3 / ALİ İMRAN - 132

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orjinal

Ve atîûllâhe ver resûle leallekum turhamûn(turhamûne).

1. ve etîû allâhe : ve Allah'a itaat edin
2. ve er resûle : ve resûle, elçiye
3. lealle-kum : umulur ki böylece siz
4. turhamûne : rahmet olunursunuz

Çeviri : Transliteral

Ve Allah'a ve Peygambere itaat edin de acınmışlardan olun.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Allah'a ve elçisine uyun ki, merhamet olunasınız.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Allah'a ve Resûl'üne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.


Çeviri : Adem Uğur

Allâh'a ve Rasûle itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah’a ve ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasûlune itaat edin, O’nun faizle ilgili tebliğine, teşriine, yasaklarına riayet edin, Kur’ân’ı ve sünneti uygulayın ki, Allah’ın merhametine mazhar olasınız.


Çeviri : Ahmet Tekin

Allah'a ve peygambere itaat edin ki, size merhamet edilsin.


Çeviri : Ahmet Varol

Allah'a ve elçisine itaat edin, ki merhamet olunasınız.


Çeviri : Ali Bulaç

Allah’a ve peygambere itaat edin ki, rahmete erdirilesiniz. (1) Bu âyet-i kerimede kat kat fâiz yemenin haram olduğu beyan buyurulmakla, kat kat olmıyan cüz’i bir fâizin yenebileceği mânası anlaşılmamalıdır. Zira, bu âyet-i kerimeden sonra nâzil olan Bakara Sûresinin (275.) âyet-i kerimesiyle mutlak olarak, fâizin azı ve çoğu haram kılınmıştır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah'a ve Peygamber'ine itaat ediniz ki rahmete kavuşturulasınız.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Size merhamet edilmesi icin, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin.


Çeviri : Bekir Sadak

Allah'a ve Peygambere itaat edin ki merhamet olunasınız.


Çeviri : Celal Yıldırım

Allah'a ve Peygamber'e tabi olun ki size merhamet edilsin.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.


Çeviri : Diyanet İşleri

Size merhamet edilmesi için, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Allah'a ve Resûl'üne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Merhamet edilmeniz için ALLAH’a ve elçiye uyun.


Çeviri : Edip Yüksel

Allaha ve Peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Allah'a ve peygambere itaat edin ki, rahmete erdirilesiniz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Allah ve Peygambere itaat edin ki, size de merhamet edilsin.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah'a ve Peygamber'e itaat ediniz ki rahmete kavuşabilesiniz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Tanrı'ya ve elçisine itaat edin, ki merhamet olunasınız.


Çeviri : Gültekin Onan

Allaha ve Peygambere itaat edin. Tâki rahmete kavuşdurulasınız.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hem Allah’a ve peygambere itâat edin! Tâ ki merhamet olunasınız.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.


Çeviri : İbni Kesir

Ve Allah'a ve Resûl'e itaat edin, umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Allah'a ve Peygamber'e itaat edin; umulur ki rahmete erdirilesiniz.


Çeviri : Kadri Çelik

Allah'a ve Elçisi'ne tabi olun ki rahmete nail olabilesiniz.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve Allah Teâlâ'ya ve Peygambere itaat ediniz ki, rahmete erdirilesiniz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki, size de merhamet edilsin.


Çeviri : Ömer Öngüt

Allah ve Peygamberine itaat edin ki size merhamet edilsin.


Çeviri : Şaban Piriş

Allah’a ve Resulüne itaat edin ki merhamete nail olasınız!


Çeviri : Suat Yıldırım

Allah'a ve Elçiye itâ'at edin ki, size merhamet edilsin.


Çeviri : Süleyman Ateş

Allah'a ve Resulüne itaat edin, ki merhamet olunasınız.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Allah'a ve Resulüne itaat edin ki size merhamet edilsin.


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah'a ve resule itaat edin ki, merhamet görebilesiniz.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk