96 / ALAK - 15

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ

Orjinal

Kellâ le in lem yentehi le nesfean bin nâsıyeh(nâsıyeti).

1. kellâ : hayır, asla, öyle değil
2. le in : gerçekten eğer
3. lem yentehi : vazgeçmezler, son vermezler
4. le nesfean : mutlaka yakalarız, sürükleriz
5. bi en nâsıyeti : perçeminden

Çeviri : Transliteral

İş öyle değil, vazgeçmezse eğer elbette tutarız perçeminden.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Hayır, hayır o bu tuttuğu yoldan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup ateşe sürükleyeceğiz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız).


Çeviri : Adem Uğur

Hayır (iş sandığı gibi değil)! Andolsun ki eğer vazgeçmezse, elbette onu alnından (beyninden) şiddetle tutup sürükleriz!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onun yanına koymayız. Engellemesinden vazgeçmezse, o küfrün, müşriklerin liderinin perçeminden yakalar cehenneme sürükleriz.


Çeviri : Ahmet Tekin

Hayır. Eğer (bu tutumundan) vazgeçmezse, andolsun ki onun perçeminden tutup sürükleyeceğiz.


Çeviri : Ahmet Varol

Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;


Çeviri : Ali Bulaç

(Peygamberi namazdan alıkoymak isteyen kâfir Ebu Cehil, teşebbüs ve düşüncelerinden) vazgeçsin. Celâlim hakkı için, eğer (aklını başına alıb) vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden yakalayıb (ateşe) sürükleyeceğiz:


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(15-18) Hayır hayır! Eğer bu yaptığından vazgeçmezse, derhal onu o yalancı, günahkâr alnından yakalarız. O, hemen gidip meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız.[781]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Ama bundan vazgecmezse, and olsun ki, onu perceminden,


Çeviri : Bekir Sadak

(15-16) Hayır, hayır; o bu tutumundan vazgeçmezse, elbette onu alnından tutup, o yalancı günahkâr alından (Cehennem'e sürükleyeceğiz).


Çeviri : Celal Yıldırım

(15-16) Hayır, eğer bundan vazgeçmezse o yalancı günahkârı perçeminden (alnından) yakalayacağız.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(15-16) Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız.


Çeviri : Diyanet İşleri

Ama bundan vazgeçmezse, and olsun ki, onu perçeminden,


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(15-19) Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!


Çeviri : Diyanet Vakfı

Doğrusu, buna son vermezse, yakalarız perçeminden,


Çeviri : Edip Yüksel

Sakın, Celâlim hakkı için eğer (akıllanıp) vazgeçmezse muhakkak sürükleyeceğiz elbet biz o alnı


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Sakın, şanım hakkı için, eğer (akıllanıp) vazgeçmezse, muhakkak Biz sürükleyeceğiz o alnı!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(15-16) Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Hayır eğer bundan vazgeçmezse onu perçeminden yakalarız.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;


Çeviri : Gültekin Onan

(Böyle şeylerden) sakınsın o. Eğer (küfründen) vaz geçmezse, andolsun, onu aln (ının saç) ından tutub (cehenneme) sürükleriz,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hayır! Celâlim hakkı için, eğer (bundan) vazgeçmezse, elbette o perçem(in)den tutup (onu Cehenneme) sürükleriz!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ama bundan vazgeçmezse; andolsun ki; onu alnından tutup sürükleriz.


Çeviri : İbni Kesir

Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka Biz, onu perçeminden (alnından) yakalarız (sürükleriz).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hayır! Eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, şüphesiz onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz.


Çeviri : Kadri Çelik

Hayır, eğer vazgeçmezse, onu alnından tutup sürükleyeceğiz,


Çeviri : Muhammed Esed

Yok, yok... Eğer nihâyet vermezse, elbette ki Biz o alnı sürükleyeceğizdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır! Eğer bundan vazgeçmezse, yemin olsun ki onu perçeminden tutup sürükleriz.


Çeviri : Ömer Öngüt

-Hayır! Eğer son vermezse, elbette perçeminden yakalayıp, sürükleriz.


Çeviri : Şaban Piriş

(15-16) Hayır! Hayır! Olmaz böyle şey! Eğer bu tutumundan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz.


Çeviri : Suat Yıldırım

Hayır, (olmaz böyle şey), eğer bundan vazgeçmezse (onu) perçem(in)den yakalar (ateşe sürükler)iz,


Çeviri : Süleyman Ateş

Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Hele bir vazgeçmesin, onu alnından yakalarız:


Çeviri : Ümit Şimşek

İş, sandığı gibi değil! Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk