7 / ARAF - 124

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَٰفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ

Orjinal

Le ukattıanne eydiyekum ve erculekum min hilâfin summe le usallibennekum ecmaîn(ecmaîne).

1. le ukattıanne : mutlaka keseceğim (parçalayacağım)
2. eydiye-kum : sizin elleriniz, ellerinizi
3. ve ercule-kum : ve ayaklarınızı
4. min hilâfin : çapraz, karşılıklı
5. summe : sonra
6. le usallibu-enne-kum : mutlaka sizi asacağım
7. ecmaîn : hepsini

Çeviri : Transliteral

Ellerinizi, ayaklarınızı çaprazvari kestireceğim, sonra da hepinizi astıracağım.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Andolsun ki, bana aykırı hareketinizden dolayı, ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra hepinizi hurma dallarına asacağım.”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım!"


Çeviri : Adem Uğur

"Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. . . Sonra da sizin hepinizi toptan asacağım. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Sizin, ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra hepinizi asacağım' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kesecek sonra hepinizi asacağım.'


Çeviri : Ahmet Varol

Muhakkak ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi idam edeceğim."


Çeviri : Ali Bulaç

Muhakkak surette ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, sonra kat’iyyen topunuzu astıracağım.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Dönekliğinizden dolayı ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim, sonra da hepinizi asacağım.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(123-12) 4 Firavun: «Ben size izin vermeden mi O'na inandiniz? Dogrusu bu, halki sehirden cikarmak icin duzdugunuz bir hiledir, fakat siz goreceksiniz. And olsun ki, ellerinizi ayaklarinizi caprazlama kesecegim, sonra da hepinizi asacagim» dedi.


Çeviri : Bekir Sadak

And olsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve (sonra da) hepinizi asacağım» dedi.


Çeviri : Celal Yıldırım

“Mutlaka sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sonra mutlaka hepinizi toplu halde asacağım!”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da (ibret olsun diye) sizin tümünüzü elbette asacağım.”


Çeviri : Diyanet İşleri

(123-124) Firavun: 'Ben size izin vermeden mi O'na inandınız? Doğrusu bu, halkı şehirden çıkarmak için düzdüğünüz bir hiledir, fakat siz göreceksiniz. And olsun ki, ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım' dedi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım!»


Çeviri : Diyanet Vakfı

“Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sonra topunuzu asacağım!“


Çeviri : Edip Yüksel

Mutlak sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazına keseceğim, mutlak sizi, hepinizi birden asacağım


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Mutlaka sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim.Mutlaka hepinizi birden asacağım!»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, sonra da bilin ki, sizi astıracağım.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Andolsun ki, sağlı-sollu birer el ve ayağınızı kesecek ve arkasından tümünüzü asacağım.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Muhakkak ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım."


Çeviri : Gültekin Onan

«Elbet ve elbet ellerinizi, ayaklarınızı çaprazına kesdireceğim. (Bundan) sonra da elbet ve elbet topunuzu asdıracağım».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra kesinlikle sizi hep berâber asacağım!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Elbette ve elbette ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım.


Çeviri : İbni Kesir

Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı (çapraz) keseceğim. Sonra mutlaka (hepsini) hepinizi asacağım.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Hiç şüphesiz ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sonra da hepinizi asacağım”


Çeviri : Kadri Çelik

bu dönekliğiniz yüzünden, mutlaka, (içinizden) pek çoğunun ellerini ayaklarını budayacağım; ve yine mutlaka (içinizden) pek çoğunu topluca asacağım!"


Çeviri : Muhammed Esed

«Elbette sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazvari keseceğim. Sonra da sizi elbette cümleten asacağım.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

“Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım!”


Çeviri : Ömer Öngüt

Sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Sonra hepinizi asacağım.


Çeviri : Şaban Piriş

(123-124) Firavun dedi ki: "Demek siz, benden izin almadan ona iman ettiniz hâ! Şüphe yok ki bu, yerli olan kıbtî ahaliyi yurtlarından sürmek için, sizin şehirde beraberce planladığınız gizli bir oyundur. Ama yakında bileceksiniz başınıza gelecekleri! Evet, ellerinizi ve ayaklarınızı, değişik taraflardan olarak keseceğim, sonra da hepinizi toptan asacağım!"


Çeviri : Suat Yıldırım

"Elbette ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra hepinizi (hurma dallarına) asacağım!"


Çeviri : Süleyman Ateş

Muhakkak ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi idam edeceğim.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlamasına kestireceğim; sonra da hepinizi sallandıracağım.'


Çeviri : Ümit Şimşek

"Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk