72 / CİN - 21

قُلْ إِنِّى لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا

Orjinal

Kul innî lâ emliku lekum darren ve lâ reşedâ(reşeden).

1. kul : de, söyle
2. in-nî : muhakkak ki ben
3. lâ emliku : ben malik değilim (güce sahip değilim)
4. lekum : sizin için, size
5. darren : bir zarar, ziyan
6. ve lâ : ve olmaz, olmasın
7. raşeden : irşad olma

Çeviri : Transliteral

De ki: Benim, size bir zarar vermeye de gücüm yetmez, sizi doğru yola götürmeye de.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

De ki: “Benim size bir zarar vermeye de gücüm yetmez, sizi doğru yola götürmeye de.”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.


Çeviri : Adem Uğur

De ki: "Kesinlikle, size ne bir zarar verebilirim ve ne de hakikati yaşama olgunluğu oluşturabilirim; (bunlar Allâh'ın sizde açığa çıkaracağı şeylerdir!)"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Ben size zarar verme yetkisine sahip değilim, size huzurlu ve aydınlık bir hayat sağlamak, hidayete erdirmek de benim yetkim dahilinde değil..


Çeviri : Ahmet Tekin

De ki: 'Ben size ne bir zarar, ne de bir yarar dokundurma gücüne sahibim.'


Çeviri : Ahmet Varol

De ki: "Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim."


Çeviri : Ali Bulaç

(Ey Rasûlüm, Mekke halkına) de ki: “- Ben, size, kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir fayda yapma kudretine sahib değilim.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

De ki: “Ben size ne bir zarar verebilirim, ne de doğruya ulaştırabilirim.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

De ki: «Ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kadir degilim.»


Çeviri : Bekir Sadak

De ki: Ben size ne bir zarara, ne de doğru yolu gösterip yarar sağlamaya mâlik değilim.


Çeviri : Celal Yıldırım

De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.”


Çeviri : Diyanet İşleri

De ki: 'Ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kadir değilim.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.


Çeviri : Diyanet Vakfı

De ki, 'Ben size ne bir zarar ne de bir yarar verme gücüne sahip değilim.'


Çeviri : Edip Yüksel

De ki haberiniz olsun ben size kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir irşad yapamam


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

De ki: «Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir irşad yapabilirim.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

De ki, «Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir yol gösterebilirim.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

De ki: «Ben size ne zarar verebilirim ve ne de fayda sağlayabilirim.»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

De ki: "Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim.


Çeviri : Gültekin Onan

De ki: «Hakıykat ben sizin için ne bir zarar (yapmak), ne de bir hayır (getirmek kudretine) mâlik değilim».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

De ki: 'Şübhesiz ki ben (kendi başıma), sizin için ne bir zarara, ne de bir faydaya sâhib olabilirim.'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

De ki: Ben; size zarar vermeye de, iyilik yapmaya da muktedir değilim.


Çeviri : İbni Kesir

De ki: “Muhakkak ki ben, size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik (sahip) değilim.”


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

De ki: “Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar ve ne de bir yarar sağlayabilirim.”


Çeviri : Kadri Çelik

De ki: "Size zarar vermek yahut doğruyu eğriden ayırd etme bilinciyle sizi donatmak benim elimde değildir".


Çeviri : Muhammed Esed

De ki: «Doğrusu ben sizin için ne bir zarara ve ne de bir faideye malik değilim.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

De ki: "Şüphesiz ki ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kâdir değilim. "


Çeviri : Ömer Öngüt

De ki: -Benim size bir zarar vermeye de iyilik etmeye de gücüm yetmez.


Çeviri : Şaban Piriş

De ki: "Benim size ne zarar vermeye ve ne de en büyük fayda olan hidâyete ulaştırmaya gücüm yeter.


Çeviri : Suat Yıldırım

De ki: "Ben size ne zarar, ne de akıl verme gücüne sâhip değilim."


Çeviri : Süleyman Ateş

De ki: «Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

De ki: Size ne bir zarar vermeye benim gücüm yeter, ne de iyilik yapmaya.


Çeviri : Ümit Şimşek

De ki: "Ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk