87 / ALA - 3

وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ

Orjinal

Vellezî kaddere fe hedâ.

1. ve ellezî : ve ki o
2. kaddere : takdir etti, ölçtü, tespit etti, karar verdi
3. fe : o zaman, böylece
4. hedâ : hidayete erdirdi

Çeviri : Transliteral

Bir Rab ki ölçüp biçti, derken doğru yolu buldurdu.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O ki, bütün varolanların biçimini, özelliğini belirleyip hedefine yöneltmektedir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Takdir edip yol gösteren,


Çeviri : Adem Uğur

O ki, takdir etti de hidâyet etti (kemâlâtını izhar için kılavuzladı).


Çeviri : Ahmed Hulusi

Her şeyi planlayıp, programlayıp doğru yolu gösterenin, amaca ulaştıranın adını tesbihe devam et.


Çeviri : Ahmet Tekin

Takdir etti ve ona göre yol gösterdi.


Çeviri : Ahmet Varol

Takdir etti, böylece yol gösterdi,


Çeviri : Ali Bulaç

O Rabbin ki, (eşyanın cins ve nevilerini) takdir etti de doğru yolu gösterdi.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(2-5) Yaratıp düzene koyanın, her şeyi ölçüyle yapıp doğasına göre görevini belirleyenin, yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çevirenin ismini tesbih et.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

O, her seyi olcuyle yapip dogru yolu gostermistir.


Çeviri : Bekir Sadak

O ki (yarattığını) belli ölçüye göre ortaya çıkardı ve (ona göre de) yolunu gösterdi.


Çeviri : Celal Yıldırım

O, (eşyanın cins ve nevilerini) ölçüyle yapıp yönlendirendir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.


Çeviri : Diyanet İşleri

O, her şeyi ölçüyle yapıp doğru yolu göstermiştir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-5) Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, (topraktan) yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et!


Çeviri : Diyanet Vakfı

O ki ölçtü, yol gösterdi.


Çeviri : Edip Yüksel

O rabbın ki takdir etti de hidayet buyurdu


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Takdir edip doğru yolu gösteren Rabbinin.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Takdir edip hidayeti gösteren O'dur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ölçüleri belirleyip yolunu gösterendir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Takdir etti, böylece yol gösterdi,


Çeviri : Gültekin Onan

Takdîr eden, (ona göre de) yol gösterendir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hem O ki, (herşeyin maslahatına uygun olanı) takdîr etti de (ona, o takdîr ettiği şeye giden bir) yol gösterdi.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ki O, takdir edip doğru yolu göstermiştir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve O ki, bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Takdir etti de böylece hidayet etti.


Çeviri : Kadri Çelik

O ki, (bütün mevcudatın) tabiatını belirlemekte ve onu (hedefine doğru) yöneltmektedir;


Çeviri : Muhammed Esed

Ve o ki takdir etti de doğru yolu gösterdi.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Her şeyi takdir edip (plânlayıp) doğru yolu göstermiştir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Takdir eden ve yol gösteren.


Çeviri : Şaban Piriş

(2-3) O seni yaratıp, mükemmel yaratılış vereni! O her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını, sağlayacak yolları göstereni!


Çeviri : Suat Yıldırım

Ve O ki herşeyin miktarını, biçimini belirleyip hedefini gösterdi.


Çeviri : Süleyman Ateş

Takdir etti, böylece yol gösterdi,


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O Rabbin ki kaderini çizdi, yol gösterdi.


Çeviri : Ümit Şimşek

O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk