85 / BÜRUÇ - 2

وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ

Orjinal

Vel yevmil mev’ûd(mev’ûdi).

1. ve el yevmi : ve gün
2. el mev'ûdi : vadedilen

Çeviri : Transliteral

Ve vaadedilen güne.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

vadedilen kıyamet gününe.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Geleceği bildirilmiş olan güne,


Çeviri : Adem Uğur

Vadolunmuş o sürece!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Va’d olunan ve tehdit edilen, hesaba çekileceğiniz güne yemin ederim.


Çeviri : Ahmet Tekin

O vaadedilen güne,


Çeviri : Ahmet Varol

O vadedilen güne,


Çeviri : Ali Bulaç

O vaad edilen güne (kıyamete),


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(1-3) Burçlar sahibi göğe; vaad edilen o güne; tanık olan ve tanık olunana yemin olsun ki, [740][741]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Soz verilen kiyamet gunune and olsun;


Çeviri : Bekir Sadak

Va'dedilen güne (Kıyamet gününe) and olsun,


Çeviri : Celal Yıldırım

(1-5) Kendinde burçlar (takımyıldızlar) taşıyan göğe, o vaad edilen güne (kıyamete), şahit olana (görene) ve şahit olunana (görülene) andolsun ki, (inananları yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar kahrolmuş ve lanetlenmiştir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Va’dedilmiş güne (kıyamete) andolsun,


Çeviri : Diyanet İşleri

Söz verilen kıyamet gününe and olsun;


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-7) Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Söz verilen güne,


Çeviri : Edip Yüksel

Ve o yevmi mev'uda


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

o va'dolunan güne,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Vaad olunan o güne,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Vaad edilen güne.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

O vadedilen güne,


Çeviri : Gültekin Onan

o va'd olunan güne,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Geleceği) va'd edilen güne (kıyâmete)!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve vaadolunan güne,


Çeviri : İbni Kesir

Ve vaadedilen güne.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ve o vaat edilen güne.


Çeviri : Kadri Çelik

ve (tahayyül et) vaad edilen Günü,


Çeviri : Muhammed Esed

(1-2) Andolsun burçlar sahibi olan göğe. Ve mev'ud olan güne.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun vaad olunan o güne!


Çeviri : Ömer Öngüt

Ve vaad edilen güne..


Çeviri : Şaban Piriş

Geleceği vâd olunan kıyamet gününe!


Çeviri : Suat Yıldırım

Va'dedilen güne andolsun,


Çeviri : Süleyman Ateş

O vadedilen güne,


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Ve vaad olunan güne,


Çeviri : Ümit Şimşek

O vaat olunan güne,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk