85 / BÜRUÇ - 8

وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

Orjinal

Ve mâ nekamû minhum illâ en yu’minû billâhil azîzil hamîd(hamîdi).

1. ve mâ nekamû : ve çekemedikleri şey, intikam almak istedikleri şey
2. min-hum : onlardan
3. illâ : ancak, sadece
4. en yu'minû : inanmaları
5. bi allâhi : Allah'a
6. el azîzi : azîz, üstün, izzetli
7. el hamîdi : kendisine hamdedilen

Çeviri : Transliteral

Ve ancak üstün ve hamde lâyık Allah'a inandıkları için onları azaplandırmadalar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

O mü'minlerden ancak güçlü ve övgüye layık olan Allah'a inanıyorlar diye intikam alıyorlardı.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onlardan, sırf, azîz ve hamîd olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar.


Çeviri : Adem Uğur

Onlardan (iman edenlerden) yalnızca Aziyz ve Hamiyd olan Allâh'a iman ettikleri için intikâm aldılar.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kudretli, hükümran, övgüye ve şükre lâyık Allah’a iman ettikleri için, yalnız bunun için onları, zulüm ve işkence yaparak cezalandırdılar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onlardan sırf yüce ve övgüye layık olan Allah'a iman etmelerinden dolayı öç alıyorlardı.


Çeviri : Ahmet Varol

Onlardan, yalnızca 'üstün ve güçlü olan,' öğülen Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı.


Çeviri : Ali Bulaç

Müminlere kızdıkları da, ancak Azîz, Hamîd olan Allah’a iman etmeleri idi.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(8-9) Müminlerden, sadece, göklerin ve yerin mülkü/iktidarı kendisine ait olan, ‘sonsuz kudret sahibi ve övgüye layık olan Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam aldılar/alıyorlar. Oysaki Allah her şeyi görür.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(8-9) Bu inkarcilarin, inananlara kizmalari; onlarin sadece, goklerin ve yerin hukumranligi kendisinin bulunan ve ovulmege layik ve guclu olan Allah'a inanmis olmalarindandir. Allah her seye sahiddir.


Çeviri : Bekir Sadak

Onların en çok kızıp intikam almak istedikleri ise, O çok güçlü, çok üstün, O çok övülmeye lâyık Allah'a imân edenlerdi.


Çeviri : Celal Yıldırım

Mü'minlerden öç almalarının tek sebebi mutlak galip ve övgüye lâyık olan Allah'a inanmalarıydı.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(8-9) Onlar mü’minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye lâyık Allah’a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah, her şeye şahittir.


Çeviri : Diyanet İşleri

(8-9) Bu inkarcıların, inananlara kızmaları; onların sadece, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin bulunan ve övülmeğe layık ve güçlü olan Allah'a inanmış olmalarındandı. Allah her şeye şahiddir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(8-9) Onlardan, sırf, göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan, azîz ve hamîd olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar. Oysa ki Allah her şeyi görür.


Çeviri : Diyanet Vakfı

İnananlardan nefret ediyorlardı. Sadece, onlar Üstün ve Övgüye layık olan ALLAH'a inandıkları için...


Çeviri : Edip Yüksel

Onlardan kızdıkları da yalnız azîz, hamîd olan Allaha iyman etmeleri idi


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onlara sadece güçlü ve övgüye layık Allah'a iman etmeleri yüzünden kızıyorlardı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Müminlere kızmalarının sebebi de, onların yalnız çok güçlü ve övgüye lâyık olan Allah'a iman etmeleri idi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Müminlerden öç almalarının tek sebebi aziz, övgüye lâyık Allah'a inanmalarıydı.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onlardan, yalnızca 'üstün ve güçlü olan', öğülen Tanrı'ya inandıklarından dolayı intikam alıyorlardı.


Çeviri : Gültekin Onan

Onlar, içlerinden (mü'minlerin) O yegâne gaalib, her hamde lâyık Allaha îman etmelerinden başka (hiçbir şey'i) inkâr etmemişlerdi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ve onlardan (o mü’minlerden) sâdece, Azîz (kudreti dâimâ üstün olan), Hamîd(hamd edilmeye çok lâyık) olan Allah’a îmân ettikleri için, (sâdece bunun için) intikam aldılar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onlar; ancak Aziz, Hamid Allah'a inandıkları için mü'minlerden öç almışlardı.


Çeviri : İbni Kesir

Ve onlardan intikam almaları, Aziz ve Hamîd olan Allah’a îmân etmelerinden başka bir şey için değildi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Müminlerden öç almalarının tek sebebi güçlü, övgüye lâyık Allah'a inanmalarıydı.


Çeviri : Kadri Çelik

yalnızca Kudret Sahibi, bütün övgülere layık olan Allah'a inanmalarından dolayı nefret ediyorlardı o müminlerden,


Çeviri : Muhammed Esed

(7-8) Ve onlar, mü'minlere yapar olduklarını seyrediciler idi. Ve bunlardan intikam almaları da, bunların azîz, hamîd olan Allah'a imân etmiş olmalarından başka bir şey için değildi.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

O müminlere kızmalarının sebebi de sadece Azîz ve Hamîd olan Allah'a iman etmeleri idi.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onlardan sadece, Aziz ve Hamid olan Allah’a iman ettikleri için intikam alıyorlar.


Çeviri : Şaban Piriş

(8-9) Onların müminlere bu işkenceyi yapmalarının tek sebebi, müminlerin göklerin ve yerin tek hâkimi, azîz ve hamîd (mutlak galip ve bütün övgülere lâyık) olan Allah’a iman etmeleri idi. Allah her şeye şahittir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Mü'minler sırf aziz, övgüye lâyık Allah'a inandıkları için o (zâlim)ler onlardan öç aldılar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Kendileri onlardan, yalnızca 'üstün ve güçlü olan,' öğülen Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onlardan intikam almalarının nedeni, o mü'minlerin, kudreti herşeye üstün olan ve her türlü övgüye lâyık bulunan Allah'a iman etmelerinden başka birşey değildi.


Çeviri : Ümit Şimşek

Onlardan sadece, Azîz ve Hamîd Allah'a iman ettikleri için öç alıyorlardı.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk