85 / BÜRUÇ - 22

فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍۭ

Orjinal

Fî levhın mahfûz(mahfûzın).

1. : içinde, vardır
2. levhın : levha
3. mahfûzın : muhafaza edilen

Çeviri : Transliteral

Korunmuş levhada.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Kaybolmayan korunmuş iyi muhafaza edilen bir levhadadır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Levh-i Mahfuz'dadır.


Çeviri : Adem Uğur

Levh-i Mahfuz'dadır!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah katında muhafaza edilen levhada, Levh-i Mahfuz’da yazılıdır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Levh-i Mahfuz'dadır.


Çeviri : Ahmet Varol

Levh-i Mahfuz'dadır.


Çeviri : Ali Bulaç

Bir Levh-i Mahfûz’dadır. (tahrif ve tağyirden korunmuştur).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(21-22) Hakikatte o, korunmuş levhada/Levh-ı Mahfûz'da bulunan şerefli Kur'ân'dır.[743]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(21-22) Dogrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan sanli bir Kuran'dir. *


Çeviri : Bekir Sadak

Levh-i Mahfûz'dadır.


Çeviri : Celal Yıldırım

(O) korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz'da)dır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

O, korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)dır.


Çeviri : Diyanet İşleri

(21-22) Doğrusu sana vahyedilen bu Kitap, Levhi Mahfuz'da bulunan şanlı bir Kuran'dır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(21-22) Hakikatte o (yalanladıkları, aslı) levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur'an'dır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Korunmuş bir ana levhadadır.


Çeviri : Edip Yüksel

Bir Levh-ı Mahfuz'da.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Levh-i Mahfuz'dadır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Levh-i Mahfuz'dadır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Korunan bir levhada (Levh-i Mahfuz'da)'dır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Levh-i Mahfuz'dadır.


Çeviri : Gültekin Onan

Ki mahfuuz bir levhadadır (o).


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Levh-i Mahfûz’da (korunmuş bir levhada)dır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Levh-i Mahfuz'dadır.


Çeviri : İbni Kesir

(O), Levhi Mahfuz’dadır (merkezî kompüter sisteminde kayıtlıdır).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Levh-i Mahfuz'da (yazılı) bulunmaktadır.


Çeviri : Kadri Çelik

kaybolmayan bir levha üzerine (işlenmiş (bir hitabe)).


Çeviri : Muhammed Esed

Mahfûz olan bir levhadadır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Levh-i mahfuz'dadır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Levh-i Mahfuz’dadır.


Çeviri : Şaban Piriş

(21-22) Hayır, hayır! Kur’ân onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O, Levh-i Mahfuzda olan pek şerefli bir Kur’ân’dır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Korunan bir levhada (yazılı)dır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Levh-i Mahfuz'dadır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O Levh-i Mahfuzda korunmuştur.


Çeviri : Ümit Şimşek

Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz'dadır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk