2 / BAKARA - 2

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Orjinal

Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).

1. zâlike : işte bu, bu
2. el kitâbu : kitap
3. : yok, değil
4. reybe : şüphe
5. fî-hi : onun hakkında, onun içinde, onda
6. huden : hidayet, hidayete erdiren
7. li el muttekîne : takva sahipleri için

Çeviri : Transliteral

Bu, bir kitaptır ki onda şüphe yok. Takvâ sahiplerine yol göstericidir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Anlattığı konularda hiçbir şüpheye yer bırakmayan bu kitap; yolunu Allah'ın kitabıyla bulmak isteyenlere cennet yolunu gösterir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.


Çeviri : Adem Uğur

Hakkında şüphe edilmesi mümkün olmayan o Hakikat ve Sünnetullah BİLGİsi (KİTAP), korunmak isteyenlere gerçeği idrak etme kaynağıdır.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Geçmiş kutsal kitaplarda, Muhammed’e vahyedileceği müjdelenen, bütün insanların iman etmekle, uygulamakla yükümlü olduğu, yürürlükteki tek ve son ilâhî kitap yalnızca bu mükemmel, kutsal kitaptır, Kur’ân’dır. Allah katından indirildiğinde, kaynağında, vahyinde ve içindeki bilgilerde; geçmiş kitaplarda müjdelenen, bütün insanları muhatap alan, yürürlükteki tek ve son kitap olduğunda, şüphe ve tereddüt yoktur.Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak, günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler için, bir hidayet rehberidir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bu (Kur'an-ı Kerim) doğruluğunda şüphe olmayan bir kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet rehberidir.


Çeviri : Ahmet Varol

Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır.


Çeviri : Ali Bulaç

Bu, O kitaptır ki, kendisinden hiç şüphe yoktur ve daha önceki kitaplarda, Allah’ın inzâl edeceğini vaad buyurduğu kâmil kitaptır. Âhirette zarar verecek şeylerden korunanlar (takva sahipleri) için delildir, yol göstericidir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Kendisinde hiç şüphe olmayan bu kitap, sakınanlar için bir rehberdir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bu, dogrulugu suphe goturmeyen ve Allah'a karsi gelmekten sakinanlara yol gosteren Kitab'dir.


Çeviri : Bekir Sadak

İşte bu kitab ki onda (Allah tarafından indirildiğinde) hiç şüphe yoktur. Muttakî (İlâhî buyruklara uyup kötülüklerden ve yasaklardan kaçınıp korunanları doğru yola irşâd eder.


Çeviri : Celal Yıldırım

Bu, kendisinde kuşku, çelişme, tutarsızlık olmayan (ilahi bir) kitaptır. Muttakiler (Allah'a karşı gelmekten sakınan ve O'na karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlar) için bir yol göstericidir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren Kitap'dır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bu, erdemliler için yol gösterici, kuşku içermeyen bir kitaptır.


Çeviri : Edip Yüksel

İşte o kitap, bunda şüphe yok, ayni hidayet, korunacaklar için


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İşte o Kitap, bunda şüphe yok; korunacaklar için hidayetin ta kendisi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Doğru olduğu kuşkusuz olan bu kitap, takva sahipleri için hidayet kaynağıdır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bu, içinde / hakkında kuşku olmayan, muttakiler için yol gösterici (hüden) bir kitaptır.


Çeviri : Gültekin Onan

Bu, o kitab'dır ki kendisinde (Allah katından gönderilmiş olduğunda) hiç şübhe yokdur. (O) takvaa sahibleri için doğru yolun ta kendisidir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

İşte bu, o Kitab’dır ki, onda şübhe yoktur. Takvâ sâhibleri için bir hidâyettir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İşte bu kitab, onda hiç bir şüphe yoktur, müttekiler için hidayettir.


Çeviri : İbni Kesir

İşte bu Kitap ki, O’nda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

İşte o (yüce) kitap (Kur'an), hiç şüphesiz takva sahipleri için bir hidayettir.


Çeviri : Kadri Çelik

Üzerinde hiçbir şüpheye yer olmayan bu ilahi kelam Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlara bir rehber (olarak indirilmiş)tir,


Çeviri : Muhammed Esed

(1-2) Elif, lâm, mîm. İşte bu kitap ki, bunda bir şekk yoktur. Muttakîler için bir hidâyettir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bu Kitap'ta hiçbir şüphe yoktur. O, takvâ sahipleri için yol göstericidir.


Çeviri : Ömer Öngüt

(2-3) Hiç kuşkusuz bu kitap, kendilerini günahlardan korumaya çalışan, görmediği halde inanan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcayanlar için yol göstericidir.


Çeviri : Şaban Piriş

İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere!


Çeviri : Suat Yıldırım

İşte o Kitap; kendisinde hiç şüphe yoktur; müttakiler için yol göstericidir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için de kılavuz olan bir kitaptır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Şu kitap ki, onda hiç kuşku yoktur. Takvâ sahipleri için o bir yol göstericidir.


Çeviri : Ümit Şimşek

İşte sana o Kitap! Kuşku,çelişme, tutarsızlık yok onda. Bir kılavuzdur o, korunup sakınanlar için.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk