7 / ARAF - 83

فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ

Orjinal

Fe enceynâhu ve ehlehû illâmreetehu kânet minel gâbirîn(gâbirîne).

1. fe : o zaman, böylece
2. encey-nâ-hu : biz onu kurtardık
3. ve ehle-hu : ve onun ehlini, ailesini
4. illâ imreete-hu : onun kadını (hanımı, eşi) hariç
5. kânet min el gâbirîne : geride kalanlardan oldu

Çeviri : Transliteral

Onu ve akrabasını kurtardık, ancak karısı kurtulmadı ve o, kavmiyle kalanlardandı.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bunun üzerine, biz de hem onu, hem de ona inananları kurtardık, karısı geride kalıp helak olanlardan oldu.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık; çünkü karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi.


Çeviri : Adem Uğur

Onu ve Onun inananlarını kurtardık. . . Karısı hariç! O gelmeyip, yere göçenlerden oldu!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onu, karısı hariç ailesini, iman edenleri kurtardık. Karısı geride kalanlardan, kâfirlerden oldu.


Çeviri : Ahmet Tekin

Biz de onu ve karısı dışında bütün ailesini kurtardık. O (karısı) ise azapta kalanlardandı.


Çeviri : Ahmet Varol

Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.


Çeviri : Ali Bulaç

Biz de Lût (Aleyhisselâm) ile ailesini ve bağlılarını kurtardık; yalnız karısı, (gizli küfrü sebebiyle) yere geçenlerden oldu.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Biz de onu ve hanımından başka aile fertlerini kurtardık; çünkü hanımı geride kalanlardan idi.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bunun uzerine Lut'u ve taraftarlarini kurtadik; yalniz karisi, geride kalip helake ugrayanlardan oldu.


Çeviri : Bekir Sadak

Bunun üzerine biz Lût'u da, onun ev halkını da kurtardık, ancak karısını değil, o geriye kalıp (gazaba uğrayanlardan) oldu.


Çeviri : Celal Yıldırım

Bunun üzerine biz de, Lût'u ve eşi dışındaki yakınlarını kurtardık. Eşi ise geride kalıp helak olanlardan oldu.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azab içinde kalanlardan oldu.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bunun üzerine Lut'u ve taraftarlarını kurtardık; yalnız karısı, geride kalıp helake uğrayanlardan oldu.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık; çünkü karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onu ve ailesini kurtardık. Karısı hariç. O geride kalanlardan oldu.


Çeviri : Edip Yüksel

Biz de onu ve ehlini kurtardık, ancak karısı kalıb yere geçenlerden oldu


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Biz de onu ve ailesini kurtardık; ancak karısı kalıp yere geçenlerden oldu.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Biz de onu ve ailesini kurtardık, yalnız karısı(nı kurtarmadık) çünkü o, geride kalanlardan oldu.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Lût'u ve eşi dışındaki yakınlarını kurtardık. Eşi ise geride kalıp helak olanlardan oldu.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ehlini (ailesini) kurtardık; o (karısı) ise [yok edilenler arasında] geride kalanlardandı.


Çeviri : Gültekin Onan

Bunun üzerine biz de hem onu, hem geride kalanlardan olan karısından başka bütün ehlini kurtardık.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Bunun üzerine (biz de) onu ve ehlini kurtardık; ancak karısı hâriç; (o,) geride(azabda) kalanlardan oldu.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bunun üzerine Biz de, hem onu, hem de ehlini kurtardık. Ancak karısı, geride kalanlardan oldu.


Çeviri : İbni Kesir

Böylece Biz, onun eşi (hanımı) hariç, onu ve ailesini kurtardık. O, geride kalanlardan oldu.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.


Çeviri : Kadri Çelik

Bunun üzerine onun ve geride kalanlar arasında bulunan karısı dışında yandaşlarını kurtardık.


Çeviri : Muhammed Esed

Artık Biz O'nu ve ehlini kurtardık, zevcesi müstesna, o geriye kalıp helâk olanlardan oldu.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Biz de onu ve âilesini kurtardık. Yalnız karısı geride kalıp helâka uğrayanlardan oldu.


Çeviri : Ömer Öngüt

Biz de Lût’u ve âilesini kurtardık; yalnız karısı geride kalanlardan oldu.


Çeviri : Şaban Piriş

Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak eşi geride kalıp helâk olanlardan oldu.


Çeviri : Suat Yıldırım

Biz de onu ve âilesini kurtardık, yalnız karısı geride kalanlardan oldu.


Çeviri : Süleyman Ateş

Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Biz de Lût'u ve ailesini kurtardık-ancak karısı müstesna; o geride kalıp helâk olanlardan idi.


Çeviri : Ümit Şimşek

Biz de onu ve ailesini kurtardık karısı müstesna. O, yere geçenlerden oldu.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk