72 / CİN - 16

وَأَلَّوِ ٱسْتَقَٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَٰهُم مَّآءً غَدَقًا

Orjinal

Ve en levistekâmû alât tarîkati le eskaynâhum mâen gadekâ(gadekan).

1. ve en lev : ve eğer olsalardı
2. istekâmû : istikamet üzere oldular
3. alâ et tarîkati : tarikata (Allah'a götüren) yola
4. le : mutlaka, elbette, muhakkak
5. eskaynâ-hum : onları suladık
6. mâen : su
7. gadekan : bol bol

Çeviri : Transliteral

Ve eğer yolda dosdoğru yürüselerdi onları bol bol suvarırdık elbette.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Şayet o insanlar ve cinler doğru yolda gitmiş olsalardı, onlara bol bol rızık ve nimetler verirdik.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Şayet doğru yolda gitselerdi, onlara bol su verirdik.


Çeviri : Adem Uğur

Gerçek şu ki, onlar tarikat (hakikatine giden yol) doğrultusunda yürüselerdi, elbette onlara bol bir su (marifet ve ilimle) suvarırdık.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Şayet doğru, muhkem, güvenli yolda, İslâmî hayat tarzında, itaatte daim olsalardı, elbette onlara, gökten bol su indirir, yeryüzündeki kaynaklardan çağlayan sular akıtır, onları servete sâmâna boğardık.


Çeviri : Ahmet Tekin

Gerçek şu ki onlar yolda dosdoğru gitselerdi onlara bolca su verirdik.


Çeviri : Ahmet Varol

Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde 'dosdoğru bir istikamet tuttursalardı', mutlaka Biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.


Çeviri : Ali Bulaç

Eğer insanlar ve cinler, İslâm ve iman yolunda hep dosdoğru gitselerdi. Elbette biz onların hepsine bol bol su (rızık) verirdik.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(16-17) “Eğer doğru yolda yürüselerdi, onları onun içinde imtihan edelim diye bol su ile suvarırdık. Kim Rabbinin öğüdünden yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(16-17) Ama dogru yola girmis olsalardi, onlari bu hususta denememiz icin onlara bol su icirirdik; kim Rabbini anmaktan yuz cevirirse, Rabbi onu gittikce artan bir azaba ugratir.


Çeviri : Bekir Sadak

(16-17) Eğer onlar o yolda dosdoğru gitselerdi, bununla denememiz için kendilerine bol su içirirdik. Kim Rabbini anmaktan yüzçevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sevkeder.


Çeviri : Celal Yıldırım

Eğer insanlar ve cinler, İslâm ve iman yolunda hep dosdoğru gitselerdi. Elbette biz onların hepsine bolca su (bereket ve rızık) verirdik.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(16-17) Yine de ki: “Bana şöyle de vahyedildi: ‘Eğer yolda dosdoğru olurlarsa, mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.”


Çeviri : Diyanet İşleri

(16-17) Ama doğru yola girmiş olsalardı, onları bu hususta denememiz için onlara bol su içirirdik; kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe artan bir azaba uğratır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(16-17) Şayet doğru yolda gitselerdi, bu hususta kendilerini denememiz için onlara bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Rabbin) onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Doğru yola girselerdi onlara bol su verirdik.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve hakıkat o tarikat üzere istikametle gitselerdi elbette kendilerini bol bir su ile suvarırdık


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi, elbette kendilerini bol bir su ile suvarırdık.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi, elbette kendilerine bol bir su verirdik.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Eğer onlar doğru yola girselerdi kendilerine gürül gürül su sunardık.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Eğer onlar (insanlar ve cinler) yol üzerinde 'dosdoğru bir istikamet tuttursalardı', mutlaka biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.


Çeviri : Gültekin Onan

(Bana) şu hakıykat da (vahyedildi:) Eğer onlar o yol üzerinde dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Ey Habîbim!) Eğer (o kâfirler) o yolda (İslâm yolunda) dosdoğru gitselerdi, elbette onlara bol su verirdik (rızıklarını bollaştırırdık).


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Şayet onlar, yol üzerinde istikameti bulmuş olsalardı; onlara bol bol su içirirdik.


Çeviri : İbni Kesir

Ve eğer onlar, tarikat üzere olarak (Allah’a) yönelselerdi, onları mutlaka bol su (rahmet) ile sulardık (bol bol rahmet ulaştırırdık) ki.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Eğer onlar (insanlar ve cinler hak) yol üzerinde dosdoğru bir istikamet tuttursalardı, mutlaka biz onları bol miktarda su ile suvarırdık.


Çeviri : Kadri Çelik

Öyleyse, (bilin ki) onlar, (çağrımızı duyanlar,) şaşmadan (doğru) yoldan gidecek olurlarsa kendilerine sınırsız nimetler yağdıracağız,


Çeviri : Muhammed Esed

Ve eğer onlar, o yol üzerinde dosdoğru gitse idiler, elbette kendilerine bol bol su içirirdik.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Resulüm! Eğer onlar yolda dosdoğru gitselerdi, onlara bol bol su verirdik.


Çeviri : Ömer Öngüt

Eğer doğru yolda yürüselerdi, onlara bol bol yağmur verirdik.


Çeviri : Şaban Piriş

Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Eğer insanlar ve cinler, Allah’ın yolunda dosdoğru yürüselerdi, onlara bol yağmur verir, rızıklarını bollaştırırdık.


Çeviri : Suat Yıldırım

Şâyet yolda doğru gitselerdi onlara bol su verirdik (rızıklarını bollaştırırdık).


Çeviri : Süleyman Ateş

Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde 'dosdoğru bir istikamet tuttursalardı', mutlaka biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Eğer insanlar ve cinler doğru yolda gitselerdi, Biz onları bol bol yağmurla rızıklandırırdık.


Çeviri : Ümit Şimşek

Eğer yolda, kıvamında yürüselerdi, onları bol bir su ile suvarırdık,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk