87 / ALA - 11

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى

Orjinal

Ve yetecennebuhel eşkâ.

1. ve yetecennebu-hâ : ve ondan içtinap eder, kaçınır
2. el eşkâ : şâkî olan, bedbaht olan

Çeviri : Transliteral

En kötü ve bahtsız olan, ondan sakınır.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O'na yabancılaşıp uzak duran ise, zavallı ve çaresiz kalır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kötü kimse ise öğütten kaçınacaktır.


Çeviri : Adem Uğur

En şakî ise ondan kaçacaktır!


Çeviri : Ahmed Hulusi

En bedbaht olan da, ondan, Kur’ân’dan uzaklaşacaktır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Pek bedbaht olansa ondan kaçınır.


Çeviri : Ahmet Varol

'Mutsuz, bedbaht' olan ondan kaçınır.


Çeviri : Ali Bulaç

Kâfir olan ise, öğüd almaktan kaçınacaktır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(11-13) En şakî olan da ondan kaçınır. O da en büyük ateşe girer. Sonra orada ne ölür, ne de yaşar.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bedbaht olan ondan kacinacaktir.


Çeviri : Bekir Sadak

Sapıtmış âsi günahkâr ise ondan uzak duracaktır.


Çeviri : Celal Yıldırım

Asi ve kötü olan ondan kaçacaktır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(11-12) En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse (kâfir) ise, öğüt almaktan kaçınır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bedbaht olan ondan kaçınacaktır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(10-13) (Allah'tan) korkan öğütten yararlanacak. En büyük ateşe girecek olan kötü kimse ise öğütten kaçınır. Sonra o, ateşte ne ölür ne de yaşar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Mutsuz ise ondan yan çizecektir.


Çeviri : Edip Yüksel

Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bedbaht olan ondan kaçacaktır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

'Mutsuz, bedbaht' olan ondan kaçınır.


Çeviri : Gültekin Onan

Peki bedbaht olan ise ondan kaçınır,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

En bedbaht olan da, ondan kaçınacaktır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bedbaht olan ise ondan kaçınır.


Çeviri : İbni Kesir

Ve şâkî olan, ondan (zikirden) içtinap edecek (kaçınıp zikretmeyecek).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Azgın olan da ondan (hatırlatmalardan) kaçınır.


Çeviri : Kadri Çelik

ona yabancılaşan ise bir zavallı biçare olarak kalır;


Çeviri : Muhammed Esed

(11-12) En serkeş olan ise ondan kaçınır. O kimsedir ki, en büyük ateşe yaslanacaktır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bedbaht olan ise ondan kaçınacaktır.


Çeviri : Ömer Öngüt

İsyankar olan ondan kaçar.


Çeviri : Şaban Piriş

Ama pek bedbaht olan ise ondan kaçınır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Bahtsız olan da ondan kaçınır.


Çeviri : Süleyman Ateş

'Mutsuz bedbaht' olan da ondan kaçınır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Bedbaht olan da ondan kaçınır.


Çeviri : Ümit Şimşek

İçi kararmış bedbaht ise ondan kaçınacaktır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk