7 / ARAF - 102

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفَٰسِقِينَ

Orjinal

Ve mâ vecednâ li ekserihim min ahdin, ve in vecednâ ekserehum le fâsikîn(fâsikîne).

1. ve mâ veced-nâ : ve biz bulmadık
2. li ekseri-him : onların çoğunu
3. min ahdin : ahde vefa edenlerden, ahdlerine vefa eder
4. ve in : ve ise, sadece, doğrusu
5. veced-nâ : biz bulduk
6. eksere-hum : onların çoğu
7. le fâsikîne : gerçekten fasık kimseler, fasıklar

Çeviri : Transliteral

Onların çoğunu, sözlerinde durur bulmadık ve çoğunu ancak hadlerini aşmış kötü kişiler bulduk.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Biz o insanların çoğunda, ahde vefanın izini bile bulamadık. Tersine onların çoğunu itaatten çıkmış günahkar kimseler olarak bulduk.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onların çoğunda, sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki, onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk.


Çeviri : Adem Uğur

Onların çoğunluğunda, verdikleri söze sadakat bulamadık. . . Onların çoğunluğunu, Hakk'a itaatten çıkmış bulduk.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onların çoğunda, sözünde durma diye birşey bulamadık, gerçek şu ki, onların çoğunun, doğru ve mantıklı düşünmenin dışına çıktığını, fâsık, âsi, bozguncu olduklarını gördük.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onların çoğunda bir ahde bağlılık görmedik. Çoğunu ancak fasık kimseler olarak bulduk.


Çeviri : Ahmet Varol

Onların çoğunda 'verdikleri söze bağlılık' görmedik, ama onların çoğunu fasıklar (yoldan çıkanlar) olarak gördük.


Çeviri : Ali Bulaç

Adı geçen ümmetlerin çoğunda, verdikleri söze bağlılık bulmadık. Şu bir gerçek ki, onların çoğunu, itaatten çıkan kimseler bulduk.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onların çoğunda, sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki, onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onlarin cogunda ahde baglilik gormedik, cogunu fasik kimseler olarak bulduk.


Çeviri : Bekir Sadak

Biz onların çoğunda ahde vefanın (izini) bulamadık. Çoğunu, şüphe yok ki fâsık (ilâhî buyruk ve sınırın dışına çıkmış) bulduk.


Çeviri : Celal Yıldırım

Ve biz onların çoğunda doğru olan şeylere karşı (içsel) bir bağlılık (sadakat) bulmadık. Tersine, onların çoğunu yoldan çıkmış günahkârlar olarak bulduk.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Biz onların çoğunda, sözünde durma diye bir şey bulmadık. Ama gerçekten onların çoklarını yoldan çıkmış kimseler bulduk.


Çeviri : Diyanet İşleri

Onların çoğunda ahde bağlılık görmedik, çoğunu fasık kimseler olarak bulduk.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Onların çoğunda, sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki, onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Çoğunu, verdikleri sözü tutanlar olarak bulmadık, aksine çoğunu yoldan çıkmış bulduk.


Çeviri : Edip Yüksel

Hem ekserîsinde ahde vefa görmedik, şu muhakkak ki ekserîsini taatten çıkar fasıklar gördük


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Çoğunda verdikleri söze bağlılık görmedik. Gerçek şu ki, onların çoğunu yoldan çıkmış fasıklar gördük.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Onların çoğunda, sözde durma (diye bir şey) bulamadık. Gerçek şu ki, onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onların çoğunda söze bağlılık diye bir şey bulamadık, tersine çoğunu yoldan çıkmış bulduk.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onların çoğunda 'verdikleri söze bağlılık' görmedik, ama onların çoğunu fasık (olarak) gördük.


Çeviri : Gültekin Onan

Biz onların çoğunda ahd (e vefa) bulmadık, onların çoğunu muhakkak ki itaatden çıkmış kimseler bulduk.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hem onların çoğunda ahde vefâ diye bir şey bulmadık. Fakat doğrusu onların çoğunu gerçekten fâsık kimseler bulduk.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onların çoğunda Biz, ahde vefa görmedik. Onların çoğunu fasıklar olarak bulduk.


Çeviri : İbni Kesir

Onların çoğunu ahdlerini yerine getirir (ahdlerine vefa eder) bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onların çoğunda söze bağlılık bulmadık ve gerçekten çoğunu fasıklar olarak bulduk.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve Biz onların çoğunda doğru olan şeylere karşı (içsel) bir bağlılık bulmadık tersine, onların çoğunu onmaz günahkarlar olarak bulduk.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve Biz onların çokları için ahde vefa görmedik. Ve şüphesiz ki, Biz onların ekserisini fâsık kimseler bulduk.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık, onların çoğunu yoldan çıkmış fâsık kimseler olarak bulduk.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onların çoğunu sözünde durur bulmadık. Aksine onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk.


Çeviri : Şaban Piriş

Biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık; onların ekserisinin sadece itaat dışına çıkmış kimseler olduğunu gördük.


Çeviri : Suat Yıldırım

Onların çoklarını yoldan çıkmış bulduk ama, çoklarında sözde durma diye bir şey bulmadık.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onların çoğunda 'verdikleri söze bağlılık' görmedik, ama onların çoğunu fasıklar (yoldan çıkanlar) olarak gördük.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onların çoğunda Biz ahde vefadan eser görmedik. Çoğunu da yoldan çıkmış kimseler olarak bulduk.


Çeviri : Ümit Şimşek

Onların birçoğunda ahde vefadan eser bulamadık. Onların birçoğunu, tam fasıklar olarak bulduk.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk