7 / ARAF - 174

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Orjinal

Ve kezâlike nufassılul âyâti ve leallehum yerci’ûn(yerci’ûne).

1. ve kezâlike : ve bunun gibi, böylece
2. nufassılu el âyâti : âyetleri ayrı ayrı açıklıyoruz
3. ve lealle-hum : ve umulur ki böylece onlar
4. yerciûne : dönerler

Çeviri : Transliteral

Belki doğru yola dönersiniz diye âyetlerimizi işte böyle açıklamadayız.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

İşte biz bu ayetleri, böyle açık açık dile getiriyoruz ki, günah işlemiş olanlar belki bizden yana dönerler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Belki inkârdan dönerler diye âyetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz.


Çeviri : Adem Uğur

Belki (hakikate) rücu ederler diye işte böylece delilleri - işaretleri tafsilâtlandırıyoruz.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Biz âyetleri böyle ayrıntılı açıklıyoruz ki, şirkten, atalarının taptıklarından vazgeçip Hakka dönmelerine, Allah’a iman etmelerine vesile olsun.


Çeviri : Ahmet Tekin

Belki dönerler diye ayetlerimizi böyle etraflıca açıklıyoruz.


Çeviri : Ahmet Varol

İşte biz ayetleri böyle birer birer açıklarız, umulur ki dönerler.


Çeviri : Ali Bulaç

İşte biz, âyetleri böyle açıklarız. Olur ki, küfürden tevhide dönerler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İşte, biz de âyetleri böyle açık açık dile getiriyoruz ki, günah işlemiş olanlar belki bizden yana dönerler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Belki dogru yola donerler diye ayetleri boylece uzun uzadiya acikliyoruz.


Çeviri : Bekir Sadak

İşte böylece biz âyetleri bir bir açıklıyoruz, belki (iyice düşünürler de inkâr ve isyandan) dönerler.


Çeviri : Celal Yıldırım

Belki inkârdan dönerler diye ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hakka dönsünler diye işte âyetleri böylece ayrı ayrı açıklıyoruz.


Çeviri : Diyanet İşleri

Belki doğru yola dönerler diye ayetleri böylece uzun uzadıya açıklıyoruz.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Belki inkârdan dönerler diye âyetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ayetleri böyle açıklıyoruz ki (bize) dönebilsinler.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve işte biz âyetleri böyle tafsıl ediyoruz ve gerektir ki rücu' etsinler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İşte ayetleri böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz, olur ki dönerler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ve işte biz, âyetleri böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz ki, belki dönerler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

İşte ayetlerimizi böyle ayrıntılı biçimde anlatıyoruz, ola ki, doğru yola dönerler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

İşte biz ayetleri böyle birer birer açıklarız, umulur ki dönerler.


Çeviri : Gültekin Onan

İşte biz âyetleri böyle açıklarız. Olur ki (küfürlerinden) dönerler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Olur ki (küfürlerinden) dönerler diye âyetleri böyle açıklarız.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İşte Biz ayetleri böyle uzun uzadıya açıklarız. Belki dönerler diye.


Çeviri : İbni Kesir

Ve işte böyle âyetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki; böylece onlar, (Allah’a) dönsünler diye.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Belki (doğru yola) dönerler diye ayetleri böylece uzun uzadıya açıklıyoruz.


Çeviri : Kadri Çelik

İşte Biz de bu ayetleri böyle açık açık dile getiriyoruz ki (günah işlemiş olanlar) belki (Bizden yana) dönerler.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve Biz işte âyetleri böyle mufassalan beyan ederiz ve gerektir ki (küfürlerinden) dönüversinler


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İşte biz âyetleri böylece açıklıyoruz. Umulur ki dönerler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Belki dönerler diye ayetleri işte böyle açıklıyoruz.


Çeviri : Şaban Piriş

İşte Biz böylece, âyetleri iyice açıklıyoruz, olur ki düşünürler de inkârlarından dönüş yaparlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

İşte biz, âyetleri böyle açıklıyoruz, artık herhalde döner(yola gelir)ler.


Çeviri : Süleyman Ateş

İşte biz ayetleri böyle birer birer açıklarız, umulur ki dönerler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Belki inkârdan vazgeçerler diye, âyetleri Biz iyice açıklıyoruz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Biz, ayetleri işte bu şekilde ayrıntılı kılıyoruz ki, hakka dönebilsinler.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk