasına dalanlara andolsun ki!


Çeviri : Ömer Öngüt

Topluluğun ortasına dalanlara ..


Çeviri : Şaban Piriş

Derken düşman kuvvetinin ortasına dalan atların hakkı için ki:


Çeviri : Suat Yıldırım

Derken bir topluluğun ortasına dalanlara.


Çeviri : Süleyman Ateş

Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Düşmanın ortasına dalanlara:


Çeviri : Ümit Şimşek

Derken, onunla bir topluluğun ortasına dalanlara ki,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk