3 / ALİ İMRAN - 2

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ

Orjinal

Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu).

1. allâhu : Allah
2. lâ ilâhe : ilâh yoktur
3. (lâ ).....illâ : ...'den başka (yoktur)
4. huve : o
5. el hayyu : hayy olan, diri olan, canlı olan
6. el kayyûmu : kayyum olan, zatı ile daimî, bâki olan, herşeyi (kâinatı) idare eden

Çeviri : Transliteral

Öyle bir Allah'tır ki yoktur ondan başka tapacak; diridir, daimî olarak mahlûkatının işlerini tedbîr ve her şeyi tasarruf eder.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Allah, kendisinden başka gerçek ilah olmayan, her zaman diri, ölümsüz, bütün varlıkların tek yöneteni ve gözeteni gerçek ilahtır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Hayy ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur.


Çeviri : Adem Uğur

Allâh O; tanrı ve tanrısallık yoktur, sadece "HÛ" (HÛ ismi, hüviyet-i Zât'a işaret eden isimdir ki birçok yerde önce "HÛ" denerek hüviyet-i Zât'ın âlemlerden ve tüm mânâlarla kayıtlanmaktan berî olduğu vurgulanır, sonra O'nda açığa çıkan bir özelliğe işaret eden isim belirtilir, sözü edilen konuya bağlı olarak); Hayy'dır (hayatın kendisidir) ve Kayyum'dur (âlemler O'nunla vücud bulur ve devam eder).


Çeviri : Ahmed Hulusi

O Allah’tır, Allah. Hak ilâh yalnızca O’dur. Ebedî hayat ile diri, ölümlü olmaktan uzaktır. Varlık âlemini ayakta tutan ve düzenini elinde bulunduran O’dur.


Çeviri : Ahmet Tekin

Allah, kendinden başka ilah olmayan (ilah)dır. O, sürekli diridir ve yaratıklarını sürekli koruyup gözetendir.


Çeviri : Ahmet Varol

Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir.


Çeviri : Ali Bulaç

Allah O Allah’dır ki, kendinden başka hiç bir ilâh yoktur! Ezelî ve ebedî hayat ile bakîdir, zât ve kemâl sıfatları ile her şeye hâkim olup bütün varlıklar onunla kâimdir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah, kendinden başka tanrı olmayan, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı, her şeyi hükmüne, iradesine bağlı kılan yaratıcıdır!


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah, Ondan baska tanri olmayan, diri, her an yaratiklarini gozetip durandir.


Çeviri : Bekir Sadak

Allah (Bir'dir), O'ndan başka ilâh yoktur. O hep diridir, kudretiyle (varlık âlemini) tutup duran, gözetip koruyandır O..


Çeviri : Celal Yıldırım

(1-2) Elif, Lam, Mim. Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı olandır, (her şeyi) hakkıyla gözetip yönetendir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah, Ondan başka tanrı olmayan, diri, her an yaratıklarını gözetip durandır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Hayy ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur.


Çeviri : Diyanet Vakfı

ALLAH: O’ndan başka tanrı yoktur; Diridir, Gözetendir.


Çeviri : Edip Yüksel

Allah, başka Tanrı yok ancak o, hayy o, kayyum o


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Allah'tan başka tanrı yoktur. Sonsuz hayat sahibi, bütün varlıkları ayakta tutan ve gözeten odur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O, kendinden başka bir ilâh bulunmayan, diri ve yarattıklarını gözetip yöneten Allah'tır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Tanrı... O'ndan başka tanrı yoktur. Diridir, kaimdir.


Çeviri : Gültekin Onan

Allah o Allahdır ki kendinden başka hiç bir Tanrı yokdur, (O, zatî, ezelî ve ebedî haayat ile) diri (ve baakıy) dir. Zâtiyle, kemâliyle kaaimdir. (Yaratdıklarının her an tedbir-ü hıfzında yegâne haakimdir,her şey onunla kaaimdir).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. (O,) Hayy (ezelî ve ebedî hayat sâhibi olan)dır, Kayyûm (bütün mevcûdât kendisiyle kaim olan)dır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Allah, O'ndan başka hiç bir İlah yoktur. Hayy ve Kayyum'dur.


Çeviri : İbni Kesir

Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur, O, Hayy'dır (hayattadır), Kayyum'dur (ezelî ve ebedîdir).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Allah, O'ndan başka ilah olmayan, diri ve her an yaratıklarını gözetip durandır.


Çeviri : Kadri Çelik

ALLAH, Kendisinden başka ilah olmayan, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı olan, her şeyi hükmüne, iradesine bağlı kılan yaratıcı!


Çeviri : Muhammed Esed

Allah Teâlâ ki, O'ndan başka mabûd yoktur, hayy ve kayyum olan O'dur.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Allah O Allah'tır ki, kendinden başka hiçbir ilâh yoktur. O Hayy ve Kayyum'dur. (Ezelî ve ebedî hayat ile bâkidir. Zât ve kemâl sıfatları ile her şeye hâkim olup, bütün varlıklar O'nunla kâimdir).


Çeviri : Ömer Öngüt

Allah, kendisinden başka ilah yoktur. Hayat sahibidir. gözeticidir.


Çeviri : Şaban Piriş

Allah o İlâhtır ki Kendinden başka tanrı yoktur. Hay O’dur, kayyûm O’dur.


Çeviri : Suat Yıldırım

Allâh ki, O'ndan başka tanrı yoktur, dâimâ diri ve (yaratıklarını) koruyup yöneticidir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Allah; O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Allah ki, Ondan başka tanrı yoktur. O Hayydır Kayyûmdur.


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah... İlâh yok O'ndan başka... Hayy'dır O, Kayyûm'dur.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk