85 / BÜRUÇ - 19

بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى تَكْذِيبٍ

Orjinal

Belillezîne keferû fî tekzîb(tekzîbin).

1. bel(i) ellezîne : hayır onlar, ..... olanlar
2. keferû : inkâr ettiler
3. : içinde, vardır
4. tekzîbin : tekzip, yalanlama

Çeviri : Transliteral

Kâfir olanlar, zâten de yalanlamaya dalmışlardır.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Doğrusu Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler zaten yalanlamaya dalmışlardır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.


Çeviri : Adem Uğur

Hayır! Hakikat bilgisini inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Asıl inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin, Kurân’ı ve peygamberi yalanlama içinde bocaladıklarının haberi sana geldi mi?


Çeviri : Ahmet Tekin

Doğrusu inkar edenler bir yalanlama içindedirler.


Çeviri : Ahmet Varol

Hayır; inkâr edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.


Çeviri : Ali Bulaç

Fakat o kâfir olanlar, hâlâ inkârdadırlar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Doğrusu, inkârcılar hakikati yalanlayıp durmaktalar.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dogrusu inkar edenler, hep yalanlayagelmislerdir.


Çeviri : Bekir Sadak

Hayır, hayır; o küfredenler durmadan (Hakk'ı) yalanlamakta..


Çeviri : Celal Yıldırım

Hayır, o inkârcılar hala (Hakk'ı) yalanlamaktadır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hayır, inkâr edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.


Çeviri : Diyanet İşleri

Doğrusu inkar edenler, hep yalanlayagelmişlerdir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.


Çeviri : Diyanet Vakfı

İnkarcılar, kronik yalanlayıcılardır.


Çeviri : Edip Yüksel

Fakat o küfredenler hâlâ bir tekzibde


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Fakat o küfredenler hala bir yalanlama içindeler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Fakat o inkarcılar hâlâ bir yalanlama içinde.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Doğrusu kâfirler bir yalanlama içindedirler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hayır, küfredenler (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.


Çeviri : Gültekin Onan

Hayır, o küfredenler (haalâ) tekzîbdedirler.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(19-20) Hayır! O inkâr edenler (hâlâ) bir yalanlama içindedirler! Hâlbuki Allah, onları arkalarından kuşatıcıdır. (Geriye dönüşleri yoktur.)


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Doğrusu küfredenler, yalanlamadadırlar.


Çeviri : İbni Kesir

Hayır, inkâr edenler, tekzip etmektedirler (yalanlama içindedirler).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hayır! Küfre sapanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.


Çeviri : Kadri Çelik

Ama, hakikati inkara şartlanmış olanlar onu yalanlamakta ısrar ederler:


Çeviri : Muhammed Esed

Fakat kâfir olan kimseler, tekzîp etmektedirler.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır! O kâfirler yalanlayıp dururlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Kafir olanlar, yalanlayıp duruyorlar.


Çeviri : Şaban Piriş

Fakat kâfirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar.


Çeviri : Suat Yıldırım

Doğrusu, nânkörler bir yalanlama içindedirler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hayır; küfretmekte olanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İnkâr edenler bir yalanlayış içindeler.


Çeviri : Ümit Şimşek

Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk