87 / ALA - 14

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

Orjinal

Kad efleha men tezekkâ.

1. kad : oldu, olmuştu
2. efleha : felâha, zafere ulaştı
3. men : kimse, kişi
4. tezekkâ : tezkiye oldu

Çeviri : Transliteral

Gerçekten de kurtulur, murâda erer kendini temizleyen.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bu dünyada nefsini ve malını her yönden arındırmayı başaran ise, mutluluğa ulaşır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Doğrusu feraha ermiştir temizlenen,


Çeviri : Adem Uğur

Arınıp saflaşan, gerçekten kurtulmuştur!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Öğüt dinleyerek temizlenen, vicdanını arındıran, sadaka-i fıtrını veren de kurtuluşa ebedî nimetlerle mutluluğa erecektir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Kurtulmuştur arınan,


Çeviri : Ahmet Varol

Doğrusu, temizlenip arınan felah bulmuştur;


Çeviri : Ali Bulaç

Gerçekten kurtulmuştur, (küfür ve masiyyetten) temizlenen;


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(14-15) Temizlenenler, Rabbinin adını anıp O'na dua edenler, kesinlikle kurtuluşa erecektir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(14-15) Arinmis olan, Rabbinin adini anip namaz kilan, saadete erisecektir.


Çeviri : Bekir Sadak

(14-15) Kendini (inkâr, inâd ve kötülüklerden) arındıran, Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse, cidden korktuğundan kurtulup umduğuna kavuşmuştur.


Çeviri : Celal Yıldırım

(14-15) Kendisini kötülüklerden arındıran (inkârdan ve isyandan) temizlenen, Rabbinin adını anıp namazı dosdoğru kılan kurtuluşa ermiştir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(14-15) Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.


Çeviri : Diyanet İşleri

(14-15) Arınmış olan, Rabbinin adını anıp namaz kılan, saadete erişecektir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(14-15) Temizlenen, Rabbinin adını anıp O'na kulluk eden kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Kurtulmuştur arınan,


Çeviri : Edip Yüksel

Doğrusu felâh buldu tezekkî eden


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Doğrusu felah bulmuştur temizlenen,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Doğrusu felah buldu (günahtan) temizlenen.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Doğrusu mutluluğa ermiştir arınan,


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Doğrusu, temizlenip arınan felah bulmuştur;


Çeviri : Gültekin Onan

(14-15) Hakıykat iyi temizlenen ve Rabbinin adını zikredib de namaz kılan kimse umduğuna erişmişdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Günahlardan) temizlenen kimse, gerçekten kurtuluşa ermiştir!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Doğrusu arınan, felah bulmuştur.


Çeviri : İbni Kesir

Nefsini tezkiye eden kimse felâha (kurtuluşa) ermiştir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Doğrusu kurtuluşa ermiştir temizlenip arınan.


Çeviri : Kadri Çelik

(Bu dünyada) arınmayı başaran ise, (öteki dünyada) mutluluğa ulaşır,


Çeviri : Muhammed Esed

(13-14) Sonra orada ne ölür ve ne dirilir. Muhakkak o kimse felâha ermiştir ki, temizlenmiştir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Temizlenen kurtulmuştur.


Çeviri : Ömer Öngüt

Arınan kurtuluşa ermiştir.


Çeviri : Şaban Piriş

(14-15) Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabbinin adını anıp namaz kılan, felaha erer.


Çeviri : Suat Yıldırım

Doğrusu, mutluluğa ermiştir zekât veren;


Çeviri : Süleyman Ateş

Doğrusu, temizlenip arınan felah bulmuştur;


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kurtuluşa erdi arınan,


Çeviri : Ümit Şimşek

Benliğini arındıran/zekât veren, kurtuluşa gerçekten ermiştir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk