7 / ARAF - 110

يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

Orjinal

Yurîdu en yuhricekum min ardıkum, fe mâzâ te’murûn(te’murûne).

1. yurîdu : diler, ister
2. en yuhrice-kum : sizi çıkarmak
3. min ardı-kum : sizin topraklarınızdan
4. fe : o zaman, böylece
5. mâzâ : ne
6. te'murûne : emrediyorsunuz

Çeviri : Transliteral

Sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkarmak istiyor, ne buyurursunuz şimdi?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Sizi yerinizden yurdunuzdan etmek isteyen biri.” Firavun: “Peki ne öneriyorsunuz?” diye sordu.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O, sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?


Çeviri : Adem Uğur

"Sizi arzınızdan (makamınızdan) uzaklaştırmak istiyor". . . (Firavun sordu): "Öneriniz ne?"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyuruyorsunuz?'


Çeviri : Ahmet Tekin

Sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. Buna göre ne buyurursunuz?'


Çeviri : Ahmet Varol

"Sizi topraklarınızdan sürüp çıkarmak istiyor. Bu durumda ne buyuruyorsunuz?"


Çeviri : Ali Bulaç

Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor.” Firavun da: “- O halde, ne tedbir düşünüyorsunuz?” dedi.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(109-11) 0 Firavun milletinin ileri gelenleri, «Dogrusu bu bilgin bir sihirbazdir, sizi memleketinizden cikarmak istiyor, dediler. Firavun: ne buyurursunuz?» dedi.


Çeviri : Bekir Sadak

Sizi yurdunuzdan çıkarmak ister, dediler. Bunun üzerine Fir'avn onlara : «Peki ama ne tavsiye edersiniz ?» diye sordu.


Çeviri : Celal Yıldırım

“Sizi yurdunuzdan çıkarmak isteyen biri!” (Firavun:) “Peki, ne öneriyorsunuz?” diye sordu.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Sizi yerinizden çıkarmak istiyor.” Firavun, ileri gelenlere, “Öyle ise siz ne düşünüyorsunuz?” dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri

(109-110) Firavun milletinin ileri gelenleri, 'Doğrusu bu bilgin bir sihirbazdır, sizi memleketinizden çıkarmak istiyor' dediler. Firavun: 'Ne buyurursunuz?' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(109-110) Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki: Bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne önerirsiniz?“


Çeviri : Edip Yüksel

Sizi yerinizden çıkarmak istiyor, binaenaleyh ne emr edersiniz?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Sizi yerinizden çıkarmak istiyor. O halde ne emredersiniz?» dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O, sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. (Firavun)


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Peki ne buyurursunuz?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Sizi topraklarınızdan sürüp çıkarmak istiyor. Bu durumda ne buyuruyorsunuz?"


Çeviri : Gültekin Onan

(109-110) Fir'avnın kavminden ileri gelenler dedi ki: «Bu sizi yurdunuzdan çıkarmak isteyen bilgin bir büyücüdür muhakkak». (Fir'avn sordu:) «O halde ne buyurursunuz»?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor.' (Fir'avun:) 'Öyle ise ne buyurursunuz?'(dedi).


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun: O halde ne buyurursunuz?


Çeviri : İbni Kesir

(Firavun, Musa (A.S) hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu:) “Sizi topraklarınızdan (arzınızdan) çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz (ne yapılmasını istersiniz)?”


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Sizi memleketinizden çıkarmak istiyor, görüşünüz nedir?”


Çeviri : Kadri Çelik

"sizi yerinizden etmek isteyen biri!" (Firavun:) "Peki, ne öneriyorsunuz?" diye sordu.


Çeviri : Muhammed Esed

«Sizi yerinizden çıkarmak istiyor, o halde siz ne emredersiniz?»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

“Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor, ne emredersiniz?”


Çeviri : Ömer Öngüt

Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?


Çeviri : Şaban Piriş

Firavun: "Bu adam, dedi, "sizi yerinizden yurdunuzdan etmek peşinde! Görüşünüz nedir bu konuda?"


Çeviri : Suat Yıldırım

"Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor, ne buyurursunuz?"


Çeviri : Süleyman Ateş

«Sizi topraklarınızdan sürüp çıkarmak istiyor. Bu durumda ne buyuruyorsunuz?»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Sizi ülkenizden çıkarmak istiyor.' Firavun 'Ne tavsiye edersiniz?' dedi.


Çeviri : Ümit Şimşek

"Sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?"


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk