29 / ANKEBUT - 35

وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Orjinal

Ve lekad tereknâ minhâ âyeten beyyineten li kavmin ya’kılûn(ya’kılûne).

1. ve lekad : ve andolsun
2. tereknâ : biz bıraktık
3. min-hâ : on(lar)dan, oradan (orada)
4. âyeten : âyet, delil, kanıt
5. beyyineten : açıkça
6. li kavmin : bir kavim için, bir kavme, bir topluluğa
7. ya'kılûne : akıl ederler

Çeviri : Transliteral

Ve andolsun ki biz, akıl eden topluluk için, onlara âit apaçık bir delil bıraktık.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Gerçekten de biz o toplumun şehirlerinden geriye, aklını kullananlar için, apaçık işaretler ve alametler bıraktık.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Andolsun ki, biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişânesi bırakmışızdır.


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki ondan (o bölgeden), aklını değerlendiren bir topluluk için apaçık bir ibret nişanesi bıraktık.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Andolsun biz, ilimle ve tecrübeyle gelişmeye devam eden aklını faydalı kullanabilen toplumlar için ikazlar, birçok sosyal konunun çözümü için işaretler bıraktık.


Çeviri : Ahmet Tekin

Andolsun ki, akıl eden bir topluluk için ondan bir ayet (işaret) bıraktık.


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun, biz akledebilecek bir kavim için orada apaçık bir ayet bırakmışızdır.


Çeviri : Ali Bulaç

Muhakkak ki, aklını kullanacak bir kavim için, o memleketden açık bir alâmet (iz ve harabe) bıraktık.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için orada apaçık bir ders bırakmışızdır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

And olsun ki, Biz, dusunen kimseler icin bu kasabadan apacik bir belgeyi geride birakmisizdir.


Çeviri : Bekir Sadak

And olsun ki biz, aklını kullanan bir millet için bu kasabada açık belge(ler) geriye bıraktık.


Çeviri : Celal Yıldırım

Andolsun ki, biz, aklını kullanacak bir toplum için o (helak ettiğimiz) memleketten ibret alınacak apaçık bir delil (harabe) bıraktık.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Andolsun biz, aklını kullanacak bir kavm için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık.


Çeviri : Diyanet İşleri

And olsun ki, Biz, düşünen kimseler için oradan apaçık bir belgeyi geride bırakmışızdır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Andolsun ki, biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişânesi bırakmışızdır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Aklını kullanan bir toplum için apaçık bir ders olarak oradan bazı kalıntılar bıraktık.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve celâlim hakkı için ondan bir âyet (bir nişane) bırakmışızdır ki teakkul edecek bir kavm için beyyine olsun


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, Biz aklını kullanacak bir topluluk için oradan bir ibret tablosu bıraktık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Biz o yıkık kentten, geriye düşünen kimselerin ders çıkarmalarına yarayacak belirgin izler bıraktık.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun, biz akledebilecek bir kavim için orada apaçık bir ayet bırakmışızdır.


Çeviri : Gültekin Onan

Andolsun, aklını kullanacak bir kavm için biz oradan apaçık bir nişane (bir ibret) bırakmışızdır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

And olsun ki (biz), akıl erdirecek bir kavim için, oradan açık bir alâmet (harâbe hâlindeki evlerini) bırakmışızdır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; akleden bir kavim için Biz, orada apaçık bir ayet bırakmışızdır.


Çeviri : İbni Kesir

Ve andolsun ki Biz, akıl edecek kavim için, ondan (indirdiğimiz riczten) açıkça âyet (delil) bıraktık..


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz biz aklını kullanacak bir kavim için oradan (geriye) apaçık bir ayet bırakmışızdır.


Çeviri : Kadri Çelik

(Sonunda dediğimiz oldu;) ve ondan geriye, aklını kullananlar için açık işaretler bıraktık.


Çeviri : Muhammed Esed

Andolsun ki, âkilâne düşünür bir kavim için oradan bir apaçık alâmet bırakmışızdır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki biz aklını kullanacak kimseler için orada apaçık bir âyet (ibret nişanesi) bırakmışızdır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Aklını kullanabilen bir toplum için, onlardan apaçık belgeler bırakmışızdır.


Çeviri : Şaban Piriş

Biz aklını kullanıp düşünen kimseler için, o memleketten âşikâr bir ibret vesilesi (harabe) bıraktık.


Çeviri : Suat Yıldırım

Andolsun biz, aklını kullanan bir toplum için ondan, (harâb ettiğimiz o ülkeden) açık bir işâret bırakmışızdır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun, biz akledebilecek bir kavim için oradan apaçık bir ayet bırakmışızdır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Akıl sahibi bir topluluk için, Biz o beldeden geriye apaçık bir âyet bırakmışızdır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yemin olsun, biz o kentten, aklını işleten bir topluluk için geriye apaçık bir işaret bıraktık.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk