3 / ALİ İMRAN - 58

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْءَايَٰتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ

Orjinal

Zâlike netlûhu aleyke minel âyâti vez zikril hakîm hakîmi).

1. zâlike : işte bu, bu
2. netlû-hu : onu tilâvet ediyoruz, okuyoruz
3. aleyke : sana
4. minel âyâti : ...dan, âyetler, kanıtlar, deliller
5. vez zikri : ve, öğüt, Kur'ân, zikir
6. el hakîmi : hikmetli

Çeviri : Transliteral

Bunları, sana âyetlerimizden ve doğrulukla hükmeden Kur'ân'dan okuyoruz.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bu bildirdiklerimiz sana ilettiğimiz mesajlardan ve hikmet yüklü haberlerdendir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Resûlüm!) Bu söylenenleri biz sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz.


Çeviri : Adem Uğur

İşte bu bilgiler, (sana gayb olan geçmiş olaylara) işaretler ve hikmetli zikirdir (olayların hikmetini açıklamaktır).


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bu bilgileri biz sana âyetlerden ve hikmetlerle dolu hükümranlık sağlayan, okunması ibadet olan, övünç kaynağı, muhkem Kur’ân’dan okuyoruz.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bizim sana okuduğumuz bu şeyler ayetlerden ve hikmetli zikir (Kur'an-ı Kerim)'dendir. [9]


Çeviri : Ahmet Varol

Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikr'den (Kur'an'dan) okuyoruz.


Çeviri : Ali Bulaç

Geçmiş peygamberlere âit bu hükümleri âyetlerden ve hikmet dolu Kur’an’dan Cebrâil vasıtasıyla biz sana okuyoruz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Bu bildirdiklerimizi, sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur'ân'dan okuyoruz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Sana okudugumuz bunlar, ayetlerden ve hikmet dolu Kuran'dandir.


Çeviri : Bekir Sadak

İşte bu, sana okuduğumuz âyetlerden ve hikmet dolu Kur'ân'dan (indirdiklerimiz)dır.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Ey Muhammed!) Bu bildirdiklerimiz, sana ilettiğimiz mesajlardan ve hikmet yüklü haberlerdendir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(Ey Muhammed!) Bunu (bildirdiklerimizi) biz sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur’an’dan okuyoruz.


Çeviri : Diyanet İşleri

Sana okuduğumuz bunlar, ayetlerden ve hikmet dolu Kuran'dandır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Resûlüm!) Bu söylenenleri biz sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Sana bu okuduklarımız, ayetlerden ve hikmetli mesajdandır.


Çeviri : Edip Yüksel

İşte o hüküm, biz onu sana bu âyetlerden ve hikmetli zikirden peyderpey okuyoruz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İşte o hükmü, Biz sana bu ayetlerde ve hikmetlerle dolu Kur'an'dan aşama aşama okuyoruz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İşte bu sana okuduğumuz, âyetlerden ve hikmetli Kur'ân'dandır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Sana okuduğumuz bu kıssalar ve direktifler, ayetlerden ve hikmetli zikirdendirler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikirden (Kuran'dan) okuyoruz.


Çeviri : Gültekin Onan

(Bu hükümler, bu vak'alar yok mu?) biz bunları sana âyetlerden, hikmet dolu Kur'andan okuyoruz.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Ey Resûlüm!) Bu (anlatılanlar) ki, onu sana âyetlerden ve hikmetli olan zikirden(Kur’ândan) okuyoruz.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İşte bunları; sana, ayetlerden bir hikmet dolu Kur'an' dan okuyoruz.


Çeviri : İbni Kesir

Bu sana tilavet ettiklerimiz (anlattıklarımız), âyetlerden ve Hakîm olan (hüküm ve hikmet içeren) Zikir’dendir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikirden (Kur'an'dan) okuyoruz.


Çeviri : Kadri Çelik

Bu bildirdiklerimiz, sana ilettiğimiz mesajlardan ve hikmet yüklü haberlerdendir.


Çeviri : Muhammed Esed

Bunu sana âyetlerden ve zikr-i hakîmden tilâvet ediyoruz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! İşte bunları sana âyetlerden ve hikmet dolu Zikir'den okuyoruz.


Çeviri : Ömer Öngüt

Sana okuduğumuz bunlar, ayetlerden ve hikmet sahibi, Zikir/Kur’an’dandır.


Çeviri : Şaban Piriş

Ey Resulüm! İşte bunlar, bu vak’alar, sana bildirdiğimiz âyetlerden ve hikmet dolu Kur’ân’dandır.


Çeviri : Suat Yıldırım

İşte bu sana okuduğumuz, o âyetlerden ve o hikmetli Zikir(Kitap)dandır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikr'den (Kur'an'dan) okuyoruz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İşte bu kıssalar, sana okuduğumuz âyetlerden ve hikmetli Kur'ân'dandır.


Çeviri : Ümit Şimşek

İşte bu sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Zikir'den okuduğumuzdur.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk