2 / BAKARA - 5

أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Orjinal

Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).

1. ulâike : işte onlar
2. alâ : üzere, üzerinde, ... e
3. huden : hidayet, hidayete erdiren
4. min : den
5. rabbi-him : kendi Rab'leri, onların Rabbi
6. ve : ve
7. hum : onlar
8. el muflihûne : felâha erenler, kurtuluşa erenler

Çeviri : Transliteral

Onlardır rablerinden doğru yolu bulanlar, onlardır kurtulup muratlarına erenler.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

İşte Rablerinin gösterdiği cennet yolunda yürüyen ve gerçek mutluluğa erecek kimseler de onlardır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.


Çeviri : Adem Uğur

İşte onlar, Rablerinden (nefslerini oluşturan Esmâ bileşiminden kaynaklanan) HÜDA (hakikati idrak) hâlindedirler ve onlar kurtuluşa ermişlerdir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

İşte bunlar yaratan, yaşama kabiliyeti, gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden Rablerinin gösterdiği doğru yolda yürüyen, faaliyet gösteren erlerdir. İşte bunlar kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa erenlerdir.


Çeviri : Ahmet Tekin

İşte onlar Rablerinin göstermiş olduğu hidayet yolu üzerindedirler ve kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.


Çeviri : Ahmet Varol

İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler bunlardır.


Çeviri : Ali Bulaç

İşte böyle kimseler, Rablerinden olan hidâyet ve doğru yol üzeredirler; ve bunlar azabdan kurtulup sevaba erenlerdir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridirler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Iste Rab'lerinin yolunda olanlar ve saadete erisenler bunlardir.


Çeviri : Bekir Sadak

İşte bunlar, Rabları tarafından doğru yol üzeredirler ve korktuklarından kurtulup umduklarına kavuşanlar da bunlardır.


Çeviri : Celal Yıldırım

İşte Rablerinin gösterdiği yolda yürüyenler de, gerçek anlamda kurtuluşa erenler de onlardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

İşte Rab'lerinin yolunda olanlar ve saadete erişenler bunlardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

İşte, Rab’leri tarafından yol gösterilenler ve mutluluğa erenler bunlardır.


Çeviri : Edip Yüksel

Bunlar işte rablarından bir hidayet üzerindedir ve bunlar işte bunlar o murada eren müflihin


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bunlar işte Rablerinden bir hidayet üzerindedir ve bunlar işte o murada eren kurtulmuşlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bunlar, işte Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

İşte onlar Rabblerinden gelen hidayet yolundadırlar ve kurtuluşa erenlerdir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

İşte bunlar, rablerinden (olan) bir hidayet üzerindedirler ve felaha erenler / erdirilenler bunlardır.


Çeviri : Gültekin Onan

İşte onlar Rablerinden (gelen) Hidâyetin tam üzerindedirler. Asıl muradlarına kavuşanlar da işte onlar.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

İşte onlar, Rablerinden bir hidâyet üzeredirler, kurtuluşa erenler de işte ancak onlardır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İşte onlar, rablarından bir hidayet üzeredirler ve işte onlar, felaha erenlerdir.


Çeviri : İbni Kesir

İşte onlar, Rab’lerinden bir hidayet üzeredirler. Ve işte onlar,onlar muflihundurlar (felâha, kurtuluşa erenlerdir).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

İşte onlardır rablerinden bir hidayet üzere olanlar ve işte onlardır, sadece onlardır felaha erenler.


Çeviri : Kadri Çelik

İşte Rablerinin gösterdiği yolda yürüyenler onlardır, mutluluğa erişecek olanlarda!


Çeviri : Muhammed Esed

İşte onlar Rabb-i Kerîm'leri tarafından bir hidâyet üzeredirler. Felâh bulanlar da ancak onlardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İşte onlar Rablerinin yolunda olanlardır. İşte onlar saâdete erenlerdir.


Çeviri : Ömer Öngüt

İşte, Rab’lerinin yolunda olanlar ve kurtuluşa erecek olanlar onlardır.


Çeviri : Şaban Piriş

İşte bunlardır Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır felâh bulanlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

İşte onlar, Rablerinden bir hidâyet üzeredirler ve umduklarına erenler, işte onlardır!


Çeviri : Süleyman Ateş

İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de bunlardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İşte onlar, Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendisidir.


Çeviri : Ümit Şimşek

İşte bunlardır Rablerinden bir hidayet üzere olanlar, işte bunlardır gerçek anlamda kurtuluşu bulanlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk