96 / ALAK - 7

أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ

Orjinal

En reâhustagnâ.

1. en reâ-hu : kendini görmesi
2. istagnâ : ihtiyaç hissetmedi, kendini müstağni gördü bir şeye muhtaç olmadığını sandı

Çeviri : Transliteral

Kendini ihtiyâcı yok görürse.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

kendini kendine yeterli gördüğünde.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Kendini kendine yeterli gördüğü için.


Çeviri : Adem Uğur

(Benliğiyle perdelenip) kendini (hakikatten) müstağni gördüğü için.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kendisinin güç, imkân ve kabiliyetlerle yeterli donanıma sahip olduğunu, vahyin, Kur’ân’ın rehberliğine ihtiyacı olmadığını ileri sürüyor!


Çeviri : Ahmet Tekin

Kendini ihtiyaçtan uzak gördüğü için.


Çeviri : Ahmet Varol

Kendini müstağni gördüğünden.


Çeviri : Ali Bulaç

Kendini (sahib olduğu mal ile Allah’dan) müstağni görmekle...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Çünkü kendini yeterli görür.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(6-7) Ama, insanoglu kendini mustagni sayarak azginlik eder.


Çeviri : Bekir Sadak

(6-7) Hayır, hayır; (Allah'a her an muhtaç bulunduğunu unutma). Doğrusu insan kendini zengin görünce azar.


Çeviri : Celal Yıldırım

(6-7) Gerçek şu ki, insan ne zaman kendisini yeterli görse (kimseye muhtaç olmadığını zannetse) fütursuzca azar (kendini tanrılaştırır).


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(6-7) Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.


Çeviri : Diyanet İşleri

(6-7) Ama, insanoğlu kendini müstağni sayarak azgınlık eder.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(6-8) Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Zenginlik taslayarak.


Çeviri : Edip Yüksel

Kendini müstağni görmekle


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Kendisini artık ihtiyacı yokmuş görmekle.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Kendini zengin gördüğü için.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Kendini müstağni gördüğünden.


Çeviri : Gültekin Onan

Kendisini (mal sebebiyle) ihtiyacdan vareste gördü diye.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(6-7) Hayır! Şübhesiz insan, kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görmesinden dolayı gerçekten (isyân ederek) haddini aşar!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Kendini müstağni gördüğü için.


Çeviri : İbni Kesir

Kendini müstağni görmesi (Allah’a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması) sebebiyle.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Kendini müstağni gördüğünde.


Çeviri : Kadri Çelik

ne zaman kendini yeterli görse:


Çeviri : Muhammed Esed

(6-7) Sakın. Şüphe yok ki, insan elbette azar. Kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görünce.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Kendini zengin (kendi kendine yeterli) gördüğü için.


Çeviri : Ömer Öngüt

Kendisini ihtiyaçsız görmekle ..


Çeviri : Şaban Piriş

(6-7) Hayır! Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kâfir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Kendini zengin (kendine yeterli) gördüğü için,


Çeviri : Süleyman Ateş

Kendini müstağni gördüğünden.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

(6-7) Heyhat! İnsan kendisini ihtiyaçtan uzak görünce azgınlaşıverir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk