33 / AHZAB - 8

لِّيَسْـَٔلَ ٱلصَّٰدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

Orjinal

Li yes’eles sâdikîne an sıdkıhim, ve eadde lil kâfirîne azâben elîmâ(elîmen).

1. li yes'ele : sorması için
2. es sâdikîne : sadıklardan, doğru sözlülerden
3. an : den
4. sıdkı-him : onların doğrulukları, sadakatleri
5. ve eadde : ve hazırladı
6. li el kâfirîne : kâfirler için, kâfirlere
7. azâben : azap
8. elîmen : elîm, acı

Çeviri : Transliteral

Doğruların doğruluğunu sormak için ve kâfirlere, elemli bir azap hazırladık.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Allah bu sözü doğrulara, doğruluklarını sorup, tesbit etmek için aldı. Kendisinden gelen gerçekleri örtbas edenler için de, çok acıklı bir azap hazırladı.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Allah bu sözü doğruları doğruluklarıyla sorumlu kılmak için aldı. Kâfirler için de çok acıklı bir azap hazırladı.


Çeviri : Adem Uğur

Sadıklara sıdklarının gereği sorulsun (denensinler bu konuda) diye. . . Hakikat bilgisini inkâr edenler için ise feci bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Taahhütlerine sadakat gösterenlere, peygamberlere, kendi devirlerinde peygamberlik görevlerini sadakatle yapıp yapmadıklarının hesabını sorması için, Allah bu sözü aldı. Kâfirler, peygamberleri inkâr edenler, nankörler için de, can yakıp inleten müthiş bir azap hazırladı.


Çeviri : Ahmet Tekin

(Allah) doğrulara doğruluklarından sormak için (bunu yaptı). İnkarcılar için ise acıklı bir azap hazırladı.


Çeviri : Ahmet Varol

Doğru olanlara doğruluk (ve bağlılık)larını (Allah'ın) sorması için. Kafirlere ise acı bir azab hazırlamıştır.


Çeviri : Ali Bulaç

Allah, o sadıklara (peygamberlere kıyamette ümmetleri huzurunda) sadakatlarından (tebliğlerinden) sorsun diye, (kendilerinden bu sağlam sözü almıştır.) Kâfirler için ise, acıklı bir azab hazırladı.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah, o doğru kişilere ne söylediklerini soracaktır. Allah inkâr edenler için de acıklı bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah, dogrulardan dogruluklarini sormak ve inkarcilara can yakici azap hazirlamak icin bunu yapmistir. *


Çeviri : Bekir Sadak

Doğrulara sadakatlerini sormak için (böyle yapmıştık). Kâfirlere de elem verici bir azâb hazırlamıştık.


Çeviri : Celal Yıldırım

7,8. Hani biz peygamberlerden söz almıştık, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Evet, biz, onlardan sapa sağlam bir söz almıştık ki vakti gelince (Allah), sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun. İnkârcılara ise korkunç bir azap hazırlanmıştır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(Allah, bunu) doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için (yapmıştır.) Kâfirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah, doğrulardan doğruluklarını sormak ve inkarcılara can yakıcı azap hazırlamak için bunu yapmıştır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Allah bu sözü doğruları doğruluklarıyla sorumlu kılmak için aldı. Kâfirler için de çok acıklı bir azap hazırladı.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Böylece doğrulardan doğruluklarını soracağız. İnkarcılar içinse acı bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Edip Yüksel

Sadıklara sadakatlerinden soracağı için, kâfirler için ise elîm bir azâb hazırladık


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

(Bunu) doğrulara doğruluklarından sorması için (yaptı). Kafirler için ise acı bir azap hazırladık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Bunu Allah), sadıklara sadakatlerinden sormak için yaptı. Kâfirler için ise acı verecek bir azab hazırladı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

"Allah, doğrulardan doğruluklarını sormak ve kafirlere can yakıcı azap hazırlamak için bunu yapmıştır."


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Doğru olanlara doğruluk (ve bağlılık)larını (Tanrı'nın) sorması için. Kafirlere ise acı bir azab hazırlamıştır.


Çeviri : Gültekin Onan

Tâki (Allah) o saadıklara sadâkatları sorsun. O kâfirler için pek acıklı bir azâb hazırladı.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Tâ ki (Rabbin) o doğru kimselere (peygamberlere) doğruluklarından (yaptıkları tebliğ hakkında) sorsun! Kâfirler için ise (pek) elemli bir azab hazırladı.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Sadıklardan sadakatlarını sormak için. Ve O kafirlere elim bir azab hazırlamıştır.


Çeviri : İbni Kesir

Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kâfirlere elîm bir azap hazırladı.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Allah (bu sözü), doğrulardan doğruluklarını sormak ve kâfirlere elim bir azap hazırlamak için almıştır.


Çeviri : Kadri Çelik

ki, (zamanın bitiminde) O, bu hak davanın temsilcilerine hakikate sadık kalmalarını(n yeryüzünde nasıl bir karşılık gördüğünü) sorabilsin. Ve O, hakikati inkar edenlerin tümü için acı bir azap hazırlamıştır!


Çeviri : Muhammed Esed

Tâ ki, o sâdıklara sadâkatlarından sual etsin ve kâfirler için de pek acıklı bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Allah sâdıklara sadâkatlerinden sormak için bunu yaptı. Kâfirler için de çok acıklı bir azap hazırladı.


Çeviri : Ömer Öngüt

Doğrulara doğruluklarından sormak ve inkarcılara da acı bir azap hazırlamak için...


Çeviri : Şaban Piriş

(7-8) Bir vakit, Biz peygamberlerden, kuvvetli bir söz almıştık. Senden, Nuh’tan, İbrâhim’den, Mûsâ’dan ve Meryem’in oğlu Îsa’dan. Evet onlardan pek sağlam söz almıştık ki vakti gelince O, sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun. Kâfirlere ise gayet acı bir azap hazırladı.


Çeviri : Suat Yıldırım

(Böyle yaptık) Ki (Allâh), o doğrulara doğruluklarından sorsun. Kâfirlere de acı bir azâb hazırlamıştır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Doğru olanlara doğruluk (ve bağlılık)larını (Allah'ın) sorması için. Kâfirlere ise acıklı bir azab hazırlamıştır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Tâ ki Allah, sözlerine sadık kalanlara, sadakatlerini sorsun. Kâfirlere ise O acı bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ki Allah, özüyle sözü bir olanlardan doğruluklarını sorsun. Küfre batmışlara ise korkunç bir azap hazırlamıştır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk