7 / ARAF - 159

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ

Orjinal

Ve min kavmi mûsâ ummetun yehdûne bil hakkı ve bihî ya’dilûn(ya’dilûne).

1. ve min kavmi mûsâ : ve Musa (as)'ın kavminden
2. ummetun : bir ümmet, bir toplum
3. yehdûne : hidayete erdirir, ulaştırır
4. bi el hakkı : hak ile, gerçekle
5. ve bi-hi : ve onunla
6. ya'dilûne : adil, eş, denk tutuyorlar

Çeviri : Transliteral

Mûsâ kavminden bir topluluk vardı ki halkı doğru yola sevk ederler ve adâletle muâmelede bulunurlardı.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Musa'nın toplumunun da hepsi sapık ve günahkar olmayıp, onların arasında da diğer insanlara doğru yolu gösterip gerçeklere ulaştıran ve o dinin ışığı altında, adaletle davranan insanlar da vardı.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardır.


Çeviri : Adem Uğur

Musa halkından bir topluluk bulunur ki Hak olarak hakikati bildirirler ve hakikati yaşamanın gereği olarak, hakkını verirler!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Mûsâ’nın kavminden tutkun, teşkilâtlı, yetişmiş, mümtaz yönetici cemaatler ve müesseseler vardı ki, peygamberlerine gelen vahyi, peygamberlerinin tebliğini esas alarak halkı irşad eder, doğru yolu gösterirlerdi. Hakkı gözeterek adâletle, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî düzeni temin ederlerdi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Musa'nın kavminden hakka yönelten ve onunla adaleti uygulayan bir grup vardı.


Çeviri : Ahmet Varol

Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır.


Çeviri : Ali Bulaç

Mûsa’nın kavminden, insanları doğru yola götürür ve hak ile adâlet yapar bir topluluk vardı.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Mûsâ toplumunda hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Musa'nin milletinden bir topluluk hakki gosterirler ve onunla hukmederlerdi.


Çeviri : Bekir Sadak

Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, hakkı doğruyu gösterip irşâdda bulunurlar ve onunla adaleti yansıtırlar.


Çeviri : Celal Yıldırım

Musa'nın (görevlendirildiği) topluluk içinde doğru yolu gösteren ve onun ışığı altında adaletle davranan insanlar vardı.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Mûsâ’nın kavminden (insanları) hak ile doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı.


Çeviri : Diyanet İşleri

Musa'nın milletinden bir topluluk hakkı gösterirler ve onunla hükmederlerdi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Musa’nın halkından bir topluluk var ki gerçeği gösterirler ve onunla eşitliği sağlarlardı.


Çeviri : Edip Yüksel

Evet, Musânın kavminden bir ümmet de var ki hakka irşad ederler ve onunla adalet yaparlar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Evet! Musa'nın kavminden bir topluluk vardır ki, doğruya yöneltirler ve onunla hükmedip adalet gösterirler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Musa'nın kavminden doğru yolu gösteren ve doğrulukla adalet yapan bir topluluk da vardı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Musa'nın soydaşlarından insanları hakka ileten ve hakka uygun, adil hükümler veren bir grup vardı.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir ümmet vardı.


Çeviri : Gültekin Onan

Musânın kavminden bir cemâat vardır ki (halkı) hakka irşâd ederler, onunla (hükümde) adalet yaparlar.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Mûsâ’nın kavminden bir cemâat de vardır ki, (insanlara) hak ile doğru yolu gösterirler ve onunla adâleti tatbîk ederler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Musa'nın kavminden bir topluluk vardır ki; irşad ederler ve onunla hükmederler.


Çeviri : İbni Kesir

Ve Musa (A.S)’ın kavminden bir ümmet vardır. Hakk’a hidayet ederler (hidayete ulaştırırlar). Ve onunla (hak ile) adaletle hükmederler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Musa'nın kavminden, hakka hidayet eden ve hak ile adalette bulunan bir topluluk vardır.


Çeviri : Kadri Çelik

Musa'nın (görevlendirildiği) halk içinde (ötekilere) doğru yolu gösteren ve onun ışığı altında adaletle davranan insanlar vardı


Çeviri : Muhammed Esed

Ve Mûsa'nın kavminden bir cemaat de vardır ki, hak ile hidâyete erdirirler ve hak ile adâlette bulunurlar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Musa'nın kavminden öyle bir topluluk da vardır ki, onlar Hakk'a iletirler ve hak ile hüküm verirler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Musa’nın kavminden hakkı gösteren ve onunla adaleti gözeten bir topluluk vardı.


Çeviri : Şaban Piriş

Evet! Mûsâ’nın kavminden bir topluluk da vardır ki hak dinle insanları doğru yola götürür ve onunla halk içinde adaleti tatbik ederler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Mûsâ kavmi içinde doğrulukla hakka götüren ve hak ile adâlet yapan bir topluluk da vardır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Musa'nın kavminden bir topluluk da var ki, hak sözle insanlara doğru yolu gösterir ve hak ile hükmederek adalet ederler.


Çeviri : Ümit Şimşek

Musa kavminden bir topluluk vardır ki, hakka kılavuzluk/hak ile kılavuzluk eder ve yalnız hakka dayanarak adaleti gözetir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk