98 / BEYYİNE - 3

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

Orjinal

Fîhâ kutubun kayyimeh(kayyimetun).

1. fî-hâ : orada
2. kutubun : kitaplar
3. kayyimetun : temel, değişmez hükümler yazılı

Çeviri : Transliteral

O sahîfelerdedir hükmü sâbit doğru kitaplar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O sahifelerde doğruluğu kesin ve açık hükümler vardır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

En doğru hükümler vardır şu sahifelerde.


Çeviri : Adem Uğur

Onların (o bilgilerin) içinde kütüb-ü kayyime (en kaîm - sağlam - payidar kitaplar) vardır.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Okuduğu sayfalar içinde, çok kıymetli, hakkı, zamanla değişmeyen insanî değerleri, tabiî hukuk kurallarını ayakta tutan, tahrife uğramamış kitapçıklar, kitapçıklardan bölümler var.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onların içinde dosdoğru yazılmış hükümler vardır.


Çeviri : Ahmet Varol

Onların içinde dosdoğru 'yazılı hükümler' vardır.


Çeviri : Ali Bulaç

O sahifelerde, hakkı dosdoğru açıklayan yazılı ayetler var.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

O sayfalarda doğru hükümler vardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(1-3) Kitap ehlinden ve putperestlerden olan inkarcilar, kendilerine apacik bir belge, icinde kesin ve en dogru hukumlerin bulundugu arinmis sahifeleri okuyan, Allah katindan bir peygamber gelene kadar dinlerinden vazgececek degillerdi.


Çeviri : Bekir Sadak

(1-2-3) Kitap Ehli (Yahudi ve Hıristiyanlar) ve müşrikler (Allah'a i ortak koşanlar)dan küfre sapanlar, kendilerine açık ve kesin delil; içinde en âdil, en sağlam hükümler bulunan tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamber gelinceye kadar (küfürden) ayrılmış olmadılar.


Çeviri : Celal Yıldırım

O sahifelerde, hakkı dosdoğru açıklayan yazılı ayetler vardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

(1-3) Kitap ehlinden ve ortak koşanlardan inkarcılar, kendilerine apaçık bir belge, içinde kesin ve en doğru hükümlerin bulunduğu arınmış sahifeleri okuyan, Allah katından bir Peygamber gelene kadar dinlerinden vazgeçecek değillerdi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(2-3) (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onda dosdoğru öğretiler vardır.


Çeviri : Edip Yüksel

öyle ki onlarda bütün «Kütübi kayyime»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O sahifelerde en doğru hükümler vardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O, sahifelerde doğru yazılmış hükümler vardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onların içinde dosdoğru 'yazılı hükümler' vardır.


Çeviri : Gültekin Onan

(1-2-3) Kitablardan ve müşriklerden küfredenler kendilerine apaçık bir hüccet, (ya'nî) içinde (kitabların) en doğru (hükümleri) yazılı, (baatıldan âzâde ve) temiz sahîfeleri okuyacak Allahdan bir peygamber gelinceye kadar (gûyâ intizaar edeceklerdi, dînlerinden) ayrılacak değillerdi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Onda dosdoğru yazılar (hükümler) vardır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İçinde en doğru yazılar bulunan.


Çeviri : İbni Kesir

(O sayfalar) içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onların içinde dosdoğru yazılı gerçekler vardır.


Çeviri : Kadri Çelik

doğruluğu kesin ve açık hükümler taşıyan (vahiyler ileten bir elçi).


Çeviri : Muhammed Esed

Onlarda dosdoğru yazılmış şeyler vardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O sayfalarda en doğru hükümler vardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

İçinde değerli yazıların bulunduğu (sahifeler)


Çeviri : Şaban Piriş

(2-3) O kesin delil de: İçinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden tertemiz sayfaları okuyan ve Allah tarafından gönderilen bir Resuldür.


Çeviri : Suat Yıldırım

O sahifelerde doğru, değerli Kitaplar vardır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onların içinde dosdoğru 'yazılı hükümler' vardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onun okuduğu sayfalarda dosdoğru yazılar vardır.


Çeviri : Ümit Şimşek

O sayfalar içindedir dosdoğru, eskimez kitaplar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk