2 / BAKARA - 15

ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِى طُغْيَٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

Orjinal

Allâhu yestehziu bihim ve yemudduhum fî tugyânihim ya’mehûn(ya’mehûne).

1. allâhu : ALLAH
2. yestehziu : alay eder
3. bi-him : onlarla
4. ve : ve
5. yemuddu-hum : onlara mühlet verir
6. : içinde, vardır
7. tugyâni-him : onların azgınlıkları
8. ya'mehûne : bocalarlar, şaşkın kalırlar

Çeviri : Transliteral

Allah onlarla alay eder, taşkınlıklarında, azgınlıklarında başı boş dolaşsınlar diye mühlet verir onlara.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Allah da bu alaycı tavırlarından dolayı, onlara hak ettikleri karşılığı verecek ve onları azgınlıklarıyla başbaşa bırakacak, şaşkınca bocalamaya terkedecektir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Gerçekte, Allah onlarla istihza (alay) eder de azgınlıklarında onlara fırsat verir, bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar.


Çeviri : Adem Uğur

(Hakikatleri olan Allâh'ı anlamamakta ısrarları dolayısıyla) Allâh kendileriyle alay ediyor ve basîretsizlikleri dolayısıyla azgınlıklarına müsaade ediyor!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah alayları sebebiyle onları cezalandıracak. Azgınlıkları içinde biraz daha bocalasınlar diye onlara mühlet vermiştir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Asıl, Allah onlarla alay etmekte ve taşkınlıkta ileri gitmeleri konusunda kendilerine fırsat vermektedir.


Çeviri : Ahmet Varol

(Asıl) Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarına (belli bir) süre tanır.


Çeviri : Ali Bulaç

Cenâb’ı Allah münafıkları, ettikleri istihzanın cezası ile cezalandırır; ve azgınlıkları içinde başıboş dolaşmalarına mühlet verir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah onlarla alay ediyor ve taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarına süre tanıyor.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onlarla Allah alay eder ve taskinliklari icinde bocalar durumda birakir.


Çeviri : Bekir Sadak

Allah onlarla alay eder de kendilerini taşkınlıkları içinde bocalar şekilde bırakır.


Çeviri : Celal Yıldırım

Allah, (bu alaycı tavırlarından dolayı) onların alaylarına mukabele eder ve taşkınlıkları içinde serserice dolaşmalarına mühlet verir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Onlarla Allah alay eder ve taşkınlıkları içinde bocalar durumda bırakır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Gerçekte, Allah onlarla istihza (alay) eder de azgınlıklarında onlara fırsat verir, bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

ALLAH da, taşkınlıkları içinde bocalar durumda bırakarak asıl onları hafife alır.


Çeviri : Edip Yüksel

Allah onlarla istihza ediyor da tuğyanları içinde bocalarlarken kendilerini sürüklüyor


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Asıl Allah onlarla alay ediyor ve taşkınlıkları içinde bocalarlarken kendilerini sürükleyip götürüyor.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Asıl) Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde serserice dolaşmalarına mühlet verir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Aslında onlarla alay eden ve kendilerini azgınlıkları içinde debelenmeye bırakan Allah'tır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Tanrı da onlarla alay eder ve taşkınlıkları (tuğyan) içinde bocalamalarına / şaşkınca dolaşmalarına (ya'mehun) süre tanır.


Çeviri : Gültekin Onan

(Asıl) Allah onlarla istihza eder ve taşkınlıkları, azgınlıkları içinde serseri dolaşmalarına mühlet verir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Bil'akis) Allah onlarla alay eder ve onlara mühlet verir (de), azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Allah da onlarla istihza eder ve azgınlıklarında şaşkın bir halde dolaştırır.


Çeviri : İbni Kesir

Allah da onlarla istihza (alay) eder ve onlara mühlet verir. Onlar, kendi azgınlıkları (isyanları) içinde bocalarlar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Allah da onlarla alay eder ve şaşkınlık içinde bocalayıp dursunlar diye onlara taşkınlıklarında mühlet verir.


Çeviri : Kadri Çelik

Allah da bu alaycı tavırlarından dolayı onlara hak ettikleri karşılığı verecek ve onları küstahlıkları ile baş başa şaşkınca bocalamaya terk edecektir.


Çeviri : Muhammed Esed

Allah Teâlâ ise onlar ile istihzâ eder. Onları kendi azgınlıklarında şaşkın bir halde bırakır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Allah da kendileriyle alay eder, azgınlıklarında onlara mühlet verir, bu yüzden onlar bir müddet başı-boş dolaşırlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Allah da onlarla alay eder ve onları taşkınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakır.


Çeviri : Şaban Piriş

Allah da kendileriyle alay eder ve azgınlıklarında onlara mühlet verir; böylece onlar bir müddet başıboş dolaşırlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Allâh da kendileriyle alay eder ve onları bırakır; taşkınları içinde bocalayıp dururlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Allah da onlarla alay eder ve tuğyan (azgınca taşkınlık) ları içinde şaşkınca dolaşmalarına (belli bir) süre verir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Oysa Allah onları maskaraya çeviriyor. Ve onlara mühlet veriyor; onlar da azgınlıkları içinde bocalayıp duruyorlar.


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah onlarla alay ediyor ve onları, kendi azgınlıkları içinde bocalar bir halde sürüklüyor.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk