7 / ARAF - 78

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ

Orjinal

Fe ehazethumur recfetu fe asbahû fî dârihim câsimîn(câsimîne).

1. fe : o zaman, böylece
2. ehazet-hum : onları yakaladı, helâk etti
3. er recfetu : şiddetli bir sarsıntı
4. fe asbahû : böylece oldular
5. fî dâri-him : kendi yurtlarında
6. câsimîne : diz üstü çökenler (çöküp kaldılar)

Çeviri : Transliteral

Derken onlar şiddetli bir sesle azâba uğradılar, yurtlarında diz çökmüş bir halde yüzükoyun kapanarak helâk olup gittiler.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Derken ansızın onları bir deprem yakalayıverdi de, bulundukları yerde cansız diz üstü yıkılıp kaldılar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bunun üzerine onları, o (gürültülü) sarsıntı yakaladı da yurtlarında diz üstü dona kaldılar.


Çeviri : Adem Uğur

Onları çok şiddetli bir deprem yakaladı. . . Yurtlarında göçüp öldüler!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bunun üzerine şiddetli bir gürleme halinde âni bir sarsıntı onların işini bitirdi. Sabahleyin yurtlarında yere çarpılarak çakılıp kalanlar oldular.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bunun üzerine onları kuvvetli bir sarsıntı aldı ve yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar.


Çeviri : Ahmet Varol

Bunun üzerine onları dayanılmaz bir sarsıntı tuttu da kendi yurtlarında diz üstü çöke kaldılar.


Çeviri : Ali Bulaç

Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve evlerinde çöküp mahvoldular.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Bunun üzerine, onları o şiddetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında diz üstü çöktüler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bu yuzden onlari bir sarsinti tuttu ve olduklari yerde diz ustu cokuverdiler.


Çeviri : Bekir Sadak

Bunun üzerine onları ansızın bir sarsıntı (müthiş bir deprem) yakalayıverdi, derken bulundukları yerde dizüstü çöküp kaldılar.


Çeviri : Celal Yıldırım

Derken bir deprem ansızın yakalayıverdi onları ve kendi yurtlarında/evlerinde dizüstü dona kaldılar.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Derken, onları o kuvvetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bu yüzden onları bir sarsıntı tuttu ve oldukları yerde diz üstü çöküverdiler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bunun üzerine onları o (gürültülü) sarsıntı yakaladı da yurtlarında diz üstü dona kaldılar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bunun üzerine, onları o sarsıntı yakaladı; evlerinde dizüstü çöküverdiler.


Çeviri : Edip Yüksel

Bunun üzerine onları «o recfe» tutuverdi vatanlarında çöke kaldılar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bunun üzerine kendilerini o şiddetli sarsıntı tutuverdi ve yurtlarında çöküp kaldılar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bunun üzerine hemen onları, o sarsıntı yakaladı, yurtlarında diz üstü çökekaldılar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bu arada ani bir yer sarsıntısına tutuldular da oldukları yerde yığılıp kalıverdiler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bunun üzerine onları dayanılmaz bir sarsıntı tuttu da kendi yurtlarında diz üstü çöke kaldılar.


Çeviri : Gültekin Onan

Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı tutuverdi de yurtlarında diz üstü çöken (helake uğrayan) kimseler oldular.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Bunun üzerine onları dayanılmaz bir sarsıntı tuttu da kendi yurtlarında diz üstü çöke kaldılar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bu yüzden onları şiddetli bir sarsıntı tutuverdi de yurtlarında dizüstü çöken kimseler oldular.


Çeviri : İbni Kesir

Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı (yakaladı) ve kendi yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bu yüzden onları şiddetli bir sarsıntı tuttu da böylece evlerinde diz üstü çöküverenler oldular.


Çeviri : Kadri Çelik

Derken bir deprem ansızın yakalayıverdi onları ve kendi evlerinde cansız seriliverdiler.


Çeviri : Muhammed Esed

Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsılma tutuverdi. Yurtlarında diz üstü çöküvermiş oldular.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü çökekaldılar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı tutuverdi ve yurtlarında diz üstü çöke kaldılar.


Çeviri : Şaban Piriş

Bunun üzerine o şiddetli sarsıntı onları kıskıvrak yakaladı da yurtlarında çökekaldılar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Bunun üzerine hemen onları, o sarsıntı yakaladı, yurtlarında diz üstü çökekaldılar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Bunun üzerine onları dayanılmaz bir sarsıntı tuttu da kendi yurtlarında diz üstü çöke kaldılar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Sonra onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü serilip kaldılar.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bunun üzerine onları, o şiddetli sarsıntı/o korkunç titreşim yakaladı da öz yurtlarında yere çökmüş bir hale geldiler.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk