93 / DUHA - 8

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ

Orjinal

Ve vecedeke âilen fe agnâ.

1. ve vecede-ke : ve seni buldu
2. âilen : yokluk
3. fe : o zaman, böylece
4. agnâ : fayda, zenginlik

Çeviri : Transliteral

Ve seni yoksul bulup da zenginlik vermedi mi sana?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Seni fakir ve muhtaç bir halde iken ticaret yollarını sana kolaylaştırmak suretiyle insanlara muhtaç olmaktan kurtarmadık mı?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Seni fakir bulup zengin etmedi mi?


Çeviri : Adem Uğur

Seni hiçbir şeyin yok iken (fakr - "yok"lukta) bulup da zenginliğe ("gına"ya) kavuşturmadık mı (El Ğaniyy kulu yapmadık mı, Âlemlerden Ğaniyy olanın kulluğunu yaşatmadık mı)?


Çeviri : Ahmed Hulusi

Seni yoksul bulup zengin etmedi mi, donanımsız bulup yeterli hale getirmedi mi?


Çeviri : Ahmet Tekin

Ve seni yoksul bulup da zengin etmedi mi?


Çeviri : Ahmet Varol

Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi?


Çeviri : Ali Bulaç

Seni, bir, yoksul iken, (Hz. Hatice’nin malı ile) zengin etmedi mi?


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Seni fakir bulup, zengin etmedi mi?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Seni fakir bulup zenginlestirmedi mi?


Çeviri : Bekir Sadak

eni fakir bulup zengin etmedi mi?


Çeviri : Celal Yıldırım

Seni ihtiyaç içinde bulup da refah seviyeni yükseltmedi mi?


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?


Çeviri : Diyanet İşleri

Seni fakir bulup zenginleştirmedi mi?


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Seni fakir bulup zengin etmedi mi?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Seni fakir bulup zengin etmedik mi?


Çeviri : Edip Yüksel

ve seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Seni yoksul bulup zengin etmedi mi?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Fakir iken seni zengin etmedi mi?


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi?


Çeviri : Gültekin Onan

Seni, bir fakîr olduğunu bilib de, zengin yapmadı mı?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Hem seni fakir iken bulup da zengin etmedi mi?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Seni fakir bulup da zenginleştirmedi mi?


Çeviri : İbni Kesir

Ve seni yokluk içinde buldu sonra zengin kıldı.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?


Çeviri : Kadri Çelik

İhtiyaç içinde bulup seni tatmin etmedi mi?


Çeviri : Muhammed Esed

Ve seni bir yoksul buldu da zengin kılmadı mı?


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Seni fakir bulup zengin etmedi mi?


Çeviri : Ömer Öngüt

Seni fakir bulup, zengin etmedi mi?


Çeviri : Şaban Piriş

Seni muhtaç bulup ihtiyacını gidermedi mi?


Çeviri : Suat Yıldırım

Seni fakir bulup zengin etmedi mi?


Çeviri : Süleyman Ateş

Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Sen yoksulken O seni zengin etmedi mi?


Çeviri : Ümit Şimşek

Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk