7 / ARAF - 119

فَغُلِبُوا۟ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا۟ صَٰغِرِينَ

Orjinal

Fe gulibû hunâlike venkalebû sâgırîn(sâgırîne).

1. fe : o zaman, böylece
2. gulibû : onlara gâlip gelindi (onlar mağlup oldular, yenildiler)
3. hunâlike : orada, işte orada
4. ve inkalebû : ve geri döndüler
5. sâgırîne : (küçülmüş olarak) alçalmış, küçük düşen, zelil olan kimseler

Çeviri : Transliteral

Oracıkta yenildiler ve hor, hakir bir halde yaptıklarından ferâgat ettiler.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve böylece Firavun ve yandaşları yenilmiş ve adamakıllı küçük düşmüş oldular.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

İşte Firavun ve kavmi, orada yenildi ve küçük düşerek geri döndüler.


Çeviri : Adem Uğur

Orada yenildiler. . . Küçük düştüler!


Çeviri : Ahmed Hulusi

İşte Firavun ve kavmi orada yenildi. Küçük düşerek geri döndüler.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onlar burada yenildiler ve zelil oldular.


Çeviri : Ahmet Varol

Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çevrildiler.


Çeviri : Ali Bulaç

İşte orada yenilmişler ve küçülerek geri dönmüşlerdi.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İşte Firavun ve kavmi, orada yenildi ve küçük düşerek geri döndüler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Iste orada yenildiler, kucuk dustuler.


Çeviri : Bekir Sadak

Artık sihirbazlar orada yenilgiye uğradılar ve alçalmış, küçülmüş olarak gerisingeri döndüler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Artık (böylece) orada onlar yenilmiş ve küçük düşmüşlerdi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi.


Çeviri : Diyanet İşleri

İşte orada yenildiler, küçük düştüler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

İşte Firavun ve kavmi, orada yenildi ve küçük düşerek geri döndüler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

İşte orada yenildiler ve küçük düşürüldüler.


Çeviri : Edip Yüksel

Artık orada mağlûb olmuşlardı, küçük düşmüşlerdi


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Artık orada yenilmişlerdi ve küçük düşmüşlerdi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Orada mağlup olmuş ve küçük düşmüşlerdi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Orada yenilgiye uğradılar ve burunları (onurları) kırılıverdi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çevrildiler (kalebu).


Çeviri : Gültekin Onan

Artık orada yenildiler, zelîl ve makhur geri döndüler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Artık orada mağlûb oldular ve (kendilerini üstün görüyorlar iken) küçük düşen kimselere döndüler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İşte orada yenildiler, hor ve hakir geri döndüler.


Çeviri : İbni Kesir

Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

İşte orada yenildiler ve küçük düşenler olarak geri döndüler.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve (yine) böylece onlar yenilmiş, adamakıllı küçük düşmüş oldular.


Çeviri : Muhammed Esed

Artık orada mağlup oldular ve zelil kimseler olarak geri dönüverdiler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İşte orada yenildiler, küçük düştüler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Orada yenildiler ve küçük düştüler.


Çeviri : Şaban Piriş

İşte o Firavun ve takımı yenilip küçük düştüler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Orada yenildiler, küçük düştüler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Orada yenilmiş oldular ve küçük düşmüşler olarak tersyüz çevrildiler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Oracıkta mağlûp oldular ve küçük düştüler.


Çeviri : Ümit Şimşek

Orada mağlup oldular, küçük düştüler.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk