87 / ALA - 7

إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ

Orjinal

İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehre ve mâ yahfâ.

1. illâ : ancak, sadece
2. mâ şâe allâhu : Allah'ın dilediği şey
3. inne-hu : muhakkak ki o, çünkü o
4. ya'lemu : bilir
5. el cehre : cehrolan, açıkça söylenen
6. ve mâ : ve şey
7. yahfâ : hafi olan, gizli olan

Çeviri : Transliteral

Ancak Allah dilerse o başka; şüphe yok ki o, açığa vurulanı da, gizli kalanı da bilir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ancak Allah dilerse o başka… Şüphesiz ki O, açığa vurulanı da gizli kalanı da bilir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Artık Allah'ın dilediği hariç, Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.


Çeviri : Adem Uğur

Allâh'ın dilediği müstesna. . . Muhakkak ki O, açığa çıkanı da bilir, gizleneni de.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah’ın sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olanları unutabilirsin. O, açıktan ve gizli okuduklarınızı, görülen ve görülmeyen hallerinizi bilir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Allah'ın dilediği hariç. Şüphesiz O açıkta olanı da bilir, gizli duranı da.


Çeviri : Ahmet Varol

Ancak Allah'ın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.


Çeviri : Ali Bulaç

Ancak Allah’ın (nesh edip de unutulmasını) dilediği müstesna... Çünkü O, aşikârı da bilir, gizliyi de...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(6-7) Bundan böyle seni okutacağız; artık Allah'ın dilediği hariç, sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz Allah açığı ve gizleneni bilir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah'in diledigi bundan mustesnadir. Dogrusu acigi da, gizliyi de bilen O'dur.


Çeviri : Bekir Sadak

Ancak Allah'ın dilediği müstesna.. Çünkü O elbette açığı da bilir, gizli olanı da bilir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Ancak Allah'ın (hükmünün kaldırılmasını) istediği (ayetler) müstesna! Şüphesiz (yalnız) O'dur (insanın) kavrayışına açık olan her şeyi ve (ondan) gizli olanları bilen.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah'ın dilediği bundan müstesnadır. Doğrusu açığı da, gizliyi de bilen O'dur.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(6-7) Sana (Kur'an'ı) okutacağız; artık Allah'ın dilediği hariç, sen hiç unutmayacaksın. Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

ALLAH'ın dilediği hariç; O açığı da bilir, gizliyi de.


Çeviri : Edip Yüksel

Yalnız Allahın dilediği başka çünkü o açığı da bilir gizliyi de


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Yalnız Allah'ın dilediği başka; çünkü O, açığı da bilir, gizliyi de.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Yalnız Allah'ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Yalnız Allah'ın dilediği başka. O açığı da bilir gizliyi de.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ancak Tanrı'nın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.


Çeviri : Gültekin Onan

Allahın dilediği başka. Çünkü O, aşikârı da bilir, gizliyi de.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ancak (eğer isterse) Allah’ın (unutmanı) dilediği müstesnâ. Şübhesiz ki O, açık olanı da bilir, gizleneni de.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Yalnız Allah'ın dilediği başka. Çünkü O, açığı da, gizli olanı da bilir.


Çeviri : İbni Kesir

Ancak (bu) Allah’ın dilediği şeydir. Muhakkak ki O, açık ve gizli olanı bilir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Elbette Allah dilerse o başka (çünkü O, her şeye gücü yetendir). Şüphesiz O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.


Çeviri : Kadri Çelik

Allah'ın (unutmanı) diledikleri hariç; çünkü, (yalnız) O'dur (insanın) kavrayışına açık olan her şeyi ve (ondan) gizli olanları bilen.


Çeviri : Muhammed Esed

(7-8) Allah'ın dilediği müstesna, şüphe yok ki o, âşikâr olanı da bilir, gizliyi de. Ve seni en kolayına muvaffak ederiz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Ancak Allah'ın dilediği müstesnâ. Şüphesiz ki O, açığı da bilir, gizliyi de bilir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Allah’ın dilediği dışında.. Çünkü O, açıktakini de gizli olanı da bilir.


Çeviri : Şaban Piriş

(6-7) Bundan böyle sana Kur’ân okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah’ın dilediği müstesna. Çünkü O, size göre açık ve net olanı da, gizli olanı da pek iyi bilir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Yalnız Allâh'ın dilediğini unutursun. O, açığı da bilir, gizli olanı da.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ancak Allah'ın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Allah'ın dilediği müstesna. O açık olanı da bilir, gizli kalanı da.


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah'ın dilediği müstesna. O, açıklananı da gizleneni de bilir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk