3 / ALİ İMRAN - 74

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

Orjinal

Yahtassu bi rahmetihî men yeşâ’(yeşâu), vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).

1. yahtassu : tahsis eder (ihsan eder)
2. bi rahmeti-hî : rahmetini
3. men yeşâu : dilediği kişi
4. ve allâhu : ve Allah
5. zû el fadli : fazl sahibi
6. el azîmi : azîm, büyük

Çeviri : Transliteral

Dilediğini rahmetiyle tahsis eder ve Allah, büyük bir lütuf ve ihsân sahibidir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Dilediğine rahmetini bağışlar. Dünyada ve ahirette en büyük nimetler de O'nundur.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir.


Çeviri : Adem Uğur

Rahmetini (dilediğinden) dilediğine has kılar! Allâh Aziym fazl sahibidir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah rahmetini, peygamberliği ve lütfunu, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere verir, tahsis eder. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Rahmetini dilediğine özel kılar. Allah büyük lütuf sahibidir.


Çeviri : Ahmet Varol

O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah büyük 'lutuf ve ihsan (fazl)' sahibidir.


Çeviri : Ali Bulaç

Allah dilediği kimseye rahmetiyle imtiyaz verir (Peygamberlik veya İslâm dinini bahşeder). Allah çok büyük ihsan sahibidir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah üstün lütuf sahibidir.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«ahmetini diledigine tahsis eder, Allah buyuk, bol nimet sahibidir".


Çeviri : Bekir Sadak

O, rahmetini dilediğine has kılar, (hakkı, nakdini dilediğine lâyık görür). Allah çok büyük iyilik, nîmet ve yardım sahibidir.


Çeviri : Celal Yıldırım

O, rahmetini (peygamberliği, kitabı ve mucizeyi) dilediğine has kılar. Allah, büyük lütuf ve ihsan sahibidir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

O, rahmetini dilediğine has kılar. Allah, büyük lütuf sahibidir.


Çeviri : Diyanet İşleri

'Rahmetini dilediğine tahsis eder, Allah büyük, bol nimet sahibidir'.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Rahmetini dilediğine özgü kılar. ALLAH Büyük Lütuf Sahibidir.


Çeviri : Edip Yüksel

Rahmetiyle imtiyazı dilediğine bahşeder, daha Allah çok büyük fazıl sahibidir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Rahmeti ile dilediğine ayrıcalık verir, Allah çok büyük nimet sahibidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf ve kerem sahibidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O rahmetini dilediğinin tekeline verir. Hiç kuşkusuz Allah'ın lütfu büyüktür.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Tanrı büyük 'lutuf ve ihsan' (fazl) sahibidir.


Çeviri : Gültekin Onan

O, kime dilerse rahmetiyle ona imtiyaz verir. Allah en büyük fazl-ü inayet saahibidir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Rahmetini dilediğine tahsîs eder. Çünki Allah, pek büyük ihsan sâhibidir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Dilediğine rahmetini tahsis eder. Allah, en büyük lütuf sahibidir.


Çeviri : İbni Kesir

Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah, “Büyük Fazl” sahibidir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Dilediğini rahmetine özgü kılar, Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.”


Çeviri : Kadri Çelik

dilediğine rahmetini bağışlar; ve Allah, lütfunda sınırsızdır."


Çeviri : Muhammed Esed

Dilediğini rahmetiyle mümtaz kılar. Ve Allah Teâlâ pek büyük fazl sahibidir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf ve kerem sahibidir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük nimet sahibidir.


Çeviri : Şaban Piriş

Rahmetini, nübüvvetini dilediği kuluna has kılar. Allah büyük lütuf ve inâyet sahibidir."


Çeviri : Suat Yıldırım

Rahmetini dilediğine has kılar. Allâh, büyük lutuf ve ikram sâhibidir.


Çeviri : Süleyman Ateş

O, kime dilerse rahmetini tahsis eder. Allah büyük 'lutuf ve ihsan (fazl) ' sahibidir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O, dilediğini rahmetiyle seçkin kılar. Çünkü Allah pek büyük lütuf sahibidir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Rahmetini dilediğine özgüler. Allah, büyük lütfun sahibidir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk