29 / ANKEBUT - 43

وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ

Orjinal

Ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâs(nâsi) ve mâ ya’kıluhâ illel âlimûn(âlimûne).

1. ve : ve
2. tilke : bu
3. el emsâlu : misaller, örnekler
4. nadribu-hâ : onu (örnek) veriyoruz
5. li en nâsi : insanlar için, insanlara
6. mâ ya'kılu-hâ : onu akıl edemez
7. illâ : ancak, sadece
8. el âlimûne : alimler

Çeviri : Transliteral

Ve işte örnekler, onları insanlara gösterip durmadayız ve bilgi sâhiplerinden başkaları anlamaz onları.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

İşte biz insanların önüne bu örnekleri koyuyoruz, ama onların gerçek anlamını bilenlerden başkası düşünüp anlamaz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

İşte biz, bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir.


Çeviri : Adem Uğur

İşte misaller, insanlara vurguluyoruz! (Fakat) onları âlimlerden başkası aklıyla değerlendirmez!


Çeviri : Ahmed Hulusi

İşte biz, insanların iyiliği, kurtuluşu için dini hakikatların delillerini, gerekçelerini, insani ve ahlaki değerlerin zaruretlerini böyle misallerle anlatıyoruz. Bunları, yalnızca âlimler düşünüp anlayabilir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ancak alimlerden (bilenlerden) başkaları bunlara akıl erdiremezler.


Çeviri : Ahmet Varol

İşte bu örnekler; biz bunları insanlara vermekteyiz. Ancak alimlerden başkası bunlara akıl erdirmez.


Çeviri : Ali Bulaç

Hem bu misaller var ya, biz onları insanlar için beyan ediyoruz. Bunları (bu misallerin güzelliklerini ve faydalarını) ancak (eşyadan ibret alan) alimler anlar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İşte bu örnekleri biz, bütün insanlara veriyoruz. Oysa onları ancak bilenler anlar.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Biz bu misalleri insanlara veriyoruz, onlari ancak bilenler anliyabilir.


Çeviri : Bekir Sadak

Biz, işte bu misalleri insanlar için (gerçeği daha iyi anlasınlar diye) getiriyoruz. Bunları ancak ilim adamları düşünüp akleder.


Çeviri : Celal Yıldırım

İşte biz, bu misalleri insanlar için (ibret alsınlar diye) getiriyoruz. Onların anlamını ancak ibret almasını bilenler kavrayabilir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Biz bu misalleri insanlara veriyoruz, onları ancak bilenler anlayabilir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

İşte biz, bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bu örnekleri halk için veririz ve onları bilen kimselerden başkası düşünüp anlamaz.


Çeviri : Edip Yüksel

Hem bu meseller yok mu, biz onları insanlar için darbediyoruz, maamafih onlara âlimlerden maadasının aklı irmez


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İşte bu misaller var ya, Biz onları insanlar için getiriyoruz; fakat onlara ilim sahiplerinden başkasının aklı ermez.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz; fakat onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Biz insanlara bu örnekleri anlatıyoruz, ama onların anlamını bilgililerden başkası kavrayamaz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

İşte bu örnekler; biz bunları insanlara vermekteyiz. Ancak alimlerden başkası bunları akletmez.


Çeviri : Gültekin Onan

İşte misâller! Biz onları insanlar için îrâd ediyoruz. Aalim olanlardan başkası onları anlamaz.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

İşte bu misâlleri insanlar için getiriyoruz. Fakat, âlimlerden başkası onlara akıl erdiremez.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İşte misaller. Biz, onları insanlara anlatıyoruz. Bilenlerden başkası bunları anlamaz.


Çeviri : İbni Kesir

Ve işte bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ve onu, âlimlerden başkası akıl (idrak) edemez.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

İşte biz insanlara bu örnekleri vermekteyiz. Ancak ilim sahiplerinden başkası bunlara akıl erdirmez.


Çeviri : Kadri Çelik

İşte Biz insanın önüne bu temsilleri koyuyoruz: ama onların gerçek anlamını ancak (Bizi) tanıyanlar kavrayabilir,


Çeviri : Muhammed Esed

Ve şu misalleri ki, onları nâs için irâd ediyoruz. Maamafih onlara bilginlerden başkası akıl erdiremez.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İşte misaller. . . Biz onları insanlar için getiriyoruz. Âlim olanlardan başkası onları anlamaz.


Çeviri : Ömer Öngüt

İşte, insanlar için verdiğimiz örnekler, ama onları bilgi sahiplerinden başkaları anlamaz.


Çeviri : Şaban Piriş

İşte bazı gerçekleri anlatmak için, Biz bu kabil temsiller getiriyoruz, ama bunları, ancak ibret almasını bilenler anlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Biz bu misalleri insanlara anlatıyoruz ama onları, bilenlerden başkası düşünüp anlamaz.


Çeviri : Süleyman Ateş

İşte bu örnekler; biz bunları insanlara vermekteyiz. Ancak alimlerden başkası bunlara akıl erdirmez.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İşte bunlar insanlara verdiğimiz misallerdir. Fakat bilgi sahiplerinden başkasının aklı bunları almaz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bunlar bizim, insanlara vermekte olduğumuz örneklerdir ki ilim sahiplerinden başkası onlara akıl erdiremez.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk