29 / ANKEBUT - 15

فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَصْحَٰبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَٰهَآ ءَايَةً لِّلْعَٰلَمِينَ

Orjinal

Fe enceynâhu ve ashâbes sefîneti ve cealnâ hââyeten lil âlemîn(âlemîne).

1. fe : o zaman, böylece
2. enceynâ-hu : onu kurtardık
3. ve : ve
4. ashâbe : sahib, halk
5. es sefîneti : gemi
6. ve cealnâ-hâ : ve onu kıldık
7. âyeten : âyet, delil, kanıt
8. li el âlemîne : âlemler için

Çeviri : Transliteral

Onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu, âlemlere ibret olarak yaptık.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Biz Nuh'u ve O'nunla birlikte gemide bulunanların hepsini kurtardık ve bunu hatırlayıp ders almaları için, bütün insanlığa bir ibret kıldık.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.


Çeviri : Adem Uğur

Onu ve gemi halkını kurtardık ve onu insanlar için bir ibret kıldık.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Fakat biz Nûh’u ve gemilerdekileri kurtardık. Bunu âlemlere, insanlara ibret ve uyarı haline getirdik.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onu ve gemi halkını ise kurtardık ve bunu alemler için bir ibret kıldık.


Çeviri : Ahmet Varol

Böylece biz onu ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ayet (kendisinden ders çıkarılacak bir olay) kılmış olduk.


Çeviri : Ali Bulaç

Biz de onu (Nûh’u) ve gemi arkadaşlarını kurtardık; ve gemiyi alemlere bir ibret yaptık.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Fakat Nûh'u ve onunla birlikte gemide bulunanların hepsini kurtardık ve bunu, bütün insanlara bir ders kıldık.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Ama Biz, Nuh'u ve gemide bulunanlari kurtardik ve bunu dunyalara bir ibret kildik.


Çeviri : Bekir Sadak

Biz onu da gemide bulunanları da kurtardık ve bu olayı bütün milletlere ibret ve öğüt kıldık.


Çeviri : Celal Yıldırım

Biz de onu (Nuh'u) ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Biz de onu (Nûh’u) ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret kıldık.


Çeviri : Diyanet İşleri

Ama Biz, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu dünyalara bir ibret kıldık.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onu ve gemi halkını kurtarıp herkese ibret yaptık.


Çeviri : Edip Yüksel

Binnetice onu ve gemi arkadaşlarını necâta çıkardık ve o gemiyi âlemlere bir âyet kıldık


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Sonunda onu ve gemi arkadaşlarını kurtardık ve o gemiyi alemlere bir ibret kıldık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Buna karşılık Nuh'u ve gemidekileri kurtararak bu olayı bütün insanların ders alacakları bir mucize yaptık.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Böylece biz onu ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ayet kılmış olduk.


Çeviri : Gültekin Onan

Fakat biz onu da, gemi arkadaşlarını da selâmete erdirmiş ve bunu aalemlere bir ibret yapmışızdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Fakat onu ve gemi halkını kurtardık ve onu (o gemiyi ve o tûfânı) âlemlere bir ibret kıldık.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ama Biz; onu da, gemi arkadaşlarını da kurtardık ve bunu alemlere bir ayet yaptık.


Çeviri : İbni Kesir

Böylece onu ve gemi halkını kurtardık. Ve onu, âlemlere âyet (ibret) kıldık.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Böylece biz onu da gemi halkını da kurtardık ve bunu âlemlere bir ayet kılmış olduk.


Çeviri : Kadri Çelik

fakat Nuh'u ve o'nunla birlikte gemide bulunanların tümünü kurtardık ve bunu, (hatırlayıp ders almaları için) bütün insanların önüne (rahmetimizin) bir işareti olarak koyduk.


Çeviri : Muhammed Esed

Fakat Biz onu ve gemi arkadaşlarını necâta erdirdik ve onu (O hadiseyi) âlemler için bir ibret kıldık.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Fakat biz onu ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.


Çeviri : Ömer Öngüt

Nuh’u ve gemide bulunanları kurtardık; bunu insanlığa bir ibret kıldık.


Çeviri : Şaban Piriş

Onu ve gemide bulunanları kurtarıp o gemiyi ve o hadiseyi bütün insanlara ibret vesilesi yaptık.


Çeviri : Suat Yıldırım

Onu ve gemi halkını kurtardık ve o gemiyi âlemlere bir ibret yaptık.


Çeviri : Süleyman Ateş

Böylece biz onu da, gemi halkını da kurtardık ve bunu alemlere bir ayet (kendisinden ders çıkarılacak bir olay) kılmış oldu.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Nuh'u ve gemi ahalisini ise kurtardık; o gemiyi de âlemlere bir âyet yaptık.


Çeviri : Ümit Şimşek

Biz, Nûh'u ve gemi halkını kurtardık ve o gemiyi âlemlere ibret yaptık.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk