2 / BAKARA - 99

وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَٰسِقُونَ

Orjinal

Ve lekad enzelnâ ileyke âyâtin beyyinât(beyyinâtin), ve mâ yekfuru bihâ illel fâsikûn(fâsikûne).

1. ve lekad : ve andolsun
2. enzelnâ : biz indirdik
3. ileyke : sana
4. âyâtin : âyetler
5. beyyinâtin : beyan edilenler, beyyineler, deliller
6. ve mâ yekfuru : ve inkâr etmezler
7. bi-hâ : onu
8. illâ : ancak, sadece
9. el fâsikûne : fasıklar, îmân ettikten sonra küfre (fıska) düşenler

Çeviri : Transliteral

Andolsun ki sana apaçık âyetler indirdik. Onlara, ancak kötü işlerde bulunanlar kâfir olur.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Gerçekten biz sana apaçık mesajlar indirdik ve onların gerçekliğini yoldan çıkmış olanlardan başkası örtbas etmez.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Andolsun ki sana apaçık âyetler indirdik. (Ey Muhammed!) Onları ancak fasıklar inkâr eder.


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki biz sana apaçık deliller verdik; onları, orijindeki sâfiyeti (şartlanmalarıyla) bozulmuş olanlardan başkası inkâr etmez.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Şanım hakkı için, sana hak peygamber olduğun ile ilgili çok açık âyetler, mûcizeler indirdik. Yalnızca doğru ve mantıklı düşünmeyi terkedenler, fâsıklar, günahkârlar, âsiler bunları inkâr eder.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkar etmez.


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunları fasıklardan başkası inkâr etmez.


Çeviri : Ali Bulaç

Biz, sana, ahkâmı açıklayan âyetler indirdik. Onları fasıklardan (kâfirlerden) başkaları inkâr etmez.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Andolsun ki, sana apaçık âyetler indirdik. Onları fâsıklardan başka kimse inkâr etmez.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

And olsun ki, sana apacik ayetler indirdik. Onlari sadece yoldan cikmislar inkar eder.


Çeviri : Bekir Sadak

(Ey Peygamber!) And olsun ki. Biz sana (dünya nizamını, toplum düzenini sağlayan, hakkı bütün açıklığıyla yansıtan) apaçık âyetler indirdik. Onları ancak yoldan çıkan sapıklar inkâr eder.


Çeviri : Celal Yıldırım

Biz sana apaçık ayetler indirdik. Yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkâr etmez.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Andolsun, biz sana apaçık âyetler indirdik. Bunları ancak fasıklar inkâr eder.


Çeviri : Diyanet İşleri

And olsun ki, sana apaçık ayetler indirdik. Onları sadece yoldan çıkmışlar inkar eder.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Andolsun ki sana apaçık âyetler indirdik. (Ey Muhammed!) Onları ancak fasıklar inkâr eder.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Sana apaçık ayetler indirdik. Yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkâr etmez.


Çeviri : Edip Yüksel

Şanım hakkı için sana çok açık âyetler: parlak mu'cizeler indirdik öyle ki iman sahasından uzaklaşmış fasıklardan başkası onlara kâfirlik etmez


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, sana çok açık ayetler; Parlak mucizeler indirdik. Öyle ki iman sahasından uzaklaşmış fasıklardan başkası onları inkar etmez.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şanım hakkı için sana çok açık âyetler; parlak mucizeler indirdik. Öyle ki, iman sahasından uzaklaşmış fasıklardan başkası onları inkâr etmez.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Biz sana öyle gerçekler, açıklayıcı ayetler indirdik ki, onları sadece fasıklar inkâr eder.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun sana apaçık ayetler indirdik. Fasıklardan başkası bunlara küfretmez.


Çeviri : Gültekin Onan

Andolsun, biz sana apaçık âyetler indirdik. Onları faasıklardan başkası inkâr etmez.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Celâlim hakkı için, sana apaçık âyetler indirdik! Hâlbuki onları fâsıklardan başkası inkâr etmez.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

And olsun ki; biz sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkar etmez.


Çeviri : İbni Kesir

Ve andolsun ki sana apaçık âyetler indirdik. Ve bunları fâsıklardan başka kimse inkâr etmez.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hiç şüphesiz sana apaçık ayetler indirdik. Onları sadece fasıklar inkâr eder.


Çeviri : Kadri Çelik

Gerçekten Biz sana apaçık mesajlar indirdik ve onların gerçekliğini yoldan çıkmış olanlardan başkası inkar etmez.


Çeviri : Muhammed Esed

Şan-ı Akdesim hakkı için sana çok açık âyetler indirdik. Onları fâsıklardan başka bir kimse inkâr etmez.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Andolsun ki biz sana apaçık âyetler indirdik. Onları fâsıklardan başkası inkâr etmez.


Çeviri : Ömer Öngüt

Andolsun biz, sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkar etmez.


Çeviri : Şaban Piriş

Biz sana apaçık âyetler indirdik. Onları yoldan çıkan sapıklardan başkası inkâr etmez.


Çeviri : Suat Yıldırım

Andolsun, sana apaçık âyetler indirdik, onları yoldan çıkmışlardan başkası inkâr etmez.


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun (Ey Muhammed), biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunları fasık olanlardan başkası inkâr etmez.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Biz sana apaçık âyetler indirdik; yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkâr etmez.


Çeviri : Ümit Şimşek

And olsun, biz sana açık-seçik ayetler indirdik. Onları, pislik ve sapıklığa bulaşmış olanlardan başkası inkâr etmez.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk