3 / ALİ İMRAN - 43

يَٰمَرْيَمُ ٱقْنُتِى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

Orjinal

Yâ meryem uknutî li rabbiki vescudî verkai mear râkiîn(râkiîne).

1. yâ meryemu : ey Meryem
2. uknutî : kânitîn ol (Rabb'inin huzurunda huşû ile dur)
3. li rabbi-ki : Rabbin için
4. ve uscudî : ve secde et
5. ve irkai mea er râkiîne : ve rükû edenlerle birlikte rükû et

Çeviri : Transliteral

Yâ Meryem, Rabbine itaat et, secdeye kapan, rükû edenlerle rükû et demişti.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ey Meryem! Rabbine gönülden bağlan, secdeye kapan ve O'nun önünde eğilenlerle birlikte eğil.”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ey Meryem! Rabbine ibadet et; secdeye kapan, (O'nun huzurunda) eğilenlerle beraber sen de eğil.


Çeviri : Adem Uğur

"Yâ Meryem, Rabbine kanit ol (huşû duyarak yaşa), secde et (Allâh indînde varlığının yokluğunu hisset) ve rükû edenlerle rükû et (varlığında açığa çıkan Rabbinin Esmâ'sını hissederek itiraf et). "


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Ey Meryem, Rabbinin divanında dur, itaate devam et, uzun uzun kıyamda durarak sorumluluk şuuruyla, namaz kıl, saygıda kusur etme, dinî, insanî ve vicdanî sorumluluklarını yerine getir, secdelere kapanarak, rükû ederek namaz kılanlarla beraber rükûa vararak namazlarını cemaatle kıl, saygıyla Allah’ın emirlerine itaat ederek İslâmî faaliyetlere katılanlarla birlikte sen de saygıyla canla başla İslamî sorumluluklara, ibadetlere, cemaate, faaliyetlere katıl' demişlerdi.


Çeviri : Ahmet Tekin

'Ey Meryem! Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku eyle.'


Çeviri : Ahmet Varol

"Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku et."


Çeviri : Ali Bulaç

Ey Meryem! Rabbine ibadete devam et, secdeye kapan, ve rükû edenlerle beraber rükû’ yap. (namaz kılanlarla namaz kıl). “


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Ey Meryem! Rabbine huşû ile bağlan, secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et!”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«Ey Meryem! Rabbine gonulden boyun eg, secde et, ruku edenlerle birlikte ruku et.»


Çeviri : Bekir Sadak

«Ey Meryem! saygı dolu bir gönülle huzurda durup Rabbine ibâdete devam et; secdeye kapan ve rükû' edenlerle beraber rükû'a var.


Çeviri : Celal Yıldırım

“Ey Meryem! Rabbine huşu ile bağlan, secdeye kapan ve (O'nun önünde) eğilenlerle birlikte eğil.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Ey Meryem! Rabbine divan dur. Secde et ve (O’nun huzurunda) rükû edenlerle beraber rükû et” demişlerdi.


Çeviri : Diyanet İşleri

'Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rüku edenlerle birlikte rüku et.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Ey Meryem! Rabbine ibadet et; secdeye kapan, (O'nun huzurunda) eğilenlerle beraber sen de eğil.


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Meryem, Efendine teslim ol, secdeye kapan, eğilenlerle birlikte eğil.”


Çeviri : Edip Yüksel

Ya Meryem! rabbına divan dur, ve secdeye kapan ve rükû' edenlerle beraber rükûa var


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ey Meryem, Rabbine divan dur, secdeye kapan ve rüku edenlerle birlikte rüku et!»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ey Meryem! Rabbine divan dur ve secdeye kapan ve rüku' edenlerle beraber rüku' et» demişlerdi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ey Meryem Rabbinin huzurunda saygı ile dur. Secdeye kapan ve rükua varanlarla birlikte sen de rükua var.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Meryem, rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve ruku edenlerle birlikte rüku et."


Çeviri : Gültekin Onan

«Ey Meryem huşu ile Rabbin dîvânına dur, secdeye kapan. (Allaha) rükû edenlerle beraber eğil (cemaatle namaz kıl).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Ey Meryem! Rabbine gönülden bağlan, secde et ve rükû' edenlerle berâber rükû' et!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ey Meryem, huşu ile Rabbının divanına dur. Secdeye kapan. Rüku edenlerle birlikte rüku et.


Çeviri : İbni Kesir

Ey Meryem! Rabbin için kânitîn ol (Rabb'inin huzurunda huşû ile dur) ve secde et ve rukû edenlerle birlikte rukû et.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rükû edenlerle birlikte rükû et.”


Çeviri : Kadri Çelik

Ey Meryem! Rabbine huşu ile bağlan, secdeye kapan ve (O'nun önünde) eğilenlerle birlikte eğil."


Çeviri : Muhammed Esed

Ey Meryem! Rabbin için itaate devam et, secde kıl, rükûya varanlarla rükûya var.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

“Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rüku edenlerle birlikte rüku et. ”


Çeviri : Ömer Öngüt

-Ey Meryem, Rabbine gönülden boyun eğ, secde et, rukû edenlerle birlikte rukû et!


Çeviri : Şaban Piriş

"Meryem! Saygı dolu bir gönülle huzurunda durup Rabbine ibadet et, secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükû et."


Çeviri : Suat Yıldırım

"Ey Meryem, Rabbine divân dur, secde et ve (O'nun huzûrunda) eğilenlerle beraber eğil!"


Çeviri : Süleyman Ateş

«Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Ey Meryem, Rabbinin huzurunda saygı ile dur, secdeye kapan, rükû edenlerle beraber sen de eğil.'


Çeviri : Ümit Şimşek

"Ey Meryem, Rabbinin huzurunda saygıyla el bağla. Secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk