45 / CASİYE - 3

إِنَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Orjinal

İnne fîs semâvâti vel ardı le âyâtin lil mû’minîn(mû’minîne).

1. inne : muhakkak
2. fî es semâvâti : semâlarda, göklerde
3. ve el ardı : ve arz, yeryüzü
4. le : mutlaka, elbette, muhakkak
5. âyâtin : âyetler
6. li el mû'minîne : mü'minler için

Çeviri : Transliteral

Şüphe yok ki göklerde ve yeryüzünde deliller var elbet inananlara.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bakın, göklerde ve yerde inananlar için, ibret dolu mesajlar vardır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vardır.


Çeviri : Adem Uğur

Semâlarda ve arzda, iman edenler için işaretler vardır.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Göklerde ve yerde, mü’minler için, Allah’ın kâinatı hikmete dayalı idare ettiğini, kudretini, birliğini gösteren nice âyetler, deliller, işaretler vardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.


Çeviri : Ahmet Varol

Şüphesiz, mü'minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.


Çeviri : Ali Bulaç

Muhakkak ki göklerde ve yerde müminler için (Allah’ın birliğine, kudret ve azametine delâlet eden) alâmetler var.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için deliller vardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Goklerde ve yerde inananlara nice dersler vardir.


Çeviri : Bekir Sadak

Şüphesiz ki, göklerde ve yerde imân edenler için açık belgeler, isbatlayıcı deliller vardır.


Çeviri : Celal Yıldırım

Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar (ve inanmak isteyenler) için (Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren) nice deliller vardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren) nice deliller vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Göklerde ve yerde inananlara nice dersler vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

İnananlar için göklerde ve yerde ayetler var.


Çeviri : Edip Yüksel

Her halde Göklerde ve Yerde mü'minler için âyetler var


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Muhakkak göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler vardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Göklerde ve yerde müminler için nice dersler vardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Şüphesiz, inançlılar için göklerde ve yerde ayetler vardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Şübhe yok ki göklerde ve yerde mü'minler için kat'î âyetler (delâletler, ibretler) vardır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Şübhesiz ki göklerde ve yerde, mü’minler için elbette deliller vardır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Muhakkak ki göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki mü’minler için göklerde ve yerde mutlaka âyetler (deliller) vardır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde (nice) ayetler vardır.


Çeviri : Kadri Çelik

Bakın, göklerde ve yerde inan(mak istey)enler için (ibret dolu) mesajlar vardır.


Çeviri : Muhammed Esed

Şüphe yok ki, göklerde ve yerde mü'minler için elbette ibretler vardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler (deliller) vardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

Şüphesiz göklerde ve yerde inanacaklar için belgeler vardır.


Çeviri : Şaban Piriş

Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah’ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Şüphesiz göklerde ve yerde, inananlar için ibretler vardır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Şüphesiz, mü'minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İman edenler için göklerde ve yerde nice âyetler vardır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Kuşkusuz, göklerde ve yerde, iman sahipleri için sayısız ayetler vardır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk