72 / CİN - 5

وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا

Orjinal

Ve ennâ zanennâ en len tekûlel insu vel cinnu alâllâhi kezibâ(keziben).

1. ve ennâ : ve nasıl olur
2. zanennâ : zannettik
3. en len : asla olmaz
4. tekûle : der, söyler
5. el insu : insan
6. ve el cinnu : ve cin
7. alâ allâhi : Allah'ın üzerine
8. keziben : yalan olarak, yalanla

Çeviri : Transliteral

Ve bizse şüphe yok ki ne insanlar, ne de cinler, Allah hakkında yalan şeyler söylemez sanıyorduk.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve gerçekten biz insanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Halbuki biz, gerek insanlar gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler, sanmıştık.


Çeviri : Adem Uğur

"Biz gerçekten, ins ve cin Allâh hakkında asla yalan söylemez, diye zannetmiştik. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Biz, insanların ve cinlerin Allah adına asla yalan uydurmayacağını, Allah’a iftira etmeyeceğini biliyorduk.'


Çeviri : Ahmet Tekin

Oysa biz insanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan söylemeyeceklerini sanmıştık.


Çeviri : Ahmet Varol

"Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemiyeceklerini sanmıştık."


Çeviri : Ali Bulaç

Hakikaten biz, insan ile cin, Allah’a karşı asla yalan söylemez sanmışız.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Biz, insanları ve cinleri Allah hakkında asla yalan söylemezler sanmıştık.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«Dogrusu insalarin ve cinlerin Allah'a karsi yalan uydurabileceklerini sanmazdik.»


Çeviri : Bekir Sadak

Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan söylemiyeceklerini sanıyorduk.


Çeviri : Celal Yıldırım

“Doğrusu biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk.”


Çeviri : Diyanet İşleri

'Doğrusu insanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan uydurabileceklerini sanmazdık.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Halbuki biz, gerek insanlar gerekse cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler, sanmıştık.


Çeviri : Diyanet Vakfı

'İnsanların ve cinlerin ALLAH'a karşı yalan uyduramıyacaklarını sanmıştık.'


Çeviri : Edip Yüksel

Ve doğrusu biz, İns ü Cinn Allaha karşı asla yalan söylemez sanmışız


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Doğrusu biz insanları ve cinleri Allah'a karşı asla yalan söylemez sanmışız.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Doğrusu biz insanları ve cinleri Allah'a karşı asla yalan söylemez sanmışız.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Oysa biz insanların ve cinlerin Allah katında yalan sözler söyleyebileceklerine ihtimal vermiyorduk.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Oysa biz, insanların ve cinlerin Tanrı'ya karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık."


Çeviri : Gültekin Onan

«Gerçek biz de insan (olsun), cin (olsun) Allaha karşı (hiçbiri) asla yalan söylemez, sanmıştık.»


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Hâlbuki biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında aslâ yalan söylemeyeceklerini sanmıştık!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Doğrusu öyle zannettik ki; insanlar ve cinnler Allah'a karşı asla yalan söylemezler.


Çeviri : İbni Kesir

Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemediğini zannettik.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık.”


Çeviri : Kadri Çelik

ve ne insanın ne de (hiçbir) görünmez gücün Allah hakkında yalan uydurmayacağını düşün(mekte yanılmış)tık.


Çeviri : Muhammed Esed

«Ve doğrusu biz sanmış idik ki, insan ve cin, Allah'a karşı bir yalan söyler değildir.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

"Biz, insanların ve cinlerin, Allah'a karşı yalan uydurabileceklerini sanmazdık. "


Çeviri : Ömer Öngüt

Biz de, insanların ve cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini zannederdik.


Çeviri : Şaban Piriş

(1-7) De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur’ân’ı dinledikten sonra şöyle dediler: "Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur’ân dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir şerik tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden birtakım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş! Biz de saf saf, insanları ve cinleri, Allah hakkında yalan söylemez sanmışız! Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler! Onlar da, sizin zannettiğiniz gibi, Allah’ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler.


Çeviri : Suat Yıldırım

Biz insanların ve cinlerin, Allah'a karşı yalan söylemeyeceklerini sanmıştık (onun için o beyinsizin sözüne uymuştuk),


Çeviri : Süleyman Ateş

«Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemiyeceklerini sanmıştık.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Oysa biz ne insanların, ne de cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini sanırdık.


Çeviri : Ümit Şimşek

"Biz sanmıştık ki, ne insanlar ne de cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk