33 / AHZAB - 54

إِن تُبْدُوا۟ شَيْـًٔا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا

Orjinal

İn tubdû şey’en ev tuhfûhu fe innallâhe kâne bi kulli şey’in alîmâ.

1. in : eğer
2. tubdû : açıkça ortaya çıkarırsanız
3. şey'en : bir şey
4. ev : veya
5. tuhfû-hu : onu gizlersiniz
6. fe : o zaman, böylece
7. innallâhe : muhakkak ki Allah
8. kâne : oldu
9. bi kulli şey'in : herşeyi
10. alîmen : alim, en iyi bilen

Çeviri : Transliteral

Birşeyi açığa vursanız da, gizleseniz de hiç şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Herhangi birşeyi açığa vursanız da, kalplerinizde gizleseniz de, şüphesiz Allah herşeyi gayet iyi bilmektedir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir.


Çeviri : Adem Uğur

Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, Allâh kesinlikle her şeyi (yaratanı olarak) Aliym'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Peygamberi üzen, inciten şeyleri açıktan yapsanız da, içinizde gizleseniz de, şüphe yok ki, Allah bunlara göre sizi cezalandıracaktır. Her şey, Allah’ın ilmi, iradesi, planı dâhilindedir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi bilendir.


Çeviri : Ahmet Varol

Bir şeyi açığa vursanız da, saklı tutsanız da; şüphesiz Allah, her şeyi bilici olandır.


Çeviri : Ali Bulaç

Bir şeyi açıklasanız da, veya gizleseniz de (fark etmez), muhakkak ki Allah her şeyi biliyor.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bir seyi aciklasaniz de gizleseniz de Allah suphesiz hepsini bilir.


Çeviri : Bekir Sadak

Bir şeyi açıklar veya gizlerseniz, (bilin ki) Allah her şeyi bilendir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, (unutmayın ki) Allah her şeyi hakkıyla bilendir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bir şeyi açıklasanız de gizleseniz de Allah şüphesiz hepsini bilir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de ALLAH her şeyi iyi bilir.


Çeviri : Edip Yüksel

Eğer bir şey açıklar veya gizlerseniz şübhe yok ki Allah her şeye alîm bulunuyor


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de şüphe yok ki, Allah herşeyi bilir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de şüphe yok ki Allah her şeyi bilmektedir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

"Bir şeyi açıklasanızda gizleseniz de Allah şüphesiz hepsini bilir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bir şeyi açığa vursanız da, saklı tutsanız da; şüphesiz Tanrı, her şeyi bilici olandır.


Çeviri : Gültekin Onan

Eğer bir şey'i açıklar veya onu gizlerseniz şüphe yok ki Allah her şey'i hakkıyle bilicidir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Eğer bir şeyi açıklasanız da o nu gizleseniz de (fark etmez); hiç şüb hesiz ki Allah, herşeyi hak kıyla bilendir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bir şeyi açıklasanız da, gizleseniz de muhakkak ki Allah; her şeyi bilendir.


Çeviri : İbni Kesir

Bir şeyi açıklasanız da veya gizleseniz de muhakkak ki Allah, herşeyi en iyi bilendir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bir şeyi açığa vursanız da saklı tutsanız da; hiç şüphesiz Allah her şeyi bilendir.


Çeviri : Kadri Çelik

Bir şeyi açıktan da, gizli de yapsanız, (unutmayın ki,) Allah her şeyi hakkıyla bilir.


Çeviri : Muhammed Esed

Eğer birşeyi açıklar veya onu saklar iseniz, şüphe yok ki Allah, herşeyi bihakkın bilici bulunmaktadır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi bilendir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şüphesiz Allah, herşeyi bilir.


Çeviri : Şaban Piriş

Herhangi bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de bilin ki Allah her şeyi pek iyi bilir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Bir şeyi açığa vursanız da, yahut onu gizleseniz de (fark etmez), Allâh her şeyi gâyet iyi bilmektedir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Bir şeyi açığa vursanız da, saklı tutsanız da; hiç şüphe yok Allah, her şeyi bilici olandır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Siz birşeyi ister açığa vurun, ister gizleyin; muhakkak ki Allah herşeyi bilir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Siz birşeyi açıklasanız da gizleseniz de Allah bunların tümünü bilmektedir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk