7 / ARAF - 67

قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

Orjinal

Kâle yâ kavmi leyse bî sefâhetun ve lâkinnî resûlun min rabbil âlemîn(âlemîne).

1. kâle : dedi
2. yâ kavmi : ey kavmim
3. leyse bi : ben değilim
4. sefâhetun : sefih, akılsız
5. ve lâkin-nî : ve, fakat ben
6. resûlun : resûl, elçi
7. min rabbi el âlemîne : âlemlerin Rabbinden

Çeviri : Transliteral

O, ey kavmim dedi, bende sapıklık, bilgisizlik yok, fakat ben, âlemlerin Rabbinden gelen bir elçiyim.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Hûd: “Ey kavmim!” dedi. “Ben aklı kıt olan biri değil, alemlerin Rabbinden bir elçiyim.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ey kavmim! dedi, ben beyinsiz değilim; fakat ben âlemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim.


Çeviri : Adem Uğur

(Hud) dedi ki: "Ey kavmim. . . Bir çılgınlık yok bende. . . Fakat ben, Rabb-ül âlemîn'den bir Rasûlüm. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

Hûd ise:'Ey kavmim, bende aptallık, çılgınlık yok. Fakat ben yaratan, yaşama kabiliyeti, gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden âlemlerin, bütün varlıkların Rabbinden bir elçiyim, Rasulüm.' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

O da şöyle dedi: 'Ey kavmim! Bende herhangi bir akli yetersizlik yoktur. Ancak ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim.


Çeviri : Ahmet Varol

(Hud:) "Ey kavmim" dedi. "Bende 'akıl yetersizliği' yoktur; ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir elçiyim" dedi.


Çeviri : Ali Bulaç

(Bunun üzerine Hûd) onlara şöyle dedi: “- Ey kavmim, bende çılgınlık ve akıl hafifliği yok; ancak ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Ey kavmim!” dedi. “Ben akılsız değilim; fakat ben âlemlerin Rabbinin gönderdiği bir peygamberim.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«Ey milletim! Ben beyinsiz degil, alemlerin Rabbinin peygamberiyim.


Çeviri : Bekir Sadak

«Ey kavmim !» dedi, «bende beyinsizlik ve çılgınlık yoktur; ama ben gerçekten âlemlerin yegâne Rabbından (görevlendirilip gönderilen) bir peygamberim.»


Çeviri : Celal Yıldırım

Hud onlara dedi ki: “Bende bir aptallık yoktur, tersine tüm varlıkların Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hûd, şöyle dedi: “Ey kavmim! Bende akıl kıtlığı yok. Aksine ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.”


Çeviri : Diyanet İşleri

'Ey milletim! Ben beyinsiz değil, Alemlerin Rabbinin peygamberiyim.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

«Ey kavmim! dedi, ben beyinsiz değilim; fakat ben âlemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Dedi ki: “Ey halkım, ben beyinsiz değilim; fakat ben, evrenlerin Efendisinden bir elçiyim.”


Çeviri : Edip Yüksel

Ey kavmim, dedi: Bende hiç bir çılgınlık yok lâkin ben rabbül'âlemîn tarafından bir Resûlüm


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Hud: «Ey kavmim, bende hiçbir çılgınlık yok, fakat ben alemlerin Rabbi tarafından bir peygamberim!» dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Hûd), «Ey kavmim! Bende çılgınlık yok, ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.» dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Hud onlara dedi ki: Bende bir aptallık yoktur, tersine tüm varlıkların Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(Hud:) "Ey kavmim" dedi "bende 'akıl yetersiziliği' yoktur; ama ben gerçekten alemlerin rabbinden bir elçiyim."


Çeviri : Gültekin Onan

(Bunun üzerine Hûd): «Ey kavmim, dedi, bende hiç bir beyinsizlik yokdur. Fakat ben âlemlerin Rabbinden (gönderilmiş) bir peygamberim».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Hûd) dedi ki: 'Ey kavmim! Bende hiçbir akıl zayıflığı yoktur; fakat ben âlemlerin Rabbi tarafından (gönderilmiş) bir peygamberim.'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Dedi ki: Ey kavmim; bende hiç bir beyinsizlik yoktur. Yalnız ben, alemlerin Rabbından gelmiş bir peygamberim.


Çeviri : İbni Kesir

(Hz. Hud) şöyle dedi: “Ey kavmim, ben sefih (akılsız) değilim! Ve fakat ben âlemlerin Rabbinden bir resûlüm.”


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Dedi ki: “Ey kavmim! Bende beyinsizlik yoktur; ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim.”


Çeviri : Kadri Çelik

(Hud:) "Ey kavmim" dedi, ben aklı kıt biri değil, alemlerin Rabbinden bir elçiyim.


Çeviri : Muhammed Esed

Dedi ki: «Ey kavmim! Bende hiçbir sefahat yoktur. Fakat ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O da dedi ki: “Ey kavmim! Bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. ”


Çeviri : Ömer Öngüt

-Ey kavmim! dedi. Bende beyinsizlik diye bir şey yoktur. Ben, Alemlerin Rabbinden bir elçiyim!


Çeviri : Şaban Piriş

"Ey halkım!" dedi, "Bende çılgınlık, beyinsizlik yok, fakat ben sadece Rabbülâlemin tarafından size bir elçiyim."


Çeviri : Suat Yıldırım

"Ey kavmim, bende beyinsizlik yok, ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim." dedi.


Çeviri : Süleyman Ateş

(Hud:) «Ey kavmim» dedi. «Bende 'akıl yetersizliği' yoktur; ama ben gerçekten alemlerin Rabbinden bir peygamberim» dedi.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Hud ise 'Ey kavmim, bende beyinsizlik yoktur,' dedi. 'Ben ancak Âlemlerin Rabbi tarafından bir elçiyim.


Çeviri : Ümit Şimşek

Hud dedi: "Ey toplumum! Bende beyinsizlik yok, ben alemlerin Rabbi'nden bir resulüm."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk