7 / ARAF - 7

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ

Orjinal

Fe le nekussanne aleyhim bi ilmin ve mâ kunnâ gâibîn(gâibîne).

1. fe : o zaman, böylece
2. le : mutlaka, elbette, muhakkak
3. nekussa-enne : mutlaka anlatacağız
4. aleyhim : onlara, onların üzerine
5. bi ilmin : bir ilimle
6. mâ kun-nâ : biz olmadık, biz değildik
7. gâibîne : bilmeyenler, haberi olmayanlar, hbulunmayanlarabersiz olanlar, gâib olanlar

Çeviri : Transliteral

Onlara, tam bir bilgiyle her şeyi nakledeceğiz, bizim bulunmadığımız bir zaman, kaybolduğumuz bir vakit yoktu ki.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve sonra kendilerine mutlaka yapıp ettikleri hakkındaki şaşmaz bilgimizi açacağız. Çünkü hiçbir zaman onlardan uzak değildik.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ve onlara (olup bitenleri) tam bir bilgi ile mutlaka anlatacağız. Biz, onlardan uzak değiliz.


Çeviri : Adem Uğur

Elbette onlarda olup bitenin hakikatini açacağız! Biz "gâib"ler (olanlardan bihaber olan) değiliz (Bâtın - Zâhir O'dur - Görünenin melekûtu Esmâ'mızdandır).


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlara, olup bitenleri tam bir bilgi ile, ayrıntılarıyla anlatacağız. Biz bunlara ilgisiz olamayız. Gaybı, gayb âlemini bilemeyenler değiliz.


Çeviri : Ahmet Tekin

(Yapıp ettiklerini) onlara bilgi ile anlatacağız; çünkü biz onlardan habersiz değildik.


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun (yapıp etmelerini) onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Ve biz gaibler (onlardan uzakta olan habersizler) de değildik.


Çeviri : Ali Bulaç

Peygamberlerin tebliğlerini, ümmetlerin, itaat ve muhalefetlerini bildiğimiz halde, onlara (peygamberlere) haber veririz. Çünkü biz, onlardan (yaptıklarından ve söylediklerinden) habersiz ve gaip değildik.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onlara bir bilgi ile mutlaka anlatacağız. Biz, onlardan habersiz değiliz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

And olsun ki, yaptiklarini kendilerine bir bir anlatacagiz zira onlardan uzak degildik.


Çeviri : Bekir Sadak

Ve and olsun ki, onlara (kesin) bir bilgi ile (olup bitenleri) bir bir anlatacağız ve biz onlardan (hiç bir an) gâib değildik.


Çeviri : Celal Yıldırım

Andolsun ki, yaptıklarını kendilerine bir bir anlatacağız. Zira biz onlardan uzak değiliz.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Andolsun, onlara (yaptıklarını) tam bir bilgi ile anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz.


Çeviri : Diyanet İşleri

And olsun ki, yaptıklarını kendilerine bir bir anlatacağız, zira onlardan uzak değildik.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Ve onlara (olup bitenleri) tam bir bilgi ile mutlaka anlatacağız. Biz, onlardan uzak değiliz.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onlara bir bilgiyle bildireceğiz; biz onlardan hiç uzak kalmadık.


Çeviri : Edip Yüksel

Soracağız da kendilerine karşı olan biteni mutlak bir ılim ile behemehal anlatacağız, öyle ya biz onlardan gâib değil idik


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Soracağız da kendilerine karşı olup biteni mutlak bir ilim ile herhalde anlatacağız; çünkü Biz, her an onların yanındaydık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ve elbette onlara, olan biten herşeyi bir bilgi ile anlatacağız; çünkü biz onlardan uzak değiliz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlara olup bitenleri bilgimize dayanarak kesinlikle bir bir anlatacağız. Zira onlar hiçbir zaman bilgi alanımız dışında kalmamışlardı.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun (yapıp etmelerini) onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Ve biz gaibler (onlardan uzakta olan habersizler) de değildik.


Çeviri : Gültekin Onan

(Soracağız da) kendilerine karşı (olub biteni mutlak) bir ilim ile her halde anlatacağız. (Çünkü) biz (onlardan hiç bir zaman) gaaib değildik.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Artık (yaptıklarını) kendilerine bir ilim ile (bütün teferruâtıyla bilerek) mutlaka anlatacağız; çünki (biz, onlardan) gaib (habersiz) değildik.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; onlara bilerek anlatacağız, zaten gaibler de değildik.


Çeviri : İbni Kesir

Öyleyse onlara, mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaibler (onların yaptıklarından habersiz) değildik.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hiç şüphesiz tam bir ilimle kendilerine (yaptıklarını) anlatacağız ve biz (onlardan asla) uzak değildik.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve sonra kendilerine mutlaka (yapıp ettikleri hakkındaki şaşmaz) bilgimizi açacağız: çünkü hiçbir zaman (onlardan) uzak değildik.


Çeviri : Muhammed Esed

Sonra da onlara (yapmış olduklarını) bir bilgi ile elbette anlatacağız ve Biz (onlardan) gaibler olmuş değil idik.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Yaptıklarını kendilerine bir bir anlatacağız. Zira biz onlardan uzak değildik.


Çeviri : Ömer Öngüt

Sonra da onlara, belge ile açıklayacağız. Zira biz uzak değildik.


Çeviri : Şaban Piriş

Ve onlara, olup biten her şeyi, kesin bir ilme dayanarak bir bir anlatacağız. Öyle ya, Biz hiçbir zaman onlardan habersiz değildik ki!


Çeviri : Suat Yıldırım

Ve elbette onlara, olan biten herşeyi bilgi ile anlatacağız, zira biz onlardan uzak değiliz.


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun, (yapıp etmelerini) onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Ve biz gaibler (onlardan uzakta olan habersizler) de değildik.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Sonra bütün olup bitenleri, onlara İlâhî ilmimizle anlatacağız. Çünkü Biz onlardan hiçbir zaman uzak olmadık.


Çeviri : Ümit Şimşek

Onlara bir ilmin tanıklığında bütün serüveni mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden habersiz değildik.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk