100 / ADİYAT - 9

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ

Orjinal

E fe lâ ya’lemu izâ bu’siramâ fîl kubûr(kubûri).

1. e :
2. fe : o zaman, böylece
3. lâ ya'lemu : bilmiyor
4. izâ : olduğu zaman
5. bu'sira : çıkarıldı
6. : olmadı
7. fî el kubûri : kabirlerde

Çeviri : Transliteral

Fakat bilmez mi ki kabirlerdekiler, dışarı çıkınca.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bilmez mi ki, ahiret günü herkes mezarından ayağa kalkıp dışarı çıktığında


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atıldığını düşünmez mi?


Çeviri : Adem Uğur

Bilmez mi (insan), kabirlerin (bedenlerin) içindekiler deşilip dışarı çıkartıldığında,


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kabirlerdekiler fırlatılacağı zaman, hâlâ, halinin ne olacağını kestiremiyor mu?


Çeviri : Ahmet Tekin

Bilmez mi ki, kabirlerde olanlar dışarı çıkarıldığı,


Çeviri : Ahmet Varol

Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların 'deşilip dışa atıldığı,'


Çeviri : Ali Bulaç

Fakat bilmez mi o insan, kabirlerdeki ölüler diriltilib çıkarıldığı;


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Bilmez mi kabirlerde olanlar yeniden diriltilip dışarı atıldığı zaman!


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(9-10) Insan, kabirlerde bulunanlarin cikarilacagi ve kalblerde olanlarin ortaya konulacagi bir zamanin gelecegini bilmez mi?


Çeviri : Bekir Sadak

(9-10) Kabirlerdekinin deşilip çıkarılacağı, göğüslerde olanın derlenip ortaya konulacağı zamanı acaba bilmiyor mu ?!


Çeviri : Celal Yıldırım

(9-10) Fakat o insan bilmez mi ki, kabirlerdeki ölüler diriltilip çıkarıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman,


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(9-11) Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her hâlinden mutlaka haberdardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

(9-10) İnsan, kabirlerde bulunanların çıkarılacağı ve kalblerde olanların ortaya konulacağı bir zamanın geleceğini bilmez mi?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(9-11) Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan (halinin ne olacağını) düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bilmez mi ki, mezardakiler ortaya atıldığı,


Çeviri : Edip Yüksel

Fakat bilmiyecek mi? Deşildiği zaman o kabirdekiler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bilmiyor mu ki, kabirdekiler deşildiği zaman,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bilmez mi o, kabirlerde olanlar dışarı atıldığı,


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı,


Çeviri : Gültekin Onan

Haalâ o, (hakıykatı görüp) bilmeyecek mi, kabirlerin içindekiler (eşilib) çıkarıldığı zaman,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(9-11) Fakat (insan) bilmez mi ki, kabirlerin içinde bulunanlar (diriltilip dışarı)çıkarıldığı ve sînelerde bulunan (sır)lar ortaya konulduğu zaman, şübhesiz Rableri o gün onlar(ın her yaptıkların)dan elbette hakkıyla haberdar olandır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Yoksa bilmez mi kabirdekilerin çıkarılacağı zamanı?


Çeviri : İbni Kesir

Artık kabirlerde olanlar çıkarıldığı zaman, bilmiyorlar mı ki?


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bilmez mi insan, kabirlerde bulunanların çıkarılacağı.


Çeviri : Kadri Çelik

Ama bilmez mi ki (Ahiret Günü,) herkes mezarından ayağa kalkıp dışarı çıktığında,


Çeviri : Muhammed Esed

Bilmez mi ki, kabirlerde olanlar fırlatılacakları zaman,


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O bilmez mi ki kabirlerde olanların diriltilip dışarı atılacağı zamanı?


Çeviri : Ömer Öngüt

Hala bilmiyor mu? Mezardakilerin dışa çıkarıldığında ..


Çeviri : Şaban Piriş

(9-10) Peki o insan, kendisinin ve malının âkıbetini hâlâ bilip anlamayacak mı? Kabirlerde olanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman, sinelerin içinde bulunan her şey derlenip ortaya konulduğu zaman,


Çeviri : Suat Yıldırım

Bilmez mi o, kabirlerde olanlar dışarı atıldığı,


Çeviri : Süleyman Ateş

Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı,


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Fakat o bilmiyor mu ki bir gün gelecek, kabirlerde olanlar dışarı atılacak,


Çeviri : Ümit Şimşek

Bilmez mi ki o, kabirler içindekiler dışarı fırlatıldığında,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk