85 / BÜRUÇ - 21

بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ

Orjinal

Bel huve kur’ânun mecîd(mecîdun).

1. bel : hayır, bilâkis
2. huve : o
3. kur'ânun : Kur'ân
4. mecîdun : şanı yücedir, meciddir

Çeviri : Transliteral

Hayır, o şerefli Kur'ân'dır.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Daha doğrusu inkârcıların yalanladıkları o kitap çok şerefli bir Kur'ân'dır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Hayır o şerefli bir Kur'an'dır.


Çeviri : Adem Uğur

Üstelik O, Kur'ân-ı Meciyd'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onların söyledikleri doğru değil! O şerefli, bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, okunan; şeytandan, değiştirilmekten, tahrif edilmekten korunan Kur’ân’dır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Gerçek şu ki o, şerefli bir Kur'an'dır.


Çeviri : Ahmet Varol

Hayır; o (Kitap), 'şerefli üstün' olan bir Kur'an'dır;


Çeviri : Ali Bulaç

(Onlar Kur’an’ı inkâr ededursunlar), doğrusu o çok şerefli bir Kur’an’dır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(21-22) Hakikatte o, korunmuş levhada/Levh-ı Mahfûz'da bulunan şerefli Kur'ân'dır.[743]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(21-22) Dogrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan sanli bir Kuran'dir. *


Çeviri : Bekir Sadak

Hayır, (gerçek onların iddia ettiği gibi değildir), bu (Kitap) çok şanlı şerefli Kur'ândır.


Çeviri : Celal Yıldırım

Doğrusu o çok şerefli bir Kur'an'dır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hayır, o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır.


Çeviri : Diyanet İşleri

(21-22) Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan şanlı bir Kuran'dır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(21-22) Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Gerçekten, o şanlı bir Kuran'dır.


Çeviri : Edip Yüksel

Fakat o şanlı bir Kur'andır


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Fakat o, şanlı bir Kur'an'dır,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Hayır o şerefli bir Kur'ân'dır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Aksine, o şerefli bir Kur'an'dır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hayır; o (Kitap), 'şerefli üstün' olan bir Kurandır;


Çeviri : Gültekin Onan

Daha doğrusu (kâfirlerin tekzîb etdikleri) o (kitâb) çok şerefli bir Kur'andır,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Bil'akis o (yalanladıkları kitab), şerefli bir Kur’ân’dır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Doğrusu o; şanlı bir Kur'an'dır.


Çeviri : İbni Kesir

Hayır, O Kur’ân, Mecid’dir (yüce ve şerefli Kur’ân’dır).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hayır! O (Kitap), azamet sahibi bir Kur'an'dır.


Çeviri : Kadri Çelik

Yok yok, hayır! Bu (reddettikleri ilahi kelam) şerefli/soylu bir hitabedir,


Çeviri : Muhammed Esed

Hayır o, (tekzîb ettikleri) şeref ve kadri pek büyük olan bir Kur'an'dır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Hayır! O şerefli bir Kur'an'dır.


Çeviri : Ömer Öngüt

-Hayır, o şerefli Kur'an'dır.


Çeviri : Şaban Piriş

(21-22) Hayır, hayır! Kur’ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur’ân’dır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Hayır, (Kur'ân, onların dedikleri gibi bir söz değil), o şerefli bir Kur'ân'dır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hayır; o (Kitap), 'şerefli üstün' olan bir Kur'an'dır;


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Doğrusu, bu şânı pek yüce Kur'ân'dır.


Çeviri : Ümit Şimşek

İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur'an'dır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk