2 / BAKARA - 43

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

Orjinal

Ve ekîmûs salâte ve âtûz zekâte verkeû mear râkiîn(râkiîne).

1. ve ekîmû : ve ikame edin, gereği üzere yerine getirin
2. es salâte : salat, namaz
3. ve âtû : ve verin
4. ez zekâte : zekât
5. ve erkeû : ve rükû edin
6. mea : beraber
7. er râkiîne : rukû edenler

Çeviri : Transliteral

Namaz kılın, zekât verin, rükû edin rükû edenlerle.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Namaza dikkatli ve devamlı olun, karşılıksız mâlî yardım olan zekatı verin. Allah'ın huzurunda rükû ederek eğilenlerle beraber eğilin.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.


Çeviri : Adem Uğur

Salâtı ikame edin (âfakî ve enfüsî yönelişi yaşayın), zekâtı (size bağışlananın bir kısmını karşılıksız) verin; rükû edenlerle beraber rükû edin. (Varlığınızdaki Allâh Esmâ'sının azametini hissedip, tespih edin ve bunun nefsin hakikati olan Muhıyt tarafından algılandığını, rükûdan kalkıp "semi'Allahu. . . . . . " derken fark edin. )


Çeviri : Ahmed Hulusi

Namazları âdâbına riayet ederek, aksatmadan kılın. Vicdanınızı, servetinizi, sosyal bünyenizi arındıran, berekete vesile olan zekâtı verin. Rükû’ ederek namaz kılanlarla birlikte siz de, rükûa vararak, namazlarınızı cemaatle kılın, saygıyla Allah’ın emirlerine itaat ederek İslâmî faaliyetlere katılanlarla birlikte siz de saygıyla canla başla İslamî sorumluluklara, ibadetlere, cemaate, faaliyetlere katılın.


Çeviri : Ahmet Tekin

Namazı kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.


Çeviri : Ahmet Varol

Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.


Çeviri : Ali Bulaç

(Müslümanların namazı gibi) namaz kılın, onlar gibi zekât verin ve rükû eden müminlerle rükû edin (Cemaate devam edin).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Namazı kılınız, zekâtı veriniz ve rükû edenlerle beraber rükû ediniz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Namazi kilin, zekati verin, ruku edenlerle birlikte ruku edin.


Çeviri : Bekir Sadak

Namazı kılın, zekâtı verin, rükû' edenlerle beraber rükû' edin.


Çeviri : Celal Yıldırım

Namazda dikkatli ve devamlı olun, zekâtı verin ve rükû eden (mü'min)lerle birlikte siz de rüku edin.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.


Çeviri : Diyanet İşleri

Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle birlikte rüku edin.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Namazı gözetin, zekatı verin ve eğilenlerle birlikte eğilin.


Çeviri : Edip Yüksel

hem namazı dürüst kılın ve zekâtı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Hem namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Namazı kılın, zekâtı verin ve rukûa varanlarla birlikte siz de rukûa', varın.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Namazı gözetin (kıyam), zekatı verin ve eğilenlerle / rüku edenlerle (ma'arrakiiyn) birlikte eğilin / rüku edin (verkeu).


Çeviri : Gültekin Onan

Dosdoğru namaz kılın, zekât verin, rükû' eden (mümin) lerle birlikde rükû' edin (cemaate devam edin).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hem namazı hakkıyla edâ edin, zekâtı verin ve rükû' edenlerle berâber rükû' edin!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Namazı kılın, zekatı verin, rüku' edenlerle birlikte rüku edin.


Çeviri : İbni Kesir

Ve namazı kılın (ikame edin) ve zekâtı verin. Ve rükû edenlerle beraber rükû edin.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Namazı kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin.


Çeviri : Kadri Çelik

Namazda dikkatli ve devamlı olun, karşılıksız yardımda bulunun ve namazda rüku edenlerle birlikte rüku edin.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve namazı kılınız, zekâtı da veriniz ve rüku' edenler ile beraber rüku' ediniz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.


Çeviri : Ömer Öngüt

Namazı kılın, zekatı verin, (Allah’ın emrine) boyun eğenlerle boyun eğin.


Çeviri : Şaban Piriş

Hem namazı tam kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın.


Çeviri : Suat Yıldırım

Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle (Allâh'ın huzûrunda eğilenlerle) beraber eğilin.


Çeviri : Süleyman Ateş

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükûa varın.


Çeviri : Ümit Şimşek

Namazı kılın, zekâtı verin; rükû edenlerle birlikte rükû edin.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk